Kezdőlap / Presbitériumok / Tavaszi közgyűlés előtt a Presbiteri Szövetség

Tavaszi közgyűlés előtt a Presbiteri Szövetség

Forrás: Harangszó
November 26-án szombaton délelőtt, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban tartotta őszi ülését Egyházkerületünk Presbiter Szövetségének Elnöksége és Gondnokok Kollégiuma.
A tanácskozás áhítattal vette kezdetét, amelyet Enyedi András, a presbiterképző bizottság és a Temesvári Egyházmegye PSZ-elnöke tartott, a Róm 8,26-38 alapján.
A számbavételt követően maratoni ülés következett, hiszen a napirendi pontokat figyelembe véve sok volt a megbeszélni való. A 2010-es évről tartotta meg beszámolóját Venter Miklós főtitkár, Tóth Zsigmond sajtóreferens és Mészáros Gyöngyi könyvelő. Ezt követően a jelenlévők kielemezték az augusztus 27-28-án, a nagyvárad-rogériuszi templomban megtartott VI. Partiumi Presbiteri Konferenciát. A 2011-es, VII. Partiumi Presbiteri Konferenciát a Nagybányai Egyházmegye szeretné vendégül látni, jelentette be Márton Jenő, a Nagybányai Egyházmegye PSZ-elnöke. Felvetése elfogadásra talált, jóváhagyásáról a márciusban tartandó Közgyűlés dönt.
Megbeszélésre került továbbá a 2011-es tagdíj, amely nem változik a tavalyihoz képest, azaz marad a presbiterenkénti 10 lej.
Elkészült az új Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési tervezet, amely konkrétan meghatározza minden tisztség feladatát. E tárgyban is sok hozzászólás és javaslat hangzott el.
A Hidalmáson megrendezendő második presbiter- és munkatársképző tábor időtartama egy hétről 3-4 napra rövidült, az idei év tapasztalatait figyelembe véve. Megvitatásra kerültek továbbá a 2010-es egyházi tisztújítások, amely a Szövetség szemszögéből eredményesek voltak úgy egyházmegyei, mint egyházkerületi szinten, illetve az Ifjúsági és Presbiterképző bizottságok 2011-es tervei.
Több javaslat és indítvány hangzott el, amelyeknek figyelembevételével készíti elő az elnökség a tavaszi Közgyűlést. A hosszú, hat órás folyamatos ülésezés munkálatai eredményesek voltak, ezt követően a jelenlévők szeretetvendégségben részesültek.
Tóth Zsigmond

Szóljon hozzá