Kezdőlap / Tamásváraljai Református Gyülekezet
[*~ alt *]

Tamásváraljai Református Gyülekezet

A tamás-váraljaiak ősei a Tamás vitéz várának  felépítésétől a reformációig eltelt (1568) 288 esztendőn át a római katolikus hitben éltek. Az azóta eltelt 442 év alatt egyöntetűen, szinte megoszlás nélkül lettek a reformáció hívei és egy lélekkel alapították 1568-ban a református egyházat. A meglévő presbiteri jegyzőkönyvek legkorábbi bejegyzése 1809. január 3. keltezésű, mely szerint:

„A régi templom kőből épült. Hosszúsága 8 és fél klofter, szélessége 5 és fél öl, vagy klofter. Nem tudjuk, mely időben épülhetett, egyetlen adat reá vonatkozólag egy 1776-ból való folyamodás, melyben javítását kérik, tehát régi lehetett. Békességben használták, senkitől se háborgattattak.”

A XIX. század első lelkésze Farkas József, aki 1785-1805 között vezeti lelkipásztorként a gyülekezetet. Az ő idejében alapították a tamásváraljai református iskolát 1800-ban.

1805-1821 között Szilágyi János 16 éven át szolgál Tamásváralján, aki egyben az egyházmegye esperese is. Az utána következő lelkészek Nagy Mihály, Lukahalmosi Nagy György, Sz. Szabó András, Bányai Sámuel, Ladányi Imre egyenként csak rövid ideig pásztorolják a váraljai eklézsiát.

Az 1842. esztendőben a gyülekezet Derczeni Andrást választja meg lelkipásztorául, aki 1864-ig szolgál. Szolgálata kezdetén még a régi templom áll a falu központjában, de a presbitérium megvizsgálva a templom állapotát, először úgy határoz, hogy még az év őszén ki kell javítani és ki kell toldani a templomot, majd az a végleges döntés, hogy „elócskult templomunkat…toldani teljességgel nem tanácsos, – mit ugyan már ezelőtt is több hozzáértők megmondottak – közhatározat lett a templomot újból építeni.”

1848 tavaszán  megkezdődik a kőhordás, és ezzel kezdetét veszi a több esztendős munka, melyet a kitartás és az egy Istenbe vetett hit és reménység jellemez.

Az épülő, új templomban az első istentiszteletet, szép idő lévén 1858. augusztus 8-án tartották, bár még nem volt befedve. 1861-ben az új  bolthajtásos templom készen áll, de torony nélkül.

1862-ben Batizi András esperesi körleveléből kitűnik, hogy a tamásváraljaiak, bár hosszú éveken át épül templomuk, nem lankadnak, sem a munkában, sem pedig az adakozásban, és a fejlődésben. A templom belső rendbe hozása Boda Károly lelkipásztor nevéhez fűződik, akit a dühöngő tífuszjárvány feleségével együtt hirtelen sírba döntött.

1874-ben választotta meg egyhangú lelkesedéssel a gyülekezet Bíró Lajost, a helybeli tanító fiát. Az ő idejében kezdődött az új iskola építése.

1884-ben Csernák István gyulai lelkész, maramaros-ugocsai esperest a gyülekezet, egyhangúlag választja meg lelkipásztorának. Tizenhat évi szolgálata alatt erős kézzel dolgozik egyháza előhaladásán. Az ő idejében épült a ma is fennálló parókia.

Ezen kívül gondoskodott a hibás építésből kifolyólag napról napra repedező templom újraépítési költségeinek előteremtéséről. A félszázaddal azelőtt hibásan épített templom több ízben sikertelenül próbált megszilárdításához megszerezte az anyagi eszközt – a szükséges pénzt. 1900-ban már együtt volt a pénz, mikor váratlan halála megakadályozta terve megvalósításában.

1900-tól Bodnár Béla vette át az egyház vezetését. A templomot hibás építése és földcsuszamlás miatt 15-20 évenként erősíteni, javítani kellet és kell a mai napig is. A többször megkísérelt megszilárdítás után a templomot először 1901-1902-ben renoválták. Ekkor a templom hátsó részét lebontották és nagy részben téglából, újrarakták. Ugyanebben az esztendőben építették a máig meglévő tornyot is. 1902-ben a templomot ünnepélyesen felszentelték.

1912-ben az iskolát cseréppel, 1914-ben pedig a templomot és a papilakot palával újrafedik.

1914-től háborús évek következnek, szegénység, nyomorúság. 1918-tól nagy nehézségbe ütközik az iskola fenntartása, de azért nem lankadnak. 1924-ben a háborúba elvitt harang helyett újat szereznek. 1933-ban az iskolatermet bővítik ki. 1914-től a templomon és a parókián vajmi kevés javítást eszközölnek.

Időközben a templom és a parókia is megrokkant, annyira, hogy az államhatalom emiatt a templomot be akarta záratni. A torony dűlőfélben volt, a parókia falai megrepedeztek, két sarka leomlott, az egyház adóssága pedig 60 ezer lejre rúgott.

1937 márc. 7-én iktatta be új lelkészét Lengyel Lászlót a gyülekezet, aki bár csak adósságot talált, mégis erős hittel és lelkesedéssel azonnal a romok eltakarításához s építkezéshez fogott.

1937 április 4-én a gondnok jelenti, hogy a lelkészi lakás és a templom renoválása tovább nem halasztható, hiszen a templom tornya bármelyik pillanatban ledőlhet és a parókia falai is kidűlő félben vannak. Ezért a presbitérium úgy határoz, hogy a templom tornyának lebontásához és visszarakásához és a parókia teljes renoválásához a legrövidebb időn belül hozzáfognak.

A munka olyan jól haladt, hogy augusztus 1-én megtörtént a toronygömb és a csillag ünnepélyes feltétele. A templom felszentelése 1937 szept. 27-én ment végbe.

Szücs Antal lelkipásztor szolgálata idején 1953-ban a templom falait összekötő vasakkal húzatták össze, mely munkálatot Balogh Béla gondnok és a presbiterek végezték el, a Mohl testvérek által készített összekötő vasakkal, hogy megakadályozzák a falak széthúzódását. A templom és a parókia renoválása nehézkesen haladt, mert nehezen teremtette elő a lelkipásztor és a presbitérium a szükséges összeget, azonban Isten segítségével 1962-ben a templom és parókia megújult kívül-belül.

1964-től kezdi meg szolgálatát az egyházközségben Szép Elemér lelkipásztor, aki eddig a leghosszabb ideig pásztorolta a tamásváraljai eklézsiát. A 38 év alatt több alkalommal is renoválták a templomot. 1978-ban a tetőszerkezetet javítják és festik, majd 1984-ben elvégzik a templom külső renoválását. 1987-ben sikerül a belső javításokat is elvégezni és az időközben megrongálódott tetőzetet is rendbe tenni.  A belső javításokat Bartha Pál festő, egyháztag végezte. 1996-ban, Fülöp Károly gondnoksága idején készült az betonlépcső, amely megkönnyítette a dombra épült templomhoz jutást. 2000-ben ifj. Egyed Mátyás gondnok és Egyed Sándor presbiter javaslatára, mert földmozgás miatt a templom tetőszerkezete erősen megrongálódott, Oláh János helybeli vállalkozó, megerősíti a tetőszerkezetet, a pala helyett pedig cseréppel fedi vissza a templomot.

2001 áprilisában tartott presbiteri gyűlésen kimondják a templom külső-belső javításának szükségességét, és ugyanebben az évben be is fejezik a belső javítást, amelyet Szűcs József sárközújlaki vállalkozó végzett. A templom belül megújult, a  szószéket, a koronát és a papi széket „eredeti aranyfürt lapokkal” díszítették.

2002-ben Szép Elemér nyugdíjba vonul, és Simon Attila lelkipásztor veszi át a gyülekezet szolgálatát.  A külső templomjavítást  2002-2003 között végzik el.  Az államosításkor elkobzott iskolaépületet 2006-ban  visszakapja a gyülekezet, amelyet 2008-2009 között újítanak fel és alakítják át gyülekezeti házzá gyülekezeti közmunkával és egy holland alapítvány anyagi támogatásával.

A gyülekezet jelenleg 380 lelket számlál.

Whichever option you agree with the truth of the matter is the Saints Quarterback is Kid Ryan Oreilly Jersey central to the team bonding and right amongst the players where other NFL QB’s would fear to tread. Consider for example the case of the former Falcons and Colts QB Jeff George. Here was a guy who was standoffish Kid Tyler Ennis Jersey and considered selfish by his fellow teammates. More recently you have Michael Vick who, Authenitc Evander Kane Jersey other scandal aside, Women Evander Kane Jersey is sure to have heard the mantra from coaches Elite White Matt Moulson Jersey that there is no ‘I in Team’. Brees is different to many Men Derek Roy Jersey NFL Quarterbacks in Elite Blue Evander Kane Jersey that he wants to be Authenitc Zemgus Girgensons Jersey at the heart Authenitc White Matt Moulson Jersey of the team, mucking in Authenitc Pierre Turgeon Jersey with every member, Kid Ryan Oreilly Jersey no matter what the skill level, to ensure the Saints are united going into each game. As can be seen by the Drew Brees chant the Saints QB has a clear understanding of what helps to unite so many individuals to a common focus and then sets out to lead his team by example on the field. At the half way point in the season he had the best Elite Authenitc Blue Tyler Ennis Jersey Pierre Turgeon Jersey Quarterback rating in the NFL and had thrown for the most touchdowns as the Saints led the Youth Pierre Turgeon Jersey league with a point differential of 67 more than their closest competitors the Minnesota Elite White Tyler Ennis Jersey Vikings. So whether it is the chant that inspires or merely the pressence of their Quarterback at the heart of it something is working for the benefit of the team. Come Super Bowl Elite Matt Elite White Dale Hawerchuk Jersey Moulson Jersey time it will be interesting to see whether the Drew Brees rallying call is on the field in Miami.
"MADD and the National Football League Authenitc White Ryan Oreilly Jersey joined forces in 2010 to collaborate on player and employee programs, game day initiatives, community relations and awareness programs to promote MADD’s "Campaign to Eliminate Drunk Driving." As a first step in this partnership, MADD representatives presented to incoming NFL players at the 2010 NFL Rookie Symposium. MADD will continue to serve in an advisory role to the NFL in its initiatives and develop other opportunities to generate awareness, promote responsible behavior and prevent drunk driving.On 12.10.11, MADD sent out a press release from Dallas celebrating National Drunk Driving Fatalities Falling to Lowest Level on Record.And, on 12.8.12, the NFL and the Dallas Cowboys sent out a press Authenitc Evander Kane Jersey release regarding the untimely and tragic death of their player, Jerry Brown, due Men Ryan Oreilly Jersey to vehicular manslaughter by teammate, Josh Brent. One NFL player killing another, while driving under the influence of alcohol.Again, what do they have in common

ConfirmFacebookTwitterInstagram (CNN)It was a ding, just a "minor concussion," that got Chris Borland thinking that playing football might not be worth the millions that come Authenitc Black Reilly Smith Jersey with being an NFL player. Borland was a rookie linebacker in his first Authenitc White Reilly Smith Jersey training Men Reilly Smith Jersey camp in August when he got his "bell rung," he told ESPN’s "Outside The Lines." What did he do? He kept playing Authenitc White Chris Kelly Jersey that day, and Elite Reilly Smith Jersey through an excellent rookie season. But the thought Youth Marc Savard Jersey of the permanent damage that might Authenitc Reilly Smith Jersey be happening to him kept nagging at him. He talked to his Elite White Patrice Bergeron Jersey teammates and family, read about concussions and their effects, each day coming closer to the decision that he finally announced this week. At age 24, not Authenitc Youth Reilly Smith Jersey Black Patrice Bergeron Jersey even yet in Men Tuukka Rask Jersey his prime as an NFL player, Borland told his Men Jeremy Lauzon Jersey team he Kid Patrice Bergeron Men Chris Kelly Jersey Jersey was retiring because he was worried Youth Jeremy Elite Black Patrice Authenitc Marc Savard Jersey Bergeron Jersey Lauzon Jersey about the long term effects of head trauma. "I just honestly want to do what’s best for my health," he told ESPN. "From what I’ve researched and what Youth Reilly Smith Jersey I’ve experienced, I don’t
movements. At the NFL Combine, they are tested on their speed and agility during the 40 yard dash and L drill. Flexibility is a major component of speed and agility training, thus underscoring the importance of stretching. Aside from working on speed and agility, players also spend a significant amount of time working out to improve their overall strength. There is a certain onus placed on overall strength development in the game. For example, Authenitc White Dougie Hamilton Jersey wide receivers need upper body strength to fight off cornerback Authenitc White Reilly Smith Jersey jams at the line. Similarly, defensive lineman require strength to disengage themselves from their offensive counterparts, and get the ball carrier as quickly as possible. Among the most popular lifts are dumbbell curls, bench press and seated row. Outside of superior physical attributes, NFL players also possess certain intangibles like heightened awareness on the field and the mental aptitude to memorize an NFL playbook. Players are tested on the latter category during the Combine,

Szóljon hozzá