Kezdőlap / Napi Ige / 2011 március 3.

2011 március 3.

„És melletted legyenek, és ügyeljenek a gyülekezet sátorának ügyére, a sátornak minden szolgálatja szerint…” 4Móz 18, 4 Ajánlott szakasz 4Móz 18

Ez a fejezet a papok és a léviták munkakörét, felelősségét és jövedelmét írja le. A legfőbb munkaterületük a szent sátorra, és az a körüli különböző szolgálatokra összpontosult, és azokat az előírásokat, amit az Úr Áronnak átadott, igyekeztek be is tartani.

Napjainkban ugyan csak a lelkipásztorok, a diakónusok végzik a templom körüli szolgálatot, azonban most arra szeretném irányítani a kedves olvasónak a figyelmét, hogy ez az áldott munka nemcsak a lelkipásztorok, diakónusok feladata, hanem minden embernek a saját hajlékában, sátrában ismernie kell a munkakörét, a felelőségét és azt is, hogy ezért a szolgálatért milyen jövedelemben fog részesülni. Mindenki pap a maga módján. A szülők tanítják, vezetik, ügyelnek gyermekeikre, és ezt nemcsak azért teszik, mert kötelességük, hanem azért is, mert Istennek a keresztelés alkalmával ezt meg is fogadták. Abban a családban, ahol hiányoznak a „lelki papok”, és csak vezetők vannak, ott nagy baj van. Isten csodálatosan egybeköt mindent: az Ő kiválasztottai, a papok a templomban szolgálnak, hirdetik az evangéliumot, és a hívek azt meghallva és megélve saját hajlékaikba valósítják meg mindazt, amit Isten számukra közölt. De vajon tényleg megéljük a hallott szót? Mert nagy a felelőségünk! Ha nem Isten útján járva élünk, akkor gyermekeinknek nem mutatunk példát. Így sem ők, sem mi nem fogunk részesülni a Krisztus drága ajándékiban.

Ezzel kapcsolatban még egy gondolatot szeretnék megosztani az olvasókkal: ne higgyük azt, hogy elegendő a saját „sátrunkban” helyesen szolgálni az Urat, hanem ügyelnünk kell a másik, a tőlünk idegen ember életére is, hogy ők is gyarapodjanak a mennyei ajándékokkal.

Kovács Mátyás Péter lkp.

Szóljon hozzá