Kezdőlap / Napi Ige / 2010 december 2.

2010 december 2.

Róm 16, 17-27

„Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, a kik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.” Róm 16, 17-18

Pál apostol fontosnak tartja még a levél befejezése előtt megemlíteni a gyülekezetnek azt, hogy óvakodjanak a hamis tanítóktól. Teszi ezt azért, mert az egész missziói területen mindenütt az volt a tapasztalata, hogy újra és újra megjelenek azok a tanítók, akik félremagyarázzák Isten Igéjét, vagy úgy szólnak róla, hogy abból hasznuk legyen. Arra szólítja fel őket, hogy éberen kell figyelniük a kapott keresztyén tanítás tisztaságát, és azonnal észre kell venniük a köztük fellépő megosztó vagy megbotránkoztató tanításokat. Meg is indokolja, hogy miért van erre szükség? Egyfelől azért, mert szakadásokat és botránkozásokat okoznak. Erre kellene nekünk is odafigyelni: ha szeretetre, ha megbocsátásra, ha tűrésre stb. szólít fel minket Isten, akkor ne mi legyünk azok, akik szeretteink körében rossz példát mutatunk. Másfelől az ilyen hamis tanítók, a krisztusi szolgálatban a maguk hasznát vélik felfedezni. Vannak sajnos olyanok, akik csak színből szólják az Úr szavát, és nem szívből. Teszik ezt mindazért, hogy könnyebben tudjanak érvényesülni itt ebben a földi életben.

Bármennyire is nehéz legyen tisztességesen, becsületesen, Krisztus szerint élni, tegyük meg!

Ezért imádkozzunk a mai nap. Ámen

Kovács Mátyás Péter

Sándorhomoki lelkipásztor

Szóljon hozzá