Vezetés, útmutatás, eligazítás – májusi közigazgatási gyűlés a szatmári egyházmegyében

Megtartotta májusi közigazgatási gyűlését a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. Az alkalomnak a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Ház adott otthont.

Csütörtökön délelőtt Kala Noémi nemrég megválasztott tamásváraljai lelkipásztornő hirdetett Igét a 123. zsoltár alapján: „Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal! Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.” Sokszor van az az érzésünk, hogy a világ a teljes összeomlás felé rohan. Ez egyéni emberi összeomlást is eredményez: idegösszeomlásokat, szívinfarktusokat, családi drámákat, lelki-és fizikai tragédiákat. Ilyenkor szoktak az emberek teljesen kiborulni: „torkig vagyok!” Ilyenkor tesznek sokan meggondolatlan kijelentéseket és követnek el végzetes cselekedeteket, öngyilkosság, amiről sajnos az elmúlt napokban is hallottunk.– Mit tegyünk mi, mit tehet a hívő ember ilyen lelkiállapotban? Mert ez egy örök emberi kérdés. Tükör és útmutató ez a zsoltár. „Uram! Torkig vagyok! Segíts már!” A sorrend fontos. Istenre emelte a tekintetét – ez az első. S ebben érdemes követni. Úgy néz az Úrra, „ahogyan a szolgák néznek uruk kezére, vagy a szolgáló az úrnője kezére”, – azaz konkrét, személyes vezetést, útmutatást, eligazítást keres Istennél. Az Úr adja meg, ő mondja meg mi a feladat. – mondta áhítatában az igehirdető.

Dr. Király Lajos esperes megköszönte az igehirdetést és a közösség nevében áldást kívánt életére az új szolgálati helyen. Kala Noémi ez év áprilisától megválasztott lelkipásztora a Tamásváraljai Református Egyházközségnek.

A gyűlés végén Szilágyi István Róbert dabolci lelkipásztor, egyházmegyei számvevő agapéra hívta meg szolgatársait azon örömteli alkalomból, hogy március 24-én megszültetett fia: Dávid Róbert. A lelkésztársak együtt örültek az örülővel. Isten áldja őt és az egész családot!

Vélemény, hozzászólás?