Velünk az Isten – 2022. május 6.

„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít; Kicsoda az, aki kárhoztat?  Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk: Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Amint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 8,31-39)

Legszívesebben csak annyit írnék magyarázat gyanánt: NO COMMENT!… Csak olvasni kell s megérteni s nincs mit hozzá tenni. Annyira egyben van annyira teljes, hogy szinte félek egy-egy mondatra, szóra figyelni, reagálni, mert az azt is jelenthetné, hogy egy másik szó gondolat, vagy mondat kicsit háttérbe szorul, s azt nem szeretném…

Miközben olvasom Pál sorait magamat látom prédikáció közben, belemelegedve a szószéken, s ez nagy szó, hisz annyira jó, amit itt Pál ír, hogy akár én mondhatnám, én is is írhattam volna. Sőt, ha én írtam volna ugyan így írtam volna mert Isten szava ez, s nem megmásítható!

Emberek! Isten a legdrágábbat adta oda értünk, kell még valami bizonyíték, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, mennyire drágák, kell még bizonygassa mennyire szeret?

Mondom másképp: felfogod te, hogy te érted adta Isten az Ő egyszülött fiát, személyesen érted, mert annyira kedves vagy neki, a gyengeségeid, a hitványságaid a bűneid ellenére?

Krisztus meghalt és feltámadott érted. Krisztus ma is Él s a mennyben közben jár érted, és semmi, de SEMMI nem szakíthat el ettől a szerelemtől… érted?

Egy emberi kapcsolatban legtöbbünk azt szeretné, ha belé lenne valaki fülig szerelmes, ha neki hozná le a másik a csillagot az égről. Pál szerint, s szerintem is Isten már bizonyított! Te csak higgy, s hagyd magad szeretni! Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

Vélemény, hozzászólás?