Imádság az új esztendőben

Teremtőm, Megváltóm és Hatalmas Uram! Ajándékod esztendőjének áldását jövök Hozzád alázatos szívvel megköszönni. Teremtő szereteted kegyes volt hozzám, és amikor szorongó szívvel, aggodalmas lélekkel csodákért esedeztem, megindultál felém, és áldással érkeztél hozzám. Érdemtelen vagyok annyi Tőled érkezett kincsre, amelyekkel behintetted életemet és az enyéimét is. Boldoggá tettél Szabadítóm, amikor boldogtalanságomért Téged vádoltalak. Békességet hoztál nekem, […]

Bővebben

Imádság Isten lelket megtisztító és újjászülő erejéért

Istenem te aki velem vagy a jóban és a rosszban, Örülsz örömömben és vigasztalsz bánatomban, Hozzád emelem fel most alázattal szívemet, Hogy meghallgasd buzgó könyörgésemet. Mivel te jól ismered minden rejtett dolgom, Ezért teljesen felesleges tőled eltitkolnom, Inkább megvallom, hogy sokszor hálátlan vagyok, És nem tudom megköszönni amit kegyelmedből kapok. Természetesnek veszem, hogy én csak […]

Bővebben

Ima az édesanyámért

Május első vasárnapján szeretet gyúl szívemben, s hozzád esdek jó anyámért gondviselő Istenem. Kérlek áldd meg édesanyám ki szíve alatt hordozott, Lázas éjjen derűs nappal szeretettel gondozott. Úgy szeretnék jó anyámnak sok jót s szépet adni, S míg a földön élteted, hozzá hűséges maradni. Úgy szeretném szeretetét tiszta szívből meghálálni, A mai áldott ünnepnapon a […]

Bővebben

Nagypénteki fohász

Nagypénteknek délutánján a Golgotára visz utam, A kersztnek árnyékában hozzád esdek jó Uram! Látom szelíd tekinteted mit szenvedésed torzít el, Tudom hogy a keresztre én szögezlek bűnömmel. Drága véred porba hullva életforrás lesz nekem, Add Uram hogy azzal élve megváltozzon életem. Add Uram, hogy megtisztuljon benne az én rossz szívem, Add Uram, hogy szeretettel s […]

Bővebben

Imádság falinaptárunkon

Irgalmas Isten, Krisztus által! Mindenható Teremtőnk! Szentlelkeddel érkeztünk esztendőnk végére, hogy máris elkezdjük az újat! Félelmünk és tehetetlenségünk megszégyenítettek bennünket, olyannyira, hogy még testvéreink előtt sem tudtuk elrejteni sérült érzéseinket. Pedig, nekünk jó példát kellett volna adnunk és bátorsággal haladnunk megpróbáló utakon és veszélyes ösvényeken. A rémálomból ébredőket szorongásunkkal alig tudtuk vigasztalni, és foglyai lettünk […]

Bővebben

Elolvastuk?

Az alábbi imádsággal kezdtük a lassan bezáruló sok fájdalmat hozott évet. Vajon elolvastuk néhányszor a fohászt, vagy csak árválkodott a falinaptárunkon egész évben? Csűry István püspök Örökkévaló Istenünk! Meghajlunk kimondhatatlan méltóságod előtt nagy szeretetű Urunk! Te vagy mindennek alkotója és fenntartója. Tied a dicsőség, amelyben tisztítod életünk megannyi szennyét és enyhíted bánatát. Krisztus vére néllkül […]

Bővebben

Imádság a vizsgázó fiatalokért

Isten áldását kérjük az érettségizőkre! Sok sikert kívánunk nekik, imádkozunk értük! Az alábbi imádságot együtt mondjuk értük! Mindenható Istenem, kérlek hallgasd meg imádságomat, Midőn arra kérlek, hogy segítsd meg a vizsgázó fiatalokat, Azokat kik most remegő szívvel kulcsolják imára kezeiket, És hívő szívvel kérik a Te áldott segítségedet. Tudom Uram, hogy neked minden hatalmadban áll, […]

Bővebben

Imádkozzunk nemzetünkért, együtt

Urunk és Istenünk! A napfényből már csak árnyak maradtak az alkony óráira, lassan elköszön ez a mai nap is tőlünk. Megköszönjük Neked, hogy gondviselő szereteted oltalmazott minket, és ennek köszönhetően békésen várjuk az éjszakát. Jóllehet a mögöttünk maradt órákban sem voltunk maradéktalanul engedelmesek Hozzád. Halmoztuk tartozásainkat testvéreink felé és Veled szemben is. Fájdalmasan tapasztaltuk a […]

Bővebben

Legyen meg a te akaratod!

Szerető Istenem! Könnyű a jó időkben hálát adni a földi örömökért. Hálát adni a szeretetért, egy kedves társért, a gyönyörű, szemeid láttára növekvő gyermekeidért. A jó időkben ez olyan magától értetődő, olyan megnyugtatóan hétköznapi. Olyan, mintha ez alanyi jogon járna. Fizetségül néha félálomban elrebegünk érte egy – két fáradt köszönöm-öt. A rossz időkben hálásnak lenni […]

Bővebben