Jöjjön el a Te országod!

Mindenható Uram! Hiszem a Te egyetlen oszthatatlan országodnak része anyaországunk, amelynek tagja lehetek sok testvéremmel magam is. Hiszem, hogy az én imádságomat is meghallgatod nemzetünk közösségéért, amely vétkeivel, de sokkal több erényével kegyelmi ajándékodból boldogabb időket remél. Ebben a hitben álltunk meg a mai napon honatyáinkkal az országházban az eskütételük alkalmával. Legyenek szavatartóak, legyenek áldozatkészek, […]

Bővebben

A háborúban az ünnep is odavész

Krisztus! Kereszted alatt a könnyeim arcomat mossák. A világteremtésétől fogva kiemelt ember máig nem tudja megérteni bűneinek mélységét, sem a Te kegyelmed magasságát. Ma a háborúban testvérengzők nagypéntekén értük imádkozunk. Kereszted alatt velük állnánk, még ha a mi megemlékezésünk már meg is történt, de így mélyül el bennünk a fájdalmas igazság, hogy nekünk örök nagypéntekkel […]

Bővebben

A háborúban testvérengzők garázdálkodnak

Mindenható Istenünk! Te jobban tudod, miért kell a hadviselő feleknek továbbra is vívniuk az élet-halál küzdelmét. Te tudod, hogy miért kell nekünk az érintettekért tehetetlenül aggodalmaskodnunk, és imádkoznunk azokért, akik nem engedik nemzetünket a vérontás részeseivé lenni. Te tudod, miként lesz kimenetele a testvérengzésnek, és mi lesz az erőpróbáknak a következménye. Nagyon mélyre zuhant az […]

Bővebben

Háborúban az igazság elpusztul

Igazság Istene, mindenség Ura! Félelmünk növekszik, amikor a háború résztvevői között elveszni látjuk az igazságot. Soha nem fogjuk megtudni, mennyire ártatlan az ártatlannak látszó, és mennyire gazember az ártatlanra támadó. Félelmetes az, amikor a félrevezetés mocsarába jószándékú szomszédokat kényszergetnek hamis okokkal és világégést előkészítő szándékkal. Szívünk teljes szeretetével vagyunk minden menekülni kényszerülő mellett, és minden […]

Bővebben

Háborúban Veled szenvedünk

Békesség Fejedelme! Örömmel hívnánk magunkhoz ma is, és fogadnánk Téged a közelgő virágvasárnap titokzatos várakozásának csodaváró lelkületével, ha nem keserítene el bennünket a sok sebből vérző békétlenkedő világ állapota. A sátán félrevezető hazugsága nemcsak első szüleinket szakította el a Te mindenekről gondoskodó földi javaidtól, hanem bennünket is kiszakítana Megváltónk karjaiból. Virágvasárnapunk elveszíti a Te érkezésednek […]

Bővebben

Háborúban felerősödő vádak

Krisztusom! A mindenhatót tisztelem Benned, Aki igaz bírám leszel. Aki nemcsak kimondott szavaimat hallod, hanem a lelkembe visszaszorított gondolataimat is érted. Tudom, hogy kegyelmet kaptam Tőled minden elhamarkodott mondatomért, tettemért és vágyamért. Te nemcsak megbocsájtottál, hanem kijelölted előttem a hozzám méltó utat, amin járásomat is igazítod. Ezért bátorkodom Eléd vinni belső szorongásaimat, amelyek többnyire némán […]

Bővebben

Háborús szorongásban

Gondviselőnk! Megvalljuk Előtted, hogy erőnk elfogyóban van. Éjjel, nappal rettegünk, hol a zajtól, hol a csendtől félünk. Hisszük, hogy Te ott vagy mindenek felett. Bűneink miatt aggodalmasan várakozunk tele bizonytalansággal, hogy meddig bűnhődünk szánalmas vétkünk miatt, meddig engeded az erőszakot szétfolyni az emberek között. Bárcsak a Te kezedet éreznénk ránk nehezedni, mert akkor mégis meglenne […]

Bővebben

Háborúban ismerem meg

Istenem! A hazugság félrevezetésének útjain csetlünk-botlunk, már önbizalmunkat is veszni látjuk, amikor szemérmetlenül hazudnak szemünkbe a nagynak mondott hatalmak. Mennyire megszégyenítő, ha tekintélyek veszítik el a szavahihetőség méltóságát. Nem maradhat el ilyenkor a magunk vétkeinknek beismerése, mert tudnunk kell a kisebb ferdítésekből terebélyesedik ki az igazság torzításának óriás műve. Minden szinten ismételjük ősszüleink bűneit, és […]

Bővebben

Háborúban háborog a szívem

Teremtőm! Jól tudom, Te rendeled el a felettünk lévő hatalmakat és vezetőit, Te határozod meg életük és hivataluk terjedelmét. Azt is tudom, hogy elődeink a Te hatalmad helyett követeltek földi uralkodókat, akik nem mindig maradtak meg a nemzet szolgálatában, sőt többnyire embertelenül visszaéltek küldetésükkel. A császárok, a királyok, a fejedelmek, az elnökök kevés kivétellel önmaguk […]

Bővebben

Imádság az új esztendőben

Teremtőm, Megváltóm és Hatalmas Uram! Ajándékod esztendőjének áldását jövök Hozzád alázatos szívvel megköszönni. Teremtő szereteted kegyes volt hozzám, és amikor szorongó szívvel, aggodalmas lélekkel csodákért esedeztem, megindultál felém, és áldással érkeztél hozzám. Érdemtelen vagyok annyi Tőled érkezett kincsre, amelyekkel behintetted életemet és az enyéimét is. Boldoggá tettél Szabadítóm, amikor boldogtalanságomért Téged vádoltalak. Békességet hoztál nekem, […]

Bővebben