Velünk az Isten – 2022. október 1.

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben azért az én erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor 12,9a) Olvasandó: 2 Kor 12,1-10 A mai nappal a Reformáció hónapjába lépünk. Emlékezünk a Reformáció hitvallóira Református Anyaszentegyházunk megalakulására, felelevenítjük annak alapelveit: közöttük azt, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 27.

“Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok; kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ottlétemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 26.

“Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten.” (2Kor 9,7) Pénz, pénz, pénz. Mindig csak a pénz. Templomba is, ha elmegyünk, ott is az adakozásról beszél a pap. Nem szimpi. Beszéljen csak a lelkünkről, a többit meg majd megoldjuk, a többi meg majd magától megoldódik. Úgy magától, egy […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 19.

“A Krisztus szeretete szorongat minket, mert úgy gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt” (2Kor 5,14) A szorongás betegség, a szorongattatás szenvedés, de Krisztus szeretete maga az élet, az ölelésnek az a formája, amire […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 16.

„Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek.” (2Kor 4,3) Én úgy gondolom elég érthetően beszélek. Legalábbis megpróbálok mindig egyszerűen és nyíltan beszélni az evangéliumról. Leplezetlenül. Mégis azt érzem, hogy többen nem értik. Sokan el is mondják, – és örülök, hogy el merik mondani – , hogy nem értették az igehirdetést. Ilyenkor először […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 13.

“Én pedig Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korinthusba. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.” (2Kor 1,23-24) Pál apostol nem akar uralkodni a korinthusi gyülekezet hitén, ő szolgaként kíván közöttük lenni, és nem úgy akar érkezni, mint egy […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 6.

“Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 5.

„Mit mondjunk ezek után, testvéreim? Amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épülésre legyen.” (1Kor 14,26) Van-e értelme összegyűlni a templomba istentiszteletre? Épülésünkre van? Természetesen: IGEN! Jöhet az egyértelmű válasz minden templomba járótól, hívőtől… Sőt lehet, valaki fel is háborodik már a kérdés kapcsán is. Létezik-e az, hogy mégsem […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. szeptember 1.

„A Lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele…De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, úgy osztva szét mindenkinek, ahogyan akarja.” (1Kor 12, 7.11) Olvasandó: 1 Kor.12,1-11 Szeretünk ajándékot kapni és adunk is: figyelmességként, szeretetből vagy hálából. Ez a szokásunk belénk van kódolva, Istentől tanultuk. A mi ajándékozásainkat Isten ajándékozása előzi meg, Ő halmozott […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2022. augusztus 31.

,,Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (1Kor 11,23-24) Sütöttél már otthon kenyeret, zsemlét vagy kiflit? Ha még nem, […]

Bővebben