A sárospataki egyetem docense dr. Király Lajos esperes

Forrás: frissujsag.ro Újabb szatmári a Bodrog-parti Athénban — lelkészi és esperesi hivatása mellett a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen fog tanítani dr. Király Lajos esperes és pasztorálpszichológus, aki 2021-ben kapta meg docensi kinevezését a BBTE-n. A Szatmári Egyházmegye alig pár hete újraválasztott esperese, a nemrégiben doktorált pasztorálpszichológus dr. Király Lajos a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemre kapott meghívást dr. […]

Bővebben

Időkapszula és toronygömb elhelyezése Szatmárgörbeden – Ünnepélyes áhítat

Békesség Istentől, keresztyén testvérek. A mai nap folyamán a Szatmárgörbedi Református Templomban ünnepélyes áhítatra gyűltek össze a gyülekezet hívei. Ekkor tették fel ugyanis a munkások a toronygömböt. Ebből az alkalomból rövid imádságra, éneklésre, igeolvasásra hívtunk mindenkit. A hálaadó Istentisztelet a templom bejáratánál kezdődött, aholis ünnepélyes keretek között gyülekezetünk főgondnoka, Székely Gyula átadta az előre elkészített […]

Bővebben

Újraindul a Hit és gyógyítás!

Szeptember 30-án pénteken d.u. 6 órai kezdettel a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében kerül sor az újra induló Hit es Gyógyítás sorozat evadnyitó előadására. Két és fél év szünet után kerül sor a népszerű alkalomra. Lelkipásztor meghívott Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor, az orvosi részben Dr. Puskás Csaba családorvos ,,Csodák es gyógyítások. A hit hat?” címmel […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való hittel imádkozunk Versényi István szamosdarai lekipásztor, egyházmegyei aljegyző testvérünkért szeretett édesapja id. Versényi László elvesztése miatt érzett fájdalmában. Virrasztója szerdán délután 18 órától, temetése csütörtökön 13 órától lesz a szilágygörcsönyi református kápolnából. Az Úr legyen az itt maradók vigasztalója! “Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, […]

Bővebben

A nagy és jó Isten akarta az emberi gyülekezetek létrejöttét – 12. Szatmár határok nélkül

Tizenkettedik alkalommal tartották meg a Szatmár határok nélkül nevű rendezvényt. Kilencedik alkalommal volt gazdája az eseménynek Nagyecsed monumentális temploma. Négy busszal és kiskocsikkal is érkeztek hívek határon innen úgy, hogy szinte megtöltötte az egykori ecsedi vár romjain épülő templomot a határon átívelő közösség. Szombaton 11 órától Bogya Kis Annamária és Bogya Kis Áron házigazda lelkipásztorok, […]

Bővebben

Rendkívüli adomány – rendkívüli figyelmesség Szatmárgörbeden

Az elmúlt hét folyamán gyülekezetünk főgondnoka Isten iránti hálából és a gyülekezet iránt érzett szeretetétől indíttatva márványtáblát készíttetett a Szatmárgörbedi Református Parókia számára. E névjegytábla hirdeti gyülekezeti tagjaink figyelmességét és adakozó kedvét. Isten iránti hálából történt ez a kezdeményezés, hiszen Székely Gyula bácsi, kedves főgondnokunk saját elhatározásából így szeretett volna hozzájárulni a gyülekezet lelki épüléséhez. […]

Bővebben

Mélységek és kiutak – Lelkészértekezlet Nagyváradon

Lelkipásztorok és lelkészfeleségek jelenlétében tartották meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetség éves rendezvényét. Csűry István másfél évtizedes püspökségének utolsó lelkészértekezletén szólt szolgatársaihoz, összegezve az elmúlt éveket. Szerdán délelőtt a Nagyvárad-újvárosi református templomban püspök úr a Bibliaolvasó kalauz szerinti Ige alapján prédikált: „„…Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között…” […]

Bővebben

Közösségépítő hétvégén a refis elsősök

Közösségépítő családi hétvégén voltak együtt a Református Gimnázium elsősei és szüleik, Mekker Melinda tanító néni kisdiákjai Nagytarnán, az Ecosunhome táborban. A tanítónő immár a harmadik generációt vezeti az intézményben és kezdettől fogva fontos célként tűzte ki a közösségépítést, mert azt vallja, hogy támogató szülői közösség nélkül minden pedagógus munkája sokkal nehezebbé válik, illetve ennek hiányában, […]

Bővebben

A zenéről, mint pasztorációs lehetőségről

Lelkésztovábbképzésen tanulhattak a lelkipásztorok a zenéről, mint pasztorációs lehetőségről a kazuáliáknál (keresztség, esküvő, temetés) és a konfirmációnál. Az eseménynek otthont adott a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Ház hétfőn, kedden és csütörtökön. Az előadást interaktív módon Dr. Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese tartotta. A témaválasztás indoka Dr. Király Lajos esperes korábbi tanulmányaihoz […]

Bővebben

Ifjúsági táborok a szatmári egyházmegyében (2011-2022)

Az egyház több ifjúsági programot szervez, mert érzi, hogy ők nemcsak a jövője, hanem a jelene is a közösségnek. A keresztyén ifjúsági táborok 1990 óta évente (a pandémia éve kivételével) meghatározó és életre szóló események megszólító erővel bírnak. A KRISZ, később SZIKE-tábor célja éppen ez volt: ifjakat megszólítani, nekik hirdetni az evangéliumot. Voltak közöttük olyanok, […]

Bővebben