Részvétnyilvánítás

„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3) Istenünkbe vetett töretlen hittel, de a gyász fájdalmában osztozni kívánó szívvel szeretnénk részvétünket kifejezni Tegze Tamara diáklányunknak és megtört szívű családjának testvére elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten adjon az ártatlan léleknek nyugalmat a boldog feltámadás reménységében, szeretteinek pedig erőt és vigasztalást ezekben a nehéz percekben! Őszinte […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való reménységgel őszinte részvétünket fejezzük ki Korda Zoltán szolgatársunknak édesanyja Korda Mihályné sz. Szebeni Erzsébet 86 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Erőt, vigasztalódást szeretteinek! „Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra! A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.” (Zsolt 86,6-7) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége

Bővebben

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való hittel imádkozunk Versényi István szamosdarai lekipásztor, egyházmegyei aljegyző testvérünkért szeretett édesapja id. Versényi László elvesztése miatt érzett fájdalmában. Virrasztója szerdán délután 18 órától, temetése csütörtökön 13 órától lesz a szilágygörcsönyi református kápolnából. Az Úr legyen az itt maradók vigasztalója! “Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki a feltámadás reménysége alatt a család felé Sipos Istvánné sz. Meggyesfalvi Edith 69 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Virrasztója ma 18 órától, temetése holnap 13 órától lesz a Magyar utcai református temetőben. Isten adjon erőt, vigasztalódást Sipos István nyugalmazott nagybányai esperes úrnak és családjának! “Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való hitben őszinte részvétünket fejezzük ki Csatári Leila teológiai hallgatónk felé édesanyja Csatári Elvira 52 esztendőt élt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztalja és erősítse a családot! “… Isten szeretete mindig megmarad!” (Zsolt 52,3b) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. Virrasztója november 23-án, kedden 18 órától, temetése pedig november 24-én, […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás – Özv. Győrbíró Sándorné Erzsébet

A feltámadott Krisztusban való hittel őszinte részvétünket fejezzük ki Győrbíró Sándor szolgatársunknak édesanyja Özv. Győrbíró Sándorné Erzsébet évében elhunyt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás – Özv. Illés Pálné sz. Nagy Rozália

Őszinte részvétünket fejezzük ki, a boldog feltámadás reménységében, Illés Jenőnek, a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége elnökének, édesanyja, Özv. Illés Pálné sz. Nagy Rozália 92 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztalja az egész családot! „De te, Uram, magasságos vagy örökké!” (Zsolt 92,9) A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége

Bővebben

Részvétnyilvánítás – Puskás Zoltán

Megdöbbenve, megrendülve, de még mindig a feltámadott Jézus Krisztusban bízva értesültünk arról, hogy Puskás Zoltán (1928 – 2021) 92 évet élt testvérünk, felesége temetése napján, elköltözött az örök hazába. Isten minden értelmet felülhaladó békességét és Szentlelke vigaszát kérjük fia Dr. Puskás Csaba egyházmegyei főgondnokunk és családja életére. „Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!” […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás – Puskás Zoltánné, sz. Domokos Mária

A feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. Puskás Csabának, egyházmegyénk főgondnokának, édesanyja Puskás Zoltánné, sz. Domokos Mária (1936 – 2021) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztalja a családot! „Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből.” (Zsolt 85,11-12) A Szatmári Református […]

Bővebben

Részvétnyilvánítás – Tarr Anna

Fájdalommal, együttérzéssel és a feltámadott Jézus Krisztusban való reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki Tarr Csongor és Tarr Szilárd vállalkozó testvéreink felé, édesanyjuk Tarr Lászlóné sz. Sándor Anna 68 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Isten vigasztalja özvegyen maradt testvérünket, elhunyt testvérünk szeretteit és az egész családot! „Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a […]

Bővebben