Kezdőlap / imahét 2014

imahét 2014

Imaheti program – 2015

Forr s: http://stud-theol.blogspot.ro/  J zus gy sz lt hozz : “Adj innom!” (Jn 4,7) Bibliaolvas s Jn 4,1-42 (Nem hivatalos ford t s!) 1. nap MEGSZ L T S Sam ri n kellett pedig tmennie (Jn 4,4) 1M z 24,10-33 ...

Olvassa tovább »

Vasárnap kezdődik az imahét a Láncosban

Korda Zoltán, Szilágyi Balázs, Pocsveiler István lelkipásztorok és a presbitérium szeretettel várja a híveket, minden érdeklődőt szatmári Láncos-templomban megszervezendő imaheti alkalmakra. Vasárnaptól vasárnapig minden nap 17 órakor kezdődnek az imaheti istentiszteletek a következő lelkipásztorok szolgálatával: Vasárnap Nagy Erika sárközújlaki, hétfőn ...

Olvassa tovább »

A Megváltó Isten hűsége – Bepillantás Szatmár-Kültelek imahetébe

Ünnepélyes alkalmakat tartanak Szatmár-kültelken, azon kívül, hogy minden napnak megvan a meghívott prédikátora, előadással, zenei produkciókkal is színesítenek az imahéten. Lapunk a szerdai istentiszteletbe nyert betekintést, ahol Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanára hirdette Isten igéjét. ...

Olvassa tovább »

Örömteli ökumené Erdődön

Istentől megáldott alkalmakon vannak túl az erdődiek, ugyanis az elmúlt napokban, immáron ötödjére, ökumenikus imahétre került sor a református templomban. A vendéglelkészek üzenete, a felnőttek, ifjak és gyerekek szolgálata, de legfőképpen Isten jelenléte otthonos, örömteli pillanatokat hozott az Isten házába. ...

Olvassa tovább »

Imahét vasárnaptól vasárnapig Szatmár-Kültelken

A Szatmár-Kültelki Református Egyházközség imahetet tart folyó év március 23-a és 30-a között „ne legyenek köztetek szakadások!” (1Kor. 1, 10b.) mottó alatt. Vasárnap délután 17 órától Higyed János házigazda lelkipásztor nyitja meg az alkalomsorozatot. Hétfőtől szombatig 18 órakor kezdődődnek az ...

Olvassa tovább »

Egyetemes imahét Tamásváralján

Forrás: http://tamasvaralja.blogspot.ro/ Március 17-23 között minden nap 18 órától templomunkban tartjuk istentiszteleteinket a Krisztus-hívők egységéért! Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor. 1,1-17) Az imahét alkalmain szolgálnak: március 17. hétfő: Tolnai János patóházai lelkipásztor március 18. kedd: Varga Botond kisbábonyi lelkipásztor március 19. ...

Olvassa tovább »

Imaheti alkalmak Erdődön, Halmiban és Vetésen

Jövő héten tartják az imahetet több gyülekezetben is. Az alábbiakban az erdődi, a halmi és a vetési református gyülekezet által szervezett alkalmakat ismertetjük. Az erdődi református templomban ötödik alkalommal szervezik meg az imaalkalmakat március 16. és 23. között. Vasárnap Harsányi ...

Olvassa tovább »

Evangelizációs imahét Szamosdobon

EVANGELIZÁCIÓS IMAHÉT LESZ SZAMOSDOBON a REFORMÁTUS TEMPLOMBAN MÁRCIUS 16. és 23. KÖZÖTT „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” Ézsaiás 52,7 IMA HÉT ...

Olvassa tovább »

Nyolc imacsütörtök Szatmárhegyen

Istennek adunk hálát, hogy a Szatmárhegyi Református Egyházközségben ebben az esztendőben is megszervezésre kerülhetett az imahét. A nyolc csütörtöki istentiszteleten a következő lelkipásztorok szolgáltak: január 9.              Fodor Elemér       nyugalmazott lelkipásztor január 16.           Nagy Erika       ...

Olvassa tovább »

Imahét Batizon és Adorjánban

A Krisztus-hivők egységéért imádkoznak a ránk következő héten Batizon és Adorjánban. Király Lajos batizi református lelkipásztor szervezésében vasárnap 18 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik az imahét, amikor Dr. Schupler Tibor batiz római katolikus plébános szolgál. Hétfőtől szombatig a következő református lelkészek ...

Olvassa tovább »

Imaheti alkalmak megyénk több gyülekezetében

Hát részekre osztatott-e Krisztus? – kérdezik az idei egyetemes imahét összeállítói. A közösséget erősítő témát dolgozzák ki Hiripen, Kispeleskén, Nagypeleskén, Ombodon és Bogdándon a ránk következő héten. Hiripen vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő istentiszteleten nyitja meg az imahetet és ...

Olvassa tovább »