Szatmári református sajtósok

Ettől a hónaptól hárman is aktívan foglalkoznak a sajtómisszióval a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorai közül. Erdei Árva István a Harangszó Gyülekezeti lap felelős szerkesztője lett, Rácz Ervin marad egyházmegyei sajtóreferens, segítője pedig Varga Tamás Sándor Szamos-negyedi segédlelkész lesz. A Harangszó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja, és ebben a hónapban érkezett a felkérés Szamoskóród és […]

Bővebben

Ifjúsági istentisztelet lesz Németiben

Minden hónapban egyszer, továbbra is, ifjúsági alkalmakat szervez a Szatmári Református Egyházmegye. A soron következő SZIKE a Németi Református Egyházközség templomában lesz. Tolnai János az egyházmegye ifjúsági előadója szeretettel hív és vár mindenkit. Előadást fog tartani Kiss József házigazda lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző a diakóniáról, dicsőíteni az Egri Örömmondók fognak. Isten Igéjét Vajda Szabolcs segédlelkész tolmácsolja: […]

Bővebben

Tartalmas imahét Patóházán

Imahetet tartottak Patóházán. A hét Igéje: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Ézs 1,17) Törő Attila Miklós lelkipásztor számolt be az eseményről. Kezdő vasárnap március 12.-én Iepure Tőtős Emese (Szilágyborzás) lelkipásztornő hirdette Isten Igéjét rámutatva arra, hogy Isten keresni csak tiszta szívvel lehet. Ne maradjunk meg a külsőségekben, mert azok egy hamis biztonságérzetet adnak. […]

Bővebben

Missziósok és katechéták az egyházkerületnél

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadói és katechétái tanácskoztak az egyházkerületi székházban Nagyváradon. Az egyházmegyék képviselői felvázolták a kerület elnöksége előtt lehetőségeiket, sikereiket, nehézségeiket, örömeiket, bánataikat.   Kedden a missziói előadók találkoztak. Ghitea Szabó József Levente egyházkerületi missziói előadó tanácsos köszöntötte az egyházmegyei missziósokat, Bogdán Szabolcs János püspök pedig a Márk evangéliumában található missziói parancs […]

Bővebben

Tenni kell, mert csak akkor lesz élővé Isten egyháza! – Presbiteri Konferencia Szatmárgörbeden

A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének soron következő Tavaszi Konferenciájára a felújított szatmárgörbedi templomban került sor. Megtelt a templom presbiterekkel. Szombaton délelőtt 10 órára mintegy 150 elöljáró érkezett el, a házigazda gyülekezet presbiter, nőszövetségi és gyülekezeti tagjain kívül, hogy a Krisztusi közösség jegyében együtt legyenek. Isten Igéjét Kiss József, a Szatmár-Németi Református Egyházközség lelkipásztora, a […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. március 21.

“Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az Úr alkotta. Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják. Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. Tövisek és kelepcék vannak a görbe […]

Bővebben

(Petőfi) Sándor napi nemzeti ünnep és imahétkezdés Erdődön

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve Erdődön hálát adtak Istennek elődjeink közül, azokért, akik hittek és mertek hinni. Szombaton délben 12 órától az erdődi református templomban megköszönték az Úrnak a magyar nép azon hőseit, akik nem magukban, azaz nem emberekben, hanem az örök Isten segítségében hittek és ezzel a hittel imádkoztak hisszük, hogy az Úr […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. március 20.

“A fennhéjázó tekintet és a kevély szív az istentelenek lámpása, s bűn az.” (Péld 21,4) Legyen tartásod! Húzd ki magad! Ne lássák rajtad, hogy gyenge vagy! – Ezek lehetnek olyan bátoritások, melyek helyesek lehetnek, de általában büszkeségre, kevélységre indítanak. Bűn az. Van mire alázatosnak lenni. Sok arcot, tekintetet fotóztam már, fotósként egyházi eseményeken. Néha, amikor […]

Bővebben