Fellebbeztek, fellebbezünk

 Amint azt közöltük a sajtóban: „Elismerte a református egyház tulajdonjogát a zilahi Wesselényi Miklós Református Kollégium ügyében a Kolozs megyei Táblabíróság. A kolozsvári bírák elsőfokú ítéletükben kimondták, hogy jogutódként a Királyhágómelléki Református Egyházkerület az épület tulajdonosa.” (Krónika, 2021. december 2) Azt tudtuk, hogy a per, amely tudományos igényű ügyvédi és bírói előmunkálatok alapján zajlott, nem […]

Bővebben

Karácsonyi pásztorlevél – (magyar-román-angol nyelven) – Velünk az Isten!

Szeretett Testvéreim! Isten ígéretét Ézsaiás közli (Ézs 7,14) úgy, amint azt Máté karácsonyi evangéliuma megismétli. „Íme szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt1,23). Évszázadokon át ez az ígéret éltette a kiválasztottakat, ez élteti az elhívottakat mindmáig és az elkövetkezendőkben. Máté evangéliumában megkapjuk a mennyeit hordozó, minden várakozást […]

Bővebben

Jeleket kaptunk – Egyházkerületünk gyülekezeteinek címerei

Megjelent a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeteinek címereit tartalmazó 300 oldalas könyv. Megrendelhető 100 lejes áron az egyházkerületnél. Csűry István püspök e könyvben található előszavát olvashatják az alábbiakban: Jeleket kaptunk „De jelt adtál az istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől.” (Zsolt 66,6) A Királyhágómelléki Református Egy­ház­kerület a gyász évszázada után ünnepre hívta a magyarok világszerte szétszóródott […]

Bővebben

Hamarosan kapható a 2022-es Református Kalendárium

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/ A tartalomból: AZ IGE SZOLGÁLATÁBAN – Forró László: Új kihívások 2022-ben; Lukács József: Magunk választotta kereszt?; Zabán Bálint Károly: A Medgyesi Pál Langham Igehirdetőműhely; Wagner Erik: Humor, vicc, nevetés az igehirdetésben; CENTENÁRIUM – Ghitea-Szabó József: Százéves fennállását ünnepelte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület; Vinczéné Pálfi Judit: Kézzel másolt Bibliák – lélekerősítés járványidőszakban; Ghitea-Szabó József: Tiszteletadás és alapkőletétel a Rulikowski temetőben; EGYHÁZUNK […]

Bővebben

Egymondatos püspöki üzenetek

Tegnap láthattuk ugyan, hogy a közösségi média leállhat, de amikor működik, jó eszköze lehet az üzenet továbbadásának. Nekünk keresztyéneknek márpedig mindig van üzenetünk. Csűry István püspök úr ez év tavaszától minden nap egy saját maga által készített képet öltöztet fel üzenettel. A Bibliaolvasó kalauz napi Igéjéből választ ki egy igeverset, és ahhoz fűz egy gondolatot, […]

Bővebben

Vagyunk, gyarapodunk és együtt vagyunk – Centenáriumát ünnepelte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Áldott generáció vagyunk: pár éven belül megünnepelhettük a reformáció ötszázadik, a Magyar Református Egyház 450. és pár napja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület századik évfordulóját. Hála és öröm határozhatja meg életünket, akár már csak ezért is. Százéves élni akarás, és Isten kegyelméből élni tudás ünnepe volt ez. – fogalmazták meg többen is. A szatmáriak életre meghatározó […]

Bővebben

Ünnepel egyházkerületünk

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület fennállásának centenáriumán hármas ünnepséget szervez, melyet 2021. szeptember 17–18-án tartanak a nagyváradi egyházkerületi székház (Sulyok István utca, 9. szám) dísztermében, illetve udvarán. Közlemény „Istené legyen a dicsőség, hogy a trianoni országcsonkítás után, a leszakadt tiszántúli gyülekezetek önálló egyházkerületté szerveződhettek (1921), majd azt követően, 19 esztendő lélekőrlő harca után, egyházkerületként is elismerést […]

Bővebben

Mindenért hálát adjatok! – Egyházkerületi Közgyűlés Bihardiószegen

A Bihardiószegi Református Egyházközség templomában tartotta nyári közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A találkozás öröme és a hálaadás jellemezte az együttlétet. Hosszú idő után először tudták megtartani az egyházkerületi közgyűlést, melyre ezúttal az érmelléki templomban került sor, mely több mint négyszáz éve megszentelt helye a közösségnek. Pénteken délelőtt Dénes István Lukács az egyházkerület generális direktora, […]

Bővebben

Az eljövendőt keressük

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Olvasom a Zsidókhoz írt levél 13. részét, és elcsendesedésemben hálát adok Istennek a Magyarországi Református Egyházért, amikor a tisztújítások rendjén a Zsinat is megválasztotta elöljáróit a következő szolgálati időre. Istennek mondok köszönetet az anyaországi nagyobb testvérért, mert az általam közvetlenül követett történetében folyamatosan észlelhettem a Krisztus Jézus követésének […]

Bővebben