A nagy és jó Isten akarta az emberi gyülekezetek létrejöttét – 12. Szatmár határok nélkül

Tizenkettedik alkalommal tartották meg a Szatmár határok nélkül nevű rendezvényt. Kilencedik alkalommal volt gazdája az eseménynek Nagyecsed monumentális temploma. Négy busszal és kiskocsikkal is érkeztek hívek határon innen úgy, hogy szinte megtöltötte az egykori ecsedi vár romjain épülő templomot a határon átívelő közösség. Szombaton 11 órától Bogya Kis Annamária és Bogya Kis Áron házigazda lelkipásztorok, […]

Bővebben

Egyházkerületi jelölések 2022, a beérkezett nyilatkozatok tükrében

Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/  Tisztség és név Lakhely Jelölések száma Püspök Bogdán Szabolcs Kraszna 123 Forró László Hegyközkovácsi 95 Pálfi József dr. Nagyvárad 8 Főgondnok Matuz Zsolt Szatmárnémeti 129 Bara Lajos Zilah 114 Erdei Ferenc Nagyvárad 2 Lelkészi főjegyző Rákosi Jenő Székelyhíd 108 Dénes István Lukács Nagyvárad 84 Vinzéné Pálfi Judit Nagyvárad 8 Presbiteri főjegyző Bertalan Lajos […]

Bővebben

Magiszteri vizsgát tett végzősök átadása egyházi szogálatra Kolozsváron

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben kibocsátó istentiszteleten kértek áldást 23 ifjú lelkipásztor életére és szolgálatára. Kolumbán Vilmos rektor 2022. június 26-án délelőtt, az ünnepi istentiszteleten bejelentette: a 2021/2022-es tanév júniusi vizsgaidőszakában 15 Erdélyi Református Egyházkerülethez, 8 Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó ifjú zárta le teológiai tanulmányait és tett magiszteri záróvizsgát. Ezek között két szatmári ifjú is […]

Bővebben

A 2022-es egyházmegyei és egyházkerületi választások ütemterve

EGYHÁZMEGYEI TISZTÚJÍTÁSOK –           júl.4 – júl.18. – jelölőcédulák kikézbesítése, presbiteri gyűlések megtartása. –           júl.21 – 23. – jelölő közgyűlés –           júl.24 – aug.7. – óvások –           aug.8 – aug.17. – elbírálás –           aug. 22 – 27. – választóközgyűlés –           aug.28 – szept.11. – fellebbezések –           szept.12 – 21. – elbírálás, kiértesítés –           szept. 22 – […]

Bővebben

Lelkész-szentelő közgyűlés, valamint strand és gyógyfürdő átadása Hegyközszentmiklóson

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészszentelő közgyűlést tartott az Érmelléki Református Egyházmegyébe kebelezett Hegyközszentmiklóson, melynek záróakkordjaként ünnepélyes keretek között adták át az elsőre szokatlannak hangzó egyházi célú épületet: a KRE SPA Strandot és Gyógyfürdőt. Június 10-én délelőtt 11 órától a hegyközszentmiklósi református templomban Árus Csongor helyi lelkipásztor fogadta a közgyűlés tagjait, Rákosi Jenő házigazda esperes a […]

Bővebben

Ősi földre gyűjtötte Isten a reformátusokat – Egység Napja Gyulafehérváron

Először tartották a szórványban a Magyar Református Egység Napját. Ősi földre gyűjtötte Isten a reformátusokat, amely több mint ezer éve őseink munkálkodásának, örömének és bánatának tere. Május 20-án szórványközösségek templomait szentelték, május 21-én pedig Gyulafehérváron több mint kétezren voltak jelent úrvacsorai közösségben. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Novák Katalin köztársasági elnök. A Szatmári Református Egyházmegyéből pénteken hatan […]

Bővebben

Közéleti találkozó

Forrás: KRE A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kezdeményezésére a világjárvány miatti két év kihagyás után ismét nagy számban találkozhattak az egyházi és világi elöljárók az egyházkerület székházában. A találkozó házigazdája a helyszínt adó egyházkerület elnöksége, Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok. Jelen volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ elnök, Balog Zoltán püspök, zsinati elnök és Szabó […]

Bővebben

Királygómellék segítségnyújtása

Forró László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője az alábbiakról tájékoztatott a segítségnyújtás módját illetően. Élelmiszerek és tisztálkodási szerek A gyors segítség kétszeres értéke ismerős. Az ukrán határon gyors segítségnyújtásra kivonultak a Szatmári Diakónia, a Halmi és Máramarosszigeti Református Egyházközségek tagjai. Ezért az adományok célba juttatása legegyszerűbben úgy történhet meg, hogy az egyházmegyékhez begyűlt adományokat a […]

Bővebben

Fellebbeztek, fellebbezünk

 Amint azt közöltük a sajtóban: „Elismerte a református egyház tulajdonjogát a zilahi Wesselényi Miklós Református Kollégium ügyében a Kolozs megyei Táblabíróság. A kolozsvári bírák elsőfokú ítéletükben kimondták, hogy jogutódként a Királyhágómelléki Református Egyházkerület az épület tulajdonosa.” (Krónika, 2021. december 2) Azt tudtuk, hogy a per, amely tudományos igényű ügyvédi és bírói előmunkálatok alapján zajlott, nem […]

Bővebben

Karácsonyi pásztorlevél – (magyar-román-angol nyelven) – Velünk az Isten!

Szeretett Testvéreim! Isten ígéretét Ézsaiás közli (Ézs 7,14) úgy, amint azt Máté karácsonyi evangéliuma megismétli. „Íme szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt1,23). Évszázadokon át ez az ígéret éltette a kiválasztottakat, ez élteti az elhívottakat mindmáig és az elkövetkezendőkben. Máté evangéliumában megkapjuk a mennyeit hordozó, minden várakozást […]

Bővebben