Szatmáriak a zsinatban

Megtartotta gyűlését a Romániai Református Egyház Zsinata a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Több szatmári is helyet kapott a testületben és a bizottságokban. Március elsején sor került az új zsinati tagok szolgálatba állítására. Bogdán Szabolcs János a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett Igét Ezékiel próféta könyve 33. részének első 11 verse alapján. Az őrállók feladatai elsősorban […]

Bővebben