„Szeretetben összeforrva egy közös test tagjai…” – Egyetemes imahét Józsefházán

Az idei esztendőben február 26. és március 2. között tartották az imahetet a Józsefházai Református Egyházközségben. – tudtuk meg Mátyási Gerda-Georgina lelkipásztornőtől. A vendéglelkipásztorok napról napra az irgalmas samaritánus történetéből olvasták fel és magyarázták a kijelölt igeverseket. A hagyományokhoz híven, idén is ökumenikus volt az imahét, amely Józsefházán nem csak azt jelenti, hogy más felekezetű […]

Bővebben

Szeresd Uradat! – Imahét Patóházán

„Szeresd Uradat, Istenedet… felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10,27). Elmúlt héten tartották az imahetet a patóházai református gyülekezetben. – tudtuk meg Törő Attila lelkipásztortól. Kezdő vasárnap február 25-én Kiss József Szatmárnémeti-Németi lelkipásztora, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője hirdette Isten Igéjét rámutatva arra, hogy életünk egyik alapkérdése ez: ,,Hogyan tekintünk az örökkévalóságra?”  Az írástudót ez a kérdés foglalkoztatta […]

Bővebben

Közös imahét Pusztadarócon és Sándorhomokon

Gondolkoztál-e már azon, hogy meddig hasznos egy ember élete? Az tapasztalható napjainkban, hogy addig, amíg hasznod van, profitálni tudsz belőle. S amikor haszontalanná vált, erejét vesztette, kiégett, akkor nemes egyszerűséggel félre lehet állítani, el lehet „dobni.” Rögtön fel is tehetjük a következő kérdést, hogy melyik az a korosztály amelyik ki van téve ennek a leginkább? […]

Bővebben

Imahét 8. nap – Gáti Gábor

,,Jézus erre azt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!” – (Lukács 10,37) Egy kislány bement a szobájába és a szekrénykéje mélyéről előhúzott egy lekváros üveget. Kiöntötte a padlóra az üvegben lévő érméket és gondosan számolni kezdte. Háromszor is megszámolta, mert a végösszegnek nagyon pontosnak kellett lennie. Nem hibázhatott. Ezután óvatosan visszatöltötte a pénzérméket […]

Bővebben

Imahét 7. nap – Maior Ildikó

 „Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja…?” – (Lukács 10,36) A mai Burkina Fasoban, a nyugat afrikai Száhel-övezetben, ahol az idei imaheti programot összeállították, nem éppen az öröm és békesség jellemzi az ott élők hétköznapjait. Burkina Fasoban ugyanis, jelenleg súlyos biztonsági válság van, mely minden vallási közösségre kihat.  Vallási megoszlás szerint 64% muszlim, […]

Bővebben

Imahét 6. nap – Máthé Róbert

,,Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte.” – (Lk 10,34) Az irgalmas Samaritánus története olyan, mint egy utazás, aminek több állomása van. Képzeljünk el egy tanulmányi kirándulást, amikor is újabb és újabb pontjaihoz érünk az útvonalnak. A mostani Ige is egy ilyen fontos pontot mutat be. A samaritánus meglátta a […]

Bővebben

Imahét 5. nap – Kocsis Leila segédlelkipásztor

,,Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért, ahol az ember volt és meglátta, megesett a szíve rajta. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, bekötözte azokat..” – (Lukács 10,33 – 34a) Mai napra kijelölt imádság így hangzik: Urunk, segíts, hogy meglássuk a sebeket és reménységet találjunk. Gyakran fordulunk olyan elvárással embertársaink felé, akár kimondatlanul […]

Bővebben

Imahét 4. nap – Rácz Ervin generális direktor – Az elkerülő utaktól a bekötő utakig

“ Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte..” (Lk 10,30-32) A samaritánus példázata nemcsak […]

Bővebben

Imahét 3. nap – dr. Király Lajos esperes

,,…De ki az én felebarátom?” – (Lukács 10,29) Az egyik amerikai folyóiratban jelent meg egy érdekes cikk, melynek címe: „Miért nem segít a járókelő?” Az írást egy utcán végzett kísérlet ihlette, melynek pl. a szociálpszichológiában a Járókelő-effektus (bystender effect) nevet adták. Zimbardo professzor, a kísérlet vezetője az irgalmas samaritánus történetével kezdi a felvezető szövegét, amelyről […]

Bővebben

Imahét 2. nap – dr. Higyed István Levente

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.” – (Lukács 10,27) Ezt cselekedd és élsz! Az irgalmas samaritánus történetében a tízparancsolatot két nagy parancsolatba foglaló summa hangzik el. Az egyik, a tízparancsolat Isten iránti első négy törvényét summázza, a másik […]

Bővebben