Felszabadító, örömös közösségről Marosvásárhelyen, a Szabadság úti gyülekezetben

Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor presbitereknek tartott előadást Marosvásárhelyen a felszabadult, együttműködő, örömteli közösségről. A szatmáriakat szatmáriak is fogadták, hiszen a Marosvásárhely VII. Szabadság úti gyülekezet lelkipásztora Les Zoltán és főgondnoka Benedek Klára is szatmáriak. Szombaton korareggel Farkas Róbert szigetlankai presbiter és Rácz Ervin lelkipásztor, generális direktor indult útnak, hogy Marosvásárhely tíz gyülekezetéből az egyikbe, mondhatni […]

Bővebben

Tavaszi Presbiteri Találkozó Szamoskrassón

Hagyományosan évente kétszer – ősszel és tavasszal – szerveznek Egyházmegyei Presbiteri Találkozót. Ez utóbbira került sor 2024. március 23-án, szombaton a Szamoskrassói Református Templomban. Közel 30 gyülekezet képviseltette magát az idei év első ilyen jellegű eseményén. A lelki táplálék mellett, – igehirdetés, előadás – a testi táplálékról is gondoskodott az Úr a Krassói Gyülekezet személyében. […]

Bővebben

Meghívó – 20. Ugocsai Presbitertalálkozó Túrterebesen

Jubileimi szakaszához érkezett az ugocsai presbitertalálkozó, mely immár a 20. alkalommal kerül megrendezésre. Az idén a Túrterebesi Református Egyházközség vállalta a házigazda szerepet. Vasárnap délután 16 órára ide hívják a körzet gyülekezeteinek előljáróit: lelkipásztorokat és presbitereket – tudtuk meg Varga Tamás Sándor lelkipásztortól. A találkozó gondolata 20 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az akkori ugocsai református […]

Bővebben

Aki nekem szolgál, engem kövessen! – Presbiteri Konferencia Patóházán

Évente kétszer tartanak presbiteri konferenciát a Szatmári Református Egyházmegyében. Illés Jenő elnök lendületes szervezése tavasszal és ősszel is megajándékozza az egyházi elöljárókat egy-egy tanulságos eseménnyel. A koraőszi konferenciára Patóházán került sor. Szombaton délelőtt a patóházai református templomban Elek Arnold halmi lelkipásztor hirdetett Igét Mózes 5. könyve 32. fejezetének 9-től 14-ig terjedő versei alapján. Mózes nem […]

Bővebben

Meghívó – Presbiteri Konferencia Patóházán

Szeretettel és tisztelettel, hívnak és várnak minden lelkipásztort, főgondnok, gondnokot és presbitert a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének szeptember 9-én, a Patóházi Református Egyházközség templomában tartandó presbiteri konferenciára. A konferencia programtervezete: 9.30- 10.00 Regisztráció 10:00-10.30 Áhitat: Nt. Elek Arnold, halmi lelkipásztor 10:30-10:45 Köszöntések: Nt. Törő Attila Miklós házigazda lelkipásztor, Nt. Dr. Király Lajos, esperes és […]

Bővebben

Tenni kell, mert csak akkor lesz élővé Isten egyháza! – Presbiteri Konferencia Szatmárgörbeden

A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének soron következő Tavaszi Konferenciájára a felújított szatmárgörbedi templomban került sor. Megtelt a templom presbiterekkel. Szombaton délelőtt 10 órára mintegy 150 elöljáró érkezett el, a házigazda gyülekezet presbiter, nőszövetségi és gyülekezeti tagjain kívül, hogy a Krisztusi közösség jegyében együtt legyenek. Isten Igéjét Kiss József, a Szatmár-Németi Református Egyházközség lelkipásztora, a […]

Bővebben

Meghívó – Presbiteri konferencia Szatmárgörbeden

Szeretettel és tisztelettel, hívnak és várnak minden lelkipásztort, főgondnok, gondnokot és presbitert a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének március 18-án, a Szatmárgörbedi Református Egyházközség templomában tartandó presbiteri konferenciára. A konferencia programia, 2023. március 18-án: 09:30 – 10:00 Regisztráció 10:00 – 10:30 Nyitó áhítat: – Nt. Kiss József, Szatmár-Németi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző 10:30 – 10:40 Köszöntés: […]

Bővebben

Az ige mérlegén és „palacsinta-probléma” – Ugocsai Presbitertalálkozó Kisbábonyban

„A presbiter, a lelkipásztor munkatársa, segítője, együtt hordozzák a munka terhét s példaképei a nyájnak.” – id. Fodor Lajos nyugalmazott lelkipásztor e gondolata képezte alapját annak a két évtizeddel ezelőtti elhatározásnak, hogy az akkor Ugocsában szolgáló lelkipásztorok és presbiterek megalakítsák az Ugocsai Presbiterszövetséget és évenként, ünnepélyes keretek között találkozzanak egymással. E találkozásnak, idén, a kisbábonyi […]

Bővebben

A presbiter és háza népe – Presbiteri konferencia Vetésen

Szeretetteljes hangulatban, épülő üzenetekkel gazdagodtak a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Konferenciáján jelenlevő elöljárók. Vetés református gyülekezete volt az odaadó házigazda. Szombaton délelőtt a vetési „ősi Sionra” várták az egyházmegye presbitereit a szervezők, ahol dr. Király Lajos esperes hirdette az Igét Lukács evangéliuma 7. fejezetének 37-től 43-ig terjedő versei alapján. Sokan Isten büntetésének tartják a betegséget […]

Bővebben

Presbiterképzés Tövisháton

Két és fél évvel ezelőtt, 2020 januárjában kezdődött el a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Zilahi Egyházmegyében az a presbiterképzés sorozat, melynek záró alkalmát a járványügyi vészhelyzet miatti lezárás következtében már nem lehetett megtartani. A záró alkalomra ez év májusában kerülhetett sor Szilágyfőkeresztúron, ugyancsak a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanárai szolgálatával. Tolnai Miklós helyi lelkipásztor Lk. […]

Bővebben