Bemutatkozás

Isten hozott mindenkit a Szatmári Református Egyházmegye weboldalán.

Célunk, hogy úgy fényljék a mi világosságunk, hogy lássák az emberek a mi jócselekedeteinket és dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat.

Refszatmár.eu! Lerövidített név ez, de jelentése annál most, itt több.

Református honlap, de nem csak reformátusok számára. Stílusosan reformáció ünnepén indul el az Úrnak 2010-edik esztendejében. A reformátorok egyik öröksége a semper reformari (mindig megújulni) elv, ami azt jelenti, hogy az egyházat, életünket állandóan reformálni kell. Szükség van a deformálódás miatt újra és újra arra, hogy az ember a dolgait, az életét, a gondolatait, a hitét, – mindent – karbantartsa, időként felújítsa, rendszeresen tisztogassa, vagyis az eredeti rendeltetésének megfelelő állapotba hozza. És ez érvényes az Istenről való tanításra, az egyházi gyakorlatra, a hívő emberek életére. A reformáció állandó megújulást jelent. Igenis református módszer az, hogy a legmodernebb kommunikációs eszközökön keresztül is szólni kívánunk az emberekhez és tolmácsoljuk azt, amit mi is úgy kaptunk, az Igét. Luther Márton 95 tételének terjesztését is az, akkor nemrég újra felfedezett nyomda segítette.

A Szatmári Református Egyházmegyéből híreket, eseményeket lehet majd itt olvasni. Arra a megyére összpontosítunk itt, amely a magyar reformáció egyik ősfészke volt. Kb. 60.000 református jegyeztetik Szatmár megyében. Sajnos nagyon sokan elfeledkeznek ezek közül arról, hogy vasárnaponként őket is hívogatják a templomharangok.  Mi tagadás, ez a honlap egy megerősített harangszó is akar lenni. Akit csak lehet, el szeretnénk érni és üzenni neki azt, hogy soha nincs egyedül, Isten Őt is szereti annyira, hogy egyszülött Fiát adta érte, kész megkegyelmezni neki, hogyha mindezt hittel elfogadja.

Euangelion görögül azt jelenti: örömhír, evangélium. Igen! Öröm! Sokan azt hiszik, hogy a hit komor, szomorú, szabályokkal teli életmódhoz vezet. Pedig nem. Igaz ugyanaz, hogy Isten rendet szeretne életünkben, de mindezt a mi javunkra akarja. Jézus azt mondja, hogy Ő azért jött erre a világra, hogy a mi örömünk teljes legyen. Ezzel az örök örömmel tudunk mi túllátni bajainkon, ez az evangélium szól hozzánk minden helyzetből: „Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogyha valaki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Áldassék ezért az Ő háromszor szent neve! Ámen!

Cheerleaders don’t get a lot of respect or sympathy. For many of us, cheerleaders represent those girls in high school who either wouldn’t consider dating you, or were too cool to let Authenitc Black Reilly Smith Jersey girls like Authenitc Bobby Orr Jersey you sit at their table in the Elite Chris Kelly Jersey lunchroom. They seemed to live charmed lives, a true rarity in secondary school. And while those of us in the Honor Society and Drama Club might have derisively referred to them as the Elite Reilly Smith Elite Gold Bobby Orr Jersey Jersey "rah rahs," there was Youth Patrice Bergeron Authenitc Marc Savard Jersey Jersey undoubtedly a little jealousy involved over the social status that came with a flippy Kid Kid Tuukka Rask Jersey Bobby Orr Jersey pleated skirt and shiny long hair. Men Tuukka Rask Jersey Cheerleaders on professional Women Bobby Orr Jersey sports teams take Youth Reilly Smith Jersey the Authenitc Black Chris Kelly Jersey elements of a high school squad and amp them up on steroids. Men Jeremy Lauzon Jersey There’s no real cheering anymore, no chanting of go team slogans accompanied by a gymnastic routine and human pyramids. The squads are extremely sexualized, wearing outfits that make some of Youth Chris Kelly Jersey them look more like pole dancers than athletes, and not doing much more at Authenitc Marc Savard Jersey the Elite Black Patrice Bergeron Jersey games than flipping their long hair around and shaking their
Here’s how to make a low cost costume helmet using cardboard. Helmets are usually Youth Reilly Smith Jersey one of the hardest and most expensive parts to make for a cool Authenitc Black Marc Savard Jersey Halloween costume so here’s a simple method I use. The methods I describe can be used to make almost any kind of helmet but I’m showing how to make a Star Wars Boba Fett helmet as an example I have an instructable for the rest of the Boba Fett costume here:The templates provided are used by permission from The Wizard of Flight via the Dented Helmet the definitive Boba Fett costume resource thanks Alan! The templates are designed to be printed on 8.5" x 11" paper. For more great scifi costuming templates check out SPC there’s a lot of fantastic patterns there! You’ll need some cardboard sheet about 1/16 inch thick material works best. Use the kind that looks like paperboard corrugated cardboard won’t work. The kind Kid Tuukka Rask Jersey I used is called newspaper board and it comes in 30"x40" sheets. It is manufactured by Crescent as well as Arches

Vélemény, hozzászólás?