F E L T Á M A D Á S 2012 !!!

Kedves Testvérek! Kedves Kollégák! “Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.” Róma 14,9 Az a tény, hogy Krisztus, Isten Fia feltámadt, a legfontosabb Igazság számunkra. Segítsen meg minket Isten abban, hogy ezzel az Igazsággal, ez által akarjunk élni a mindennapokban is! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület […]

Bővebben

Húsvéti pásztorlevél – Nagy Sándor, a Nagykárolyi Egyházmegye esperese

A feltámadás boldog örömére! “Mikor azért estve vala, azon a napona hétnek első napján és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyültek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen és monad nékik: Békesség néktek!” “És ezt mondván megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, […]

Bővebben

Húsvéti pásztorlevél – Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese

János 14: l9b “…mert én élek, ti is élni fogtok.” Keresztyén Testvéreim, Húsvétot Ünneplő Gyülekezet! Újra Húsvét van. Ma sem hallhatunk semmi újat, csak a régi húsvéti hírt, hogy Jézus él. A tanítványok nem hittek az asszonyok szavának. Üres fecsegésnek, asszonyi locsogásnak minősítették a húsvéti örömhírt A tanítványok nem tudták elfogadni azt, hogy az a […]

Bővebben

Előttetek megy – Pásztorlevél 2012. húsvétján –

Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeteink hívő Népe! Kedves Nőszövetségek, Ifjúsági szervezetek, missziói- és diakóniai közösségek! Szeretett Munkatársaink! Olykor hasznos dolog tudatosan ellenőriznünk a megtett utat, valamint az elénk tárulkozó kilátást. A honnan-merre, a miként-hogyan, a kudarc-siker, a múlt és jövő tapasztalatai és tervei között jó felismerni az eligazító bizonyosságot, a megnyugtató döntést. Önvizsgálatunkhoz a […]

Bővebben