Pünkösdi pásztorlevél

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” – (Gal 5,22-23) Mindenki, aki dolgozik gyümölcs(ök)ről álmodozik. A földműves, amikor felszántja a földet és elveti a magot, már a termésre gondol. A szülő, amikor gyermekét neveli és áldozatokat hoz érte, már maga elé képzeli azt az […]

Bővebben

Az odafelvalókat keressétek

„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén.” (Kolossé 3,1) Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A feltámadás ünnepén magasztaljuk Krisztust, mert legyőzte a halált és keresztáldozatával bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekünk. Tekintsünk fel lélekben a mi Megváltónkra: elvette a szenvedés töviskoronáját, hogy megszabadítson, és […]

Bővebben

Húsvéti körlevél

a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” (Jn 17,9.15.20) Kedves Testvéreink! […]

Bővebben

A feltámadás reménysége

“Azért, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, amely biztos és erős horgonya lelkünknek, és beljebb hatol a kárpitnál.” (Zsid 6,18-19) A feltámadásba vetett hit nem hiszékenység, amit le lehet sajnálni, hanem valóság. Amibe bátran bele lehet kapaszkodni. Ez […]

Bővebben

A békesség, mint botránykő

„Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek.”– (Zsolt 120,6-7) A babiloni fogság utáni kor testileg, lelkileg megpróbált embere esélyt kap a megújulásra, és lehetőséget az anyaország újjáépítésére. Lélegzethez jut az ember, a teremtett világ sóvárgása enyhülni látszik. Ebben a viszonylagos nyugalmi állapotban elrettentő a tragikus […]

Bővebben

Karácsonyi esperesi üzenet

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: … Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,6) Kedves Testvéreim! A karácsony ünnepének egyik leglényegesebb emberi része az ajándékozás. A legtöbb gyermek ilyenkor lázasan és kíváncsian várja, hogy mit fog kapni az angyalkától vagy Jézuskától. És persze a felnőtteknek is jól esik […]

Bővebben

Féltő szeretete vitte véghez – Karácsonyi püspöki üzenet három nyelven

„Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.” (Ézs 6,9) Messiási uralkodásról szól az ószövetség evangélista prófétája. Jézus Krisztus születése után mi már nem jövőt álmodó reménykedéssel beszélünk a messiási korszakról, hanem úgy, mint megvalósult tényről. Megszületett a világ Megváltója, Isten […]

Bővebben

Pünkösdi pásztorlevél – 2022 – (HU-RO-EN)

Új rend Lélek által    „…megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a Lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében.” (Róm.7,6b) Kedves ünneplő Testvéreim! Sokan mondják szorongattatott helyzetünkben, hogy a világ menete gyökeresen megváltozik. Nem maradhat úgy az ember életének alakulása, az eddigiek folytatása, mert mindent átírt a világjárvány, mindent megsemmisített a testvérengzés a nagyhatalmak […]

Bővebben

Hozzánk lép Jézus – Húsvéti pásztorlevél

„Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett…” (Mt.28,17-18) Szeretett Testvéreim Krisztus Jézus által! Máté evangéliuma egyetlen eseményt jegyez fel a húsvéti feltámadást követő időből, amikor Jézus tanítványaival Galileában találkozik. Hegyre hívja azokat, akik a siralomvölgyében járnak, temetőben keseregnek, sírok szélén félnek. Az evangélium által rögzített történet tanúinak szenvedése, a […]

Bővebben

Húsvéti pásztori üzenet

Luk. 24,13-35 “Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az ÚR, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.” (Luk. 24,34-35) Minden bibliaolvasó embernek ismerős az emmausi tanítványok története. Jézus két olyan tanítványáról szól, akik a tágabb tanítványi körhöz tartoztak. A Jézus megfeszítése utáni napon a […]

Bővebben