Megalkuvás nélkül – Csűry István püspök köszöntője az új évre

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt.5,9) Tragédiákkal tele világunkban immár csalódás az ember és sorsa gyökeres jó irányú változásának reménye. Ateisták tolonganak a hatalom csúcsain, a sátán zsoldosai alkotnak törvényeket és ajánlásokat, sérült emberek szállnak szembe a teremtés örökérvényű igazságaival. Mindezt megtehetik, mert hamis eszméiket félreértelmezett türelemmel fogadja a maradék józanságát […]

Bővebben

A legnagyobb ajándék – karácsonyi gondolatok

„Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki… És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, […]

Bővebben

Szentlélek örömével fogadott Ige

„… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz1,3)    Szeretett ünnepelő Testvéreim!    Pál apostol írja ezeket az elismerő mondatokat a Thesszalonikában élő keresztyén gyülekezetről. Messze terjedő jó hírük „sok zaklatás ellenére” keletkezett, mert befogadták Isten beszédét „Szentlélek […]

Bővebben

Anyák napi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„A legnagyobb a szeretet!” (1Kor. 13,13) Kedves Testvéreim! Május első vasárnapján évről-évre megemlékezünk az édesanyákról. Templomi közösségben is ünnepélyeket szoktunk tartani, amikor énekkel, szavalatokkal, illatos virágcsokorral kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamáknak, megköszönve azt az áldozatot, amit értünk vállaltak, míg felneveltek és az önálló élet útjára terelték lépteinket. Míg a szeretet virágaival igyekszünk megörvendeztetni őket, nem feledkezünk […]

Bővebben

Hálaadás az édesanyákért

„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra” (1Thesszalonika 5,18) Fontosnak tartjuk a hálaadást. Ezért vannak ünnepeink, amikor kifejezzük a köszönetünket a mi Atyánknak a testi és lelki javakért. Anyák napján is arra indít az ige, hogy hálával gondoljunk az édesanyákra. Nem arról szól ez az ünnep, hogy egy nap erejéig lopunk egy […]

Bővebben

Édesanyák titkai közül

„Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor.” (2Móz3,2b) A Hóreb hegy közelében Mózes találkozik az égő és meg nem emésztődő csipkebokor emberileg megmagyarázhatatlan csodájával. A kíváncsian közelítő vízből menekített pásztor Isten hangját is meghallja és azt a parancsot, amely azzal kezdődik, hogy oldja le lábáról a sarut, mert szent […]

Bővebben

Ítélet e világ felett – Húsvéti pásztorlevél 2021 (HU,RO,EN)

„Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Ján.12,31-32) Kedves Testvéreim Krisztus Jézusban! Ezekben a hónapokban hatványozottan növekedtek terheink. Lelki- szellemi-anyagi téren egyaránt jelentkeztek eddig ismeretlen zavaró tényezők. Kijárási tilalomra kényszerít a járvány, munkalehetőségtől esünk el, nem találkozunk szeretteinkkel, és […]

Bővebben

Fölfelé

“Az élet útja fölfelé vezet az értelmes ember számára, hogy elkerülje a Seolt, amely lent van.” (Péld 15,24) Kedves ünnepre készülő testvéreim! A feltámadás ünnepe közeledik. Akkor, amikor halálesetekről szólnak a hírek, az Ige beszél életről és feltámadásról, nem tagadva a halál tényét, de megoldást kínálva rá. Amikor életem mélységeiről, megpróbáltatásairól kérdeznek, sokszor mondom, már szinte automatikusan […]

Bővebben

Ámde Ő valóban feltámadt

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor. 15,20) Kedves testvérek! Miért szeretjük annyira a Húsvét ünnepét? Talán a húsvéti nyuszi motívuma, a piros tojások és a locsolás miatt? Vagy azért, mert végre véget ért a böjti időszak, újra ehetünk szabadon a finom ünnepi ételekből? Netán azért, mert ismét ajándékokat adunk és […]

Bővebben