Kezdőlap / Gondolatok

Gondolatok

Van egy név

Jézus Krisztus „A maga jobbjára ültette a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is.” (Efézus 1, 20b-21) Csak úgy röpködnek a médiában és a közbeszédben a fontosabbnál ...

Olvassa tovább »

Sic transit gloria mundi

Múló és maradandó értékekről sokat beszélünk. Ragaszkodnunk kell a maradandóhoz, a múlandótól pedig tartózkodjunk! Amikor konkretizálódik előttünk ez az alapigazság, akkor felszisszenünk, olykor még meg is ijedünk attól, ahogy elmúlik e világ dicsősége. Nem kárörvendés, nem is a szenzációhajhászás vezetett ...

Olvassa tovább »

Nem vagyunk a halál rabjai

„De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.” (ApCsel.2,24) Péter pünkösdi beszédéből való az idézett mondat, amely összegez és tisztáz oly kérdéseket, amelyek nyugtalanították a tanítványokat és a mindenkori ...

Olvassa tovább »

Sportszerű krisztusi

Még mindig nagyon szeretem a sportot, igaz, hogy inkább megtekintését űzőm profi módon, de találok benne örömöt. Fiaimmal sokat beszélünk fociról, presbiterekekkel még istentisztelet előtt és után is téma, barátokkal, ismerősökkel el tudjuk tölteni vele az időt. Természetesen vannak olyan ...

Olvassa tovább »

A hatalmaskodás ítélete

„Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izráel fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok.” (4Móz 20,12) Isten büntető ítélete hangzott így Meribá, azaz a perlekedés vizeinek vidékén. Mózes és Áron szembesül ...

Olvassa tovább »

Az Úr az!

„Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az.” (Ján.21.4) János evangélista szerint harmadik alkalommal jelent meg Krisztus feltámadása után a tanítványok között. Harmadik alkalommal fel sem ismerik a Feltámadottat. Az első húsvét ...

Olvassa tovább »

Az eltévedés ellenszere

„Valahányszor fölszállt a felhő a sátorról, elindultak…”(4Móz.9,17) A kiválasztottak igen körülményesen indultak el az egyiptomi fogságból, annak ellenére, hogy Isten felhővel és tűzoszloppal jelezte a járható utat. A haladást és megállást a jelek felszállása és megnyugvása irányította. A honfoglalók táborában ...

Olvassa tovább »

Legyőztem a világot

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”  (Ján 16,33) A tanítványoknak Krisztus mellett is nehezen érthető az ő elmeneteléről szóló beszéd. Isten Fia mindent megtehet, kezében a történelem kormánya, akkor mi kényszerítheti egy sokak által felesleges, de ...

Olvassa tovább »

Gyógyulásig, avagy az elszámolásig

„Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt…” (Zsolt. 130,6) Megdönthetetlen jelekkel ostromolja családunkat a járvány. Nem sok esélyünk volt a fertőzést elkerülni, de immár egyértelmű, hogy más nem marad, mint a láthatatlan ellenséggel szembeszállni. Lehetne az elmúlt ...

Olvassa tovább »

Fölfelé

“Az élet útja fölfelé vezet az értelmes ember számára, hogy elkerülje a Seolt, amely lent van.” (Péld 15,24) Kedves ünnepre készülő testvéreim! A feltámadás ünnepe közeledik. Akkor, amikor halálesetekről szólnak a hírek, az Ige beszél életről és feltámadásról, nem tagadva a halál ...

Olvassa tovább »

Szenvedés és vigasztalás

„A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésben, ugyanúgy a vigasztalásban is.” (2Kor.1,7) Krisztus Jézus bevonulása Jeruzsálembe drámai feszültséggel teljes. A kétarcú város ellentmondásai érzékelhetően szélsőséges elemek csatái. Pogányok, farizeusok, ünneplők, kíváncsiskodók és megannyi érdek ...

Olvassa tovább »

A böjt lényege

„Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit, megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát széttörsz? Nem az-e, hogy az éhezőnek megszeged kenyeredet, és beviszed házadba a szegény bujdosókat; ha mezítelent látsz, ...

Olvassa tovább »

Az eljövendőt keressük

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Olvasom a Zsidókhoz írt levél 13. részét, és elcsendesedésemben hálát adok Istennek a Magyarországi Református Egyházért, amikor a tisztújítások rendjén a Zsinat is megválasztotta elöljáróit a következő szolgálati időre. Istennek mondok köszönetet az ...

Olvassa tovább »

Az özvegy árbóc

Ezerszer is igent mondanék…, de most nemet kellett mondjak. Házasság hetében özvegy lettem. Van ebben valami sorsszerű. Fájdalmas, még kívülről nézve is, látom az engem körülvevő emberek arcán is, félelmetes. Mégis, valami megmagyarázhatatlan erőt is érzek, ami nem tőlem van. ...

Olvassa tovább »