Ananiások a SZIKE-táborban

“Volt Da­masz­kusz­ban egy ta­nít­vány, név sze­rint Aná­ni­ás. Az Úr meg­szó­lí­tot­ta őt lá­to­más­ban: “Aná­ni­ás!” Ő így vá­la­szolt: “Íme, itt va­gyok, Uram.” Az Úr pe­dig így szólt hoz­zá: “Kelj fel, menj el abba az ut­cá­ba, ame­lyet Egye­nes ut­cá­nak hív­nak, és ke­resd meg Jú­dás há­zá­ban Sault, akit Tar­zus­zi­nak ne­vez­nek: mert íme, imád­ko­zik, és lá­to­más­ban lát­ja, hogy egy Aná­ni­ás […]

Bővebben

Aktualitás – öröm – szeretet

Missziónk nem más mint az evangélium hirdetés: bátor tettel és szóval. Ezt pedig nem lehet másképpen, mint valós kérdések megválaszolásával, felszabadult örömmel és erős szeretettel. Aktualitás Szükség van az érthető, naprakész, időszerű evangéliumra. Fontos az aktualitás. A modernitás alatt nekünk ezt kell érteni. Nem tudunk hatni a világra, ha továbbra is a régmúlt napokon, a […]

Bővebben

Államelnöki beiktatás

Figyelve a híradást, hallgatva Novák Katalin Magyarország első női államelnöki beszédét, megszépült bennem népem és nemzetem jövendője, a világi nagyhatalmak csatározása ellenére, nem kell aggódnunk gyermekeink és unokáink sorsát illetően. Ott vagyunk, testileg távolabb, de lelkileg egészen közel az országhatárokon belül élő testvéreinkkel, együtt a gondolatokban, tervekben, nem kirekesztettségben, sokkal inkább megszólítottként, hogy gondja lesz […]

Bővebben

Újrahasznosítható hiedelmek bevetése

„…szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra.” (Róm 16,19) Néhány napja megelégelve nemzetünk baloldalának nevezett megszólalóinak értelmet és jóérzést sértő kijelentéseit, papírra vetettem néhány sort véleményszabadságom jogán és építő kritikám okán. Ugyanezzel a szabadsággal megköszöntem Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a kormányzati ciklus vége felé áldozatos munkáját, amelynek részesei is lehettünk. (Nemzetünkhöz méltó […]

Bővebben

A kommunizmus áldozatainak emléknapja – Vigasztaló pásztorüzenet 2022. február 25-én

„Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg!” (Jer 8,20)    Emlékező Testvéreim!    Az ószövetségi nép későn hozott bűnbánattal még remélte, hogy a babilóniaiak pusztító betörése elmarad. Viszont az istentagadás elnyomott minden józan szót a prófétai figyelmeztetéssel együtt. A sátán előbb elvette az értelmes gondolkodás képességét. Könnyű dolga volt, mert a nagy […]

Bővebben

A fogyasztás pszichológiája — az vagy, amit fogyasztasz (II.) – benne Dr. Király Lajos esperes hozzászólása

Forrás, előzmény és folytatás: frissujsag.ro A Szatmári Friss Újság Beszélgetések testről és lélekről sorozatának legutóbbi témája a fogyasztás pszichológiája volt. A szatmárnémeti Mézesházban megrendezett kerekasztal-beszélgetésen a témában jártas szakemberek és meghívottak mondták el véleményüket. (Folyatás a február 21-ei lapszámból) A beszélgetésen részt vettek: dr. Frigy Szabolcs iskolai tanácsadó, egyetemi oktató, dr. Szilágyi Andrea gyermekgyógyász szakorvos, […]

Bővebben

Hova számolnak?!

Felhívás a 2022. évi népszámlálás tárgyában Kedves Testvéreim!    Népszámlálásra készül az ország. Bár már itt van a munka elkezdésének az ideje, de rengeteg függőben lebegő bizonytalanság érzékelhető. Az előkészületeket befolyásolják a szabályozók hiányosságai, az akarva-akaratlanul kijátszható kiskapuk elfogadása, a számítógépes adatgyűjtés hibalehetősége. Országunk nem érett még meg arra, hogy ilyen technikai szinten elfogadható teljesítményt nyújtson. […]

Bővebben

Nemzetünkhöz méltó értékrend

Magyarország 2022. április 3-i Országgyűlési Választások elé „…azt tette, amit én helyesnek látok.” (1Kir.14,8)    Kedves Testvéreim!    Magyarország választásra készül, amely hála a történelem Urának a kényszerű határokon kívül rekedteknek is szavazati jogot biztosít állampolgársága révén. Nemcsak jogot nyertünk, hanem kötelességet is, de mindkettőt áldásnak kell tekintenünk. Nemzetünk olyan család lett, amely nem nagyhatalmak által […]

Bővebben

Megalkuvás nélkül – Csűry István püspök köszöntője az új évre

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt.5,9) Tragédiákkal tele világunkban immár csalódás az ember és sorsa gyökeres jó irányú változásának reménye. Ateisták tolonganak a hatalom csúcsain, a sátán zsoldosai alkotnak törvényeket és ajánlásokat, sérült emberek szállnak szembe a teremtés örökérvényű igazságaival. Mindezt megtehetik, mert hamis eszméiket félreértelmezett türelemmel fogadja a maradék józanságát […]

Bővebben