Megalkuvás nélkül – Csűry István püspök köszöntője az új évre

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt.5,9) Tragédiákkal tele világunkban immár csalódás az ember és sorsa gyökeres jó irányú változásának reménye. Ateisták tolonganak a hatalom csúcsain, a sátán zsoldosai alkotnak törvényeket és ajánlásokat, sérült emberek szállnak szembe a teremtés örökérvényű igazságaival. Mindezt megtehetik, mert hamis eszméiket félreértelmezett türelemmel fogadja a maradék józanságát […]

Bővebben

Adventi gondolatok

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Mégis, ha fürkésző, kereső- kutató szemekkel nézzük, tisztán és világosan megnyilatkozik akarata. Nem tudni kell, se nem érteni. Hinni és érezni. Minden ami mérhető, tapintható, látható ide köt, e földi léthez. Minden ami lélekből születik, láthatatlan szállal köt a Mennyországhoz. Advent időszakában gyújtsuk hát meg a lelki mécseseinket és világítsunk. Ebben a […]

Bővebben

Határokon át, mégis határtalanul

„Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit…Szörnyű dolgokat látattál népeddel…, de jelt adtál az istenfélőknek, hogy megmeneküljenek…” (Zsolt 60,4-6) Az idézett zsoltár szavai kísértek Nagyecsed felé a Szatmár Határok Nélkül – Református Találkozó eseményére. Az országhatáron átkelve apró naprakész és ismétlődő bosszúsággal, de még mindig fájó és érthetetlen zaklatással juttatták eszembe, hogy mennyire elfogadhatatlan némelyeknek […]

Bővebben

Megfélemlítők és ellenszerük

Miközben a zilahi ügyészség azon ügyködik, hogyan múlja felül az ötvenes évek mélysötét kommunista koncepciós perek nemtelen teljesítményeit, elutaztunk barátaimmal a csángó-magyarokhoz. Moldvában élő magyarjaink a kirekesztettségnek számtalan eseményét megtapasztalták, és csodálkoznak maguk is, hogy még él a nyelvük és hagyományaik. Most amikor szolgálatom végéhez közeledem, magam is elcsodálkozom, hogy hirtelen megnőtt az ellenfeleim száma, […]

Bővebben

Van egy név

Jézus Krisztus „A maga jobbjára ültette a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is.” (Efézus 1, 20b-21) Csak úgy röpködnek a médiában és a közbeszédben a fontosabbnál fontosabb nevek. Az egyik sztár átfesti a haját, s ettől lázban ég a többmilliós rajongótábor. […]

Bővebben

Sic transit gloria mundi

Múló és maradandó értékekről sokat beszélünk. Ragaszkodnunk kell a maradandóhoz, a múlandótól pedig tartózkodjunk! Amikor konkretizálódik előttünk ez az alapigazság, akkor felszisszenünk, olykor még meg is ijedünk attól, ahogy elmúlik e világ dicsősége. Nem kárörvendés, nem is a szenzációhajhászás vezetett ahhoz, hogy leírjam e soraimat, és nem is azért fényképeztem akkor, amikor a parókia szomszédságában […]

Bővebben

Nem vagyunk a halál rabjai

„De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.” (ApCsel.2,24) Péter pünkösdi beszédéből való az idézett mondat, amely összegez és tisztáz oly kérdéseket, amelyek nyugtalanították a tanítványokat és a mindenkori embert ugyanúgy. Eljött az első pünkösd ünnepe, de Krisztus követőinek nem felhőtlen az élete. A […]

Bővebben

Sportszerű krisztusi

Még mindig nagyon szeretem a sportot, igaz, hogy inkább megtekintését űzőm profi módon, de találok benne örömöt. Fiaimmal sokat beszélünk fociról, presbiterekekkel még istentisztelet előtt és után is téma, barátokkal, ismerősökkel el tudjuk tölteni vele az időt. Természetesen vannak olyan jelenetek a sportban, amelyek nem éppen példaadóak, a színészkedés, a durvaság, a gyűlölködés… ott is […]

Bővebben

A hatalmaskodás ítélete

„Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izráel fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok.” (4Móz 20,12) Isten büntető ítélete hangzott így Meribá, azaz a perlekedés vizeinek vidékén. Mózes és Áron szembesül Isten bírói döntésével, amit megfellebbezni nem lehet, sem igazságtartalmát megkérdőjelezni. Ők vezetik a szülőföldre a […]

Bővebben

Az Úr az!

„Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az.” (Ján.21.4) János evangélista szerint harmadik alkalommal jelent meg Krisztus feltámadása után a tanítványok között. Harmadik alkalommal fel sem ismerik a Feltámadottat. Az első húsvét feltételezett öröme felszívódott a hajnali harmattal, az üresen maradt sír mellett így üresebben maradtak a […]

Bővebben