Harangszóról és a lelkészek lelki világáról Szamoskóródon

Építő, jó hangulatú és hasznos lelkészértekezletnek adott otthont a Szamoskóródi Református Egyházközség. A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorait örömmel és szeretettel fogadta a gyülekezet. Nagyon jó volt tapasztalni, hogy a nyugalmazott lelkipásztorok is jelen voltak és jól érezték magukat. Csütörtökön délelőtt a kóródi templomban Jobb Domokos ombodi lelkipásztor, helyettes egyházmegyei lelkészértekezleti elnök hirdetett Igét, a bibliaolvasó […]

Bővebben

KREK lelkipásztorhét Sólyomkőváron

Idén június 17-21 között kerül sor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorainak találkozójára, csendeshetére, a Sólyomkővári Bétel Táborban (Réz hegység, Bihar megye). „A lelkészhét számomra olyan, mint a tanítványoknak a megdicsőülés hegyén, ahonnan másképp térek vissza a hétköznapokba, a szolgálatba.” Így nyilatkozott az egyik visszatérő résztvevő arról a programról, amelyet eredetileg a Dunamelléki Egyházkerület hozott létre, […]

Bővebben

Meghívó – Lelkészértekezleti találkozó Szamoskóródon

Szeretettel hívnak és várnak minden lelkipásztort, 2024. április 25-én a Szatmári Református Egyházmegye Lelkészértekezletének soron következő találkozójára, melynek helyszíne a Szamoskóródi Református Templom. Programtervezet: 09.30 – 10.00 Érkezés 10.00 – 10.30 Áhitat – Az 1 Jn 2, 1-6 alapján – Jobb Domokos 10.30 – 10.45 Szünet 10.45 – 11.45 Előadás – A „Harangszó” múltja és […]

Bővebben

Jutalmam, hogy tehetem – évzáró adminisztrációs gyűlés

December 7-én, csütörtök délelőtt 10 órától évzáró adminisztrációs gyűlést tartottak a Szatmári Református Egyházmegyében. Az idei év utolsó találkozójának a Szatmár-Németi Egyházközség gyülekezeti terme adott otthon. Az igei táplálék mellett megbeszélték az aktuális kérdéseket, tájékoztatások és köszöntések hangzottak el, majd szeretetvendégséggel zárult a nap. A decemberi találkozón igét hirdetett, Varga Tamás Sándor, túrterebesi lelkipásztor, Ézsaiás […]

Bővebben

Elbúcsúzott a lelkipásztor kollégáktól a Bogya-Kis házaspár

Szeptember 7-én, a havi közigazgatási gyűlés keretein belül Bogya Kis Ferenc és Bogya Kis Mária lelkipásztorok elbúcsúztak lelkésztársaktól és kollégáktól. A Kálvin házban megtartott gyűlésen Bogya Kis Ferenc, immár nyugdíjba vonulós lelkipásztor tartott igei szolgálatot. A csütörtök délelőtt 10 órától kezdődő adminisztrációs gyűlésen Bogya Kis Ferenc lelkipásztor az első Korinthusi levél 3. részének 10-től, 23-ig […]

Bővebben

Kibúcsúzott Higyed János lelkipásztor

Higyed János Mátyás református lelkipásztor Szatmár-Kültelek Református Gyülekezetében 30 és fél évet szolgált. Az 1991-ben önállóvá lett gyülekezet első megválasztott lelkipásztora folyóév július 30-án kibúcsúzó istentiszteleten adott hálát a szolgálatban töltött esztendőkért és azokért a megvalósításokért, melyeket Isten segítségével sikerült a lelkipásztor külföldi kapcsolatain keresztül a Gyülekezettel együtt elérni. A példázatbeli tálentumokat sikerült gyarapítani. Mégsem […]

Bővebben

Közösségépítő Lelkészcsaládi Nap

Második alkalommal került sor a Szatmári Református Egyházmegyében a Lelkészcsaládi Napra. A helyszint ez alkalommal is a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközség biztosította. Szombaton délelőtt Kiss Szabolcs szervező, a szatmári egyházmegye lelkészértekezleti elnöke és Dr. Király Lajos esperes köszöntötte a megjelent lekészeket és családtagjaikat.  Vajda Szabolcs németi segédlelkész hirdette az Igét: „Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, […]

Bővebben

Személyiséglélektani alapismeretek – Továbbképző lelkészeknek

Tizenegy lelkipásztor jelentkezett Máthé Róbert vetési lelkipásztor, pszichológus által megszervezett és megtartott háromnapos képzési lehetőségre. Jóhangulatú beszélgetések mellett hasznos információkkal lettek gazdagabbak azok, akik részt vettek az alkalomsorozaton. Hétfőtől szerdáig a Vetési Református Egyházközség gyülekezeti házában tartott képzésen mindenekelőtt a személyiség pszichológiai fogalmának tisztázására került sor és bemutatásra kerültek a személyiség típusok. Ún. Big Five […]

Bővebben

Evezz a mélyre! – országos lelkészértekezlet Koltón

Kétnapos országos lelkészértekezletet (RORLÉSZ) tartottak Koltón, adódott konferencia témája is: egyházi nemzetstratégia és Petőfi-életmű újabb olvasatai. Másnap a fórumbeszélgetésen két püspököt is kérdeztek a szolgatársak. A szatmári egyházmegyét is képviselte néhány lelkipásztor. Szerdán koradélután 14 órától Dénes István Lukács egyházkerületi főjegyző Péter csodálatos hallfogása alapján hirdette az Igét és bátorított: Evezz a mélyre! Érdekes, hogy […]

Bővebben

Lelkészértekezleti vezetők találkoztak Magyarláposon

A lelkipásztorok szakmai szervezetének vezetői találkoztak a nagybányai egyházmegyéhez tartozó Magyarláposon. Jelen volt a RORLÉSZ és a KERLÉSZ elnöke, egyházmegyei elnökök, közöttük a szatmári egyházmegye lelkészértekezleti elnöke Kiss Szabolcs apai lelkész, missziósként pedig Rácz Ervin szigetlankai lelkész. A Romániai Református Lelkészértekezleti Szövetség a szolgáló aktív vagy nyugdíjas, és lelkészi jelleget megtartott civil foglalkozású lelkipásztorok szakmai […]

Bővebben