Van irgalom – új lelkész mutatkozott be a szatmári egyházmegyében

Megtartotta ez év utolsó közigazgatási gyűlését a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. A Láncos templom egyik kistermében csütörtökön délelőtt 10 órától Törő Attila Miklós patóházai református lelkipásztor hirdette Isten Igéjét szolgatársai előtt a Hóseás könyve 2. fejezetének első 3 verse alapján. Igehirdetésének három üzenetét ekképpen fogalmazta meg: Az ígéret győzedelmeskedik az ítéleten. Az Istennel helyre […]

Bővebben

A transzgenerációs sérelmek átbeszélése az áldásos együttélés alapja

A Szatmári Református Egyházmegye őszi lelkészértekezletén történelmi témájú előadást hallhattak a lelkipásztorok a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Imaházban. Csütörtökön délelőtt Ilonczai Zsombor hirdette az Igét a Bibliaolvasó kalauz szerinti napi Ige alapján. “A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni […]

Bővebben

Lelkésztovábbképzés 2021

A Romániai Református Egyházban működő lelkésztovábbképzés rendszere szerint minden lelkésznek ötévente legkevesebb 50 továbbképzési kreditpontot kell összegyűjtenie. Ebből megközelítőleg harmincat tanfolyamjellegű továbbképzésen, a kiegészítő részt egyházmegyei lelkészértekezleten való részvétellel vagy egyéni tudományos munkával lehet megszerezni. Kreditpontszerzésre olyan egyházmegyei lelkészértekezleteken van lehetőség, amit az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált előadások valamelyikének meghívásával szerveztek. Amennyiben valaki tudományos előadást tart, vagy szakfolyóiratban tanulmányt jelentet meg, azzal ugyancsak kreditpontokat szerezhet. Ezeknek jelentős […]

Bővebben

Új lelkészértekezleti elnöke van a szatmári egyházmegyének

A Szatmári Református Egyházmegye márciusi közigazgatási gyűlésén új egyházmegyei lelkészértekezleti elnököt választott a jelenlevő lelkipásztorok közössége. Csütörtökön délelőtt 10 órától a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Házban gyűltek össze a lelkipásztorok, ahol Rácz Ervin Szatmár-szigetlankai lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági előadó hirdette Isten Igéjét a Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igeszakasz alapján: „Közeledett a páska ünnepe, és […]

Bővebben

Körlevél lelkipásztoroknak

Az elszomorítóan nagy emberáldozatot követelő világjárvány idején különösen fontos, hogy erőt merítsünk hitünkből. Ezért nyomatékosan felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be. A járvány megelőzése érdekében azonban rendkívül fontos, hogy lehetőleg minél kevesebb ember érintkezzen egymással, tekintettel arra, hogy némelyek tudtukon kívül és következmények nélkül lehetnek vírushordozók, míg másoknak […]

Bővebben

Tabutémákat döntögető lelkészértekezlet – álomfejtés, antiszemitizmus

Megtartotta ez év utolsó lelkészértekezletét a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége, ráadásul rögtön két előadást is meghallgathattak a jelenlevők. Csütörtökön délelőtt az Esperesi Hivatal tanácstermében köszöntésként a 130. zsoltárt olvasta Máthé Róbert vetési lelkipásztor, egyházmegyei lelkészértekezleti elnök: „Uram, hallgasd meg szavamat! Figyeljen füled könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg […]

Bővebben

Zwingliről a kültelki lelkészértekezleten és kántortalálkozón

Lelkészértekezletet és kántortalálkozót tartottak egy időben, egy helyen, egy szívvel, melynek célja a lelkipásztorok és a kántorok együttmunkálkodásának megsegítése, megerősítése volt. A lelkipásztorok a szatmári egyházmegye különböző területeiről-, kántorok pedig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület minden irányából érkeztek az alkalomra. Pénteken délelőtt 10 órától a Szatmár-kültelki templomhoz tartozó gyülekezeti teremben gyűltek össze az érdeklődők. Christoph Tapernoux […]

Bővebben

Új vezetőség – Lelkészértekezlet Nagyváradon (KERLÉSZ)

Közel száz lelkipásztor gyűlt össze a soron következő egyházkerületi lelkészértekeztleten Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem disztermében. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, azaz a KERLÉSZ hivatalból tagja minden, Királyhágómelléken élő református lelkipásztor és lelkészjellegű személy. Feladata a tagok életének és szolgálatának hitbeli, lelki, szakmai és tudományos téren való támogatása. Szerdán délelőtt 10 órától Dénes István Lukács egyházkerületi […]

Bővebben

Merre tovább, konfirmáció? – lelkészértekezlet

Hitvallástétel általi elköteleződés és életkori kérdések kerültek teritékre a soron következő lelkészértekezleten, melyet teológiai, lélektani és pedagógiai szempontból tárgyaltak meg a lelkipásztorok. Máthé Róbert a Szatmári Református Egyházmegye lelkészértekezletének elnöke Somfalvi Edit teológiai tanárt hívta meg, hogy tartson előadást a lelkészeknek. Az előadó hazaérkezett, hiszen nemcsak ebben az egyházmegyében szolgált mielőtt Kolozsvárra került volna, hanem […]

Bővebben

Lelkészértekezlet a kánaáni vallásokról

A Kolozsvári Református Tanárképző Karról érkezett előadó a Szatmári Református Egyházmegye soron következő lelkészértekezletére. Dr. Püsök Sarolta egyetemi adjunktus a kánaáni vallásokról szólt a lelkipásztorokhoz. Csütörtökön 11 órától Máthé Róbert egyházmegyei lelkészértekezleti elnök, vetési lelkész köszöntött, majd Kürti Tamás szatmárgörbedi lelkész napi igei gondolatai következtek. A meghívott előadó, aki a vallásokról, mítoszokról, vallásfilozófiai irányzatokról szóló […]

Bővebben