Reflexió (Jegyzet)

A kedvező időjárást kihasználva unokáimmal az ortodox nagypéntek délutánt a szatmári strandon töltöttük. A termálvizes medencében tartózkodtunk nagyobb részt, ez sem volt túlzsúfolt. A fürdőzők  közül egyesek román nyelven, mások magyarul társalogtak, ismeretségek is kötődtek. Jóleső érzés töltött el három alkalommal is, a beszélgetés-foszlányokra figyelve: 1. Ezt is csak a papok csinálták, hogy nem egyszerre […]

Bővebben

Fodor Lajos: Két papos temetés

Ez már sándorhomoki szolgálatom idején történt. A szomszédos, akkori lázári kolléga szabadságra ment, engem bízott meg a helyettesítéssel. Meghalt a volt párttitkár, érkezett a hír, el kell temetni. Idős volt már, szegény, megérett a halálra. A család beszélt velem, felvettem az ilyenkor szokásos adatokat, de közben azt is elmondták, hogy a néptanácsnál a község jegyzőjétől […]

Bővebben

Fodor Lajos: Gyalogló esperes

Nosztalgia a refszatmar.eu-val Fiatal lelkész voltam Szilágykövesden. Papp László, akkori püspök büntetésből nevezett ki ebbe a kicsi szilágysági faluba. A gyülekezeti tagokkal és a hívekkel békességben éltünk, végeztem a reám bízott szolgálatot. Feleségem akkor Szatmáron dolgozott, ott biztos munkahelye volt, nem akarta feladni, maradt az ingázás a számomra. Anyósom szatmári házában laktunk. Elég korán rám […]

Bővebben

El ne feledkezz jótéteményeiről! – Nosztalgia a refszatmar.eu-val

Az utóbbi időben egyre több olyan történetet hallottam, ami egy régi egyházi élményt idézett föl: IKE-tábor a 90-es években, régi nőszövetségi találkozó, presbiteri kirándulás, református világtalálkozó… és még sok más. Olyan jó ezekre az eseményekre visszaemlékezni, hogy ha évek múltán is visszagondol rá az ember, erőt merít belőle. Ma is hatással vannak ránk. A www.refszatmar.eu […]

Bővebben