Velünk az Isten – 2024. július 22.

“Jézus így felelt: A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8,20) Akié az egész világmindenség, annak nincs otthona. Jézus ezt vállalta értünk, és ebben benne van az Ő áldozatkész szeretetének nagysága. Amiért azonban elhangzik ez a mondat, az a leghatékonyabb negatív reklám egyike. Követni akarják […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 21.

„Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki.” – (Máté 8,14-15) Igen ritkán olvasunk a szentírásban Jézus tanítványainak családtagjairól. Ennek a ténynek, valamint a tanítványok elhívása módjának köszönhetően – Simon és András otthagyták munkájukat, Zebedeus fiai, Jakab és […]

Bővebben

Bumeráng

„A legenda úgy tartja, hogy az őskorszakban, azaz az álmok idejének első napjaiban az emberek nem bírtak kiegyenesedni, mert olyan közel volt egymáshoz az ég és a föld, ezért négykézláb másztak. Egy bölcs öreg éppen szomját oltotta a tónál, amikor megpillantotta a vízből kiálló botot. Addig-addig ügyeskedett, amíg sikerült megkaparintania: megpróbálta feljebb tolni vele az […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 20.

,,De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám…Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben.” – (Máté 8, 8;10) Jézus a hegyen elmondott beszéde után komoly csodatétel-sorozatba kezd. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 19.

,,Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 18.

,, Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló […]

Bővebben

Bibliahét és Néptánc a Kakszemtmártoni vallásórás és ifis gyermekekkel

Az elmúlt hét folyamán, július 8-12 között a Kakszentmártoni Református Egyházközség területén olyan 1 hetes programot szervezhettünk, melynek célja a jelen levő gyermekek hitéleti, kulturális nevelése (IFJ-24/3-0789). Az RMDSZ és Communitas Alapítvány támogatásával megvalósult program keretén belül szerettük volna olyan programokkal színessé tenni a gyermekbibliahetet, illetve zárni ezt a kezdeményezést, melyben a fiatalok tevékenységébe bekapcsolódhatnak […]

Bővebben

A Szatmárgörbedi gyerekek és fiatalok épülése a hitélet és kultúra által

Az elmúlt hét folyamán, július 8-12 között a Szatmárgörbedi Református Egyházközség szervezésében olyan 1 hetes programon lehettünk, melynek célja a gyermekek hitéleti, kulturális nevelése (IFJ-24/3-0798). Az RMDSZ és Communitas Alapítvány támogatásával megvalósult program keretén belül szerettük volna olyan programokkal színessé tenni a gyermekbibliahetet, illetve zárni ezt a kezdeményezést, melyben a fiatalok tevékenységébe bekapcsolódhatnak a felnőttek […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 16.

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” – (Máté 7,16-17) A mai napra kijelölt igében Jézus óvva int a hamis prófétáktól. Komolyan kell vennünk a felszólítást, mely szerint sok a farkas, akik báránynak vannak öltözve. Félrevezetni, hazudni, mondani […]

Bővebben