Velünk az Isten – 2023. szeptember 27.

,,Amikor a hajlékot fölállították, felhő borította be a hajlékot, a bizonyság sátrát, estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig: felhő borította be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor fölemelkedett a felhő a sátorról, elindultak Izráel fiai. Ott ütöttek tábort Izráel fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izráel fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izráel fiai az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig maradt a hajlék fölött; akkor is az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, reggel pedig már föl is emelkedett a felhő: ilyenkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel emelkedett föl a felhő, ők elindultak. Akár két napig, akár egy hónapig vagy még hosszabb ideig nyugodott is a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izráel fiai, és nem indultak el. De ha fölemelkedett, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint.” (4Móz 9,15-23)

Ami nagyon fontos ennek az igének az üzenetében, hogy Izráel népe úgy élt az Isten jelenlétében, hogy mindvégig velük volt az Úr, hiszen Ő volt az, aki vezette a népet. Sínai hegyen szövetséget kötöttek, utána elkészült a sátor és az Úr dicsősége mely látható volt a Sínai hegyi szövetségkötéskor, most már személyesen velük van a néppel. A szent sátort befedi a dicsőség felhője, éjszaka pedig tűzoszlop ként van jelen. Milyen jó kedves testvéreim, amikor életünk különféle megállói közepette akár öröm vagy éppen fájdalom idején, de érezzük az Úr jelenlétét mely körül vesz bennünket. Jó tudatosítani mindig magunkban, ahogyan tette egykoron Jézus Krisztus is, hogy az Atya közelségében van. Gondoljunk arra, amikor a 40 nap a pusztában van és a kísértő megkörnyékezi, még vele is tudatta, hogy Ő az Atya közelében van és az Atya szavához szabja életét. Vajon te tudatosítottad-e már és világossá tetted, hogy kit szolgálsz? Meglátszik az életeden, hogy veled van az Úr a te Istened? Amilyen szükséges volt Izráel népé számára az, hogy Isten az ő jelenléte által velük legyen, ugyan olyan fontos ma a mi és a te életedben is. Ő nem csak velünk van, hanem Ő vezet is. Fizikai módon ez abban látszott, hogy amikor az Úr a Sínai hegytől el akart indulni, akkor a felhő felszállt a sátorról, a szent sátrat és a többi sátrat összecsomagolták, elindultak és a felhő vezette őket, éjjel meg tűzoszlop. Ma lehet, hogy nem felső sem tűzoszlop, de döntéseink meghozatalában, életünk eseményei változásában vezet az Úr. Figyeljünk rá és a legfontosabb, higgyünk benne. Bízzuk rá magunkat és áldások gazdagságával fog megjutalmazni. Ámen.

Dohi Arnold,

Szamosdob

Vélemény, hozzászólás?