Kövesd a Jézust! – konfirmáció Szamos-negyeden

A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközségben, 33 ifjú tett vallást szent hitéről és fogadott hűséget Református Anyaszentegyházunknak a Bethlen Gábor téri református templomban. A vasárnap délelőtti istentiszteleten 20 leány és 13 fiú tett fogadalomtételt. A konfirmációi istentisztelet kezdetén a templom előtti térről vonultak be az ifjak Bogya-Kis Mária, Bogya-Kis Ferenc és Varga Tamás Sándor lelkipásztorok vezetésével. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 27.

,,De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok.” – (Márk 10,42-43) Mi az az emberi viszonyulás, ami már gyerekkorban is jelen van? Mesékben, közös játékokban, barátok […]

Bővebben

Szeretethíd Patóházán

A Patóházai Református Egyházközség idén csatlakozott a Szeretethídhoz, amelyet 2023. május 25.-én délután tartottak a közösségben. Az alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyre eljöttek a szülők a gyerekekkel együtt. Majd pedig a vallásórás gyerekekkel konfirmándusokkal, konfirmáltakkal a parókia előtt árokból gyűjtötték össze a levágott füvet. Kiosztottuk a pólókat, amit szívből köszönünk a szervezőknek. A munka után pedig […]

Bővebben

Hitbéli staféta átadása – konfirmáció Kültelken

2023. május 21.-én 16 ifjú tett tanúbizonyságot hitéről és Krisztushoz tartozásáról a Kültelki Református Templomban. 9 leány és 7 fiú tett vallást szent hitéről és nyerte el a felhatalmazást a úrvacsora vételére. Szatmár Kültelek Református Gyülekezete önálló lelkipásztori szolgálattal bíró történetében az idei konfirmáció mérföldkő. A harmincadik alkalom amikor a nemzedékek sorában a bibliás ősök […]

Bővebben

Májusi Hit és gyógyítás

Május utolsó péntekén tartják a Hit és gyógyítás előadás sorozat idei ötödik alkalmát a Németi Református Egyházközség gyülekezeti házában — előadóként ft. Istvánfi Szilárd László plébános és dr. Dohi Orsolya szemész főorvos áll az hallgatóság elé. Május 26-án, pénteken délután, 18 órától ismét benépesül a Németi Református Egyházközség gyülekezeti háza, hiszen a hónap utolsó pénteke […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 26.

„Péter ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus így szólt: Bizony mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. […]

Bővebben

Mi az, ami megmarad? – konfirmáció Halmiban

„Most azért megmarad, a hit, remény, szeretet e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet” – (1Kor 13,13) Mi az, ami megmarad? Tette fel a kérdést Elek Arnold Zoltán halmi lelkipásztor, a konfirmandusoknak. A kátéórák hangulata, az áporodott illatú „kisterem”, a beszélgetések, az együtt töltött minőségi idő! Ez marad meg! Az érzés, hogy milyen volt […]

Bővebben

A bizalom és szeretet útján – konfirmáció Apán

Kétéves konfirmációi felkészítő időszak után, 2023. május 21.-én hét ifjú állt meg Isten előtt bizonyságot tenni hitéről az apai református templomban. Kölcsey Dalma, Magó Rebeka, Szabó Kristóf, Vajda Benjámin, Tóth Krisztofer, Varga Barbara és Varga Johanna számára mérföldkőnek számított az ünnepnap, hiszen a szülők, keresztszülők kereszteléskor tett fogadalmát magukra vállalva, azzal a kéréssel indulnak tovább, […]

Bővebben

Pünkösdi pásztorlevél

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” – (Gal 5,22-23) Mindenki, aki dolgozik gyümölcs(ök)ről álmodozik. A földműves, amikor felszántja a földet és elveti a magot, már a termésre gondol. A szülő, amikor gyermekét neveli és áldozatokat hoz érte, már maga elé képzeli azt az […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. május 25.

,,Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem […]

Bővebben