Velünk az Isten – 2024. július 21.

„Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki.” – (Máté 8,14-15) Igen ritkán olvasunk a szentírásban Jézus tanítványainak családtagjairól. Ennek a ténynek, valamint a tanítványok elhívása módjának köszönhetően – Simon és András otthagyták munkájukat, Zebedeus fiai, Jakab és […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 20.

,,De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám…Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben.” – (Máté 8, 8;10) Jézus a hegyen elmondott beszéde után komoly csodatétel-sorozatba kezd. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 19.

,,Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 18.

,, Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló […]

Bővebben

Bibliahét és Néptánc a Kakszemtmártoni vallásórás és ifis gyermekekkel

Az elmúlt hét folyamán, július 8-12 között a Kakszentmártoni Református Egyházközség területén olyan 1 hetes programot szervezhettünk, melynek célja a jelen levő gyermekek hitéleti, kulturális nevelése (IFJ-24/3-0789). Az RMDSZ és Communitas Alapítvány támogatásával megvalósult program keretén belül szerettük volna olyan programokkal színessé tenni a gyermekbibliahetet, illetve zárni ezt a kezdeményezést, melyben a fiatalok tevékenységébe bekapcsolódhatnak […]

Bővebben

A Szatmárgörbedi gyerekek és fiatalok épülése a hitélet és kultúra által

Az elmúlt hét folyamán, július 8-12 között a Szatmárgörbedi Református Egyházközség szervezésében olyan 1 hetes programon lehettünk, melynek célja a gyermekek hitéleti, kulturális nevelése (IFJ-24/3-0798). Az RMDSZ és Communitas Alapítvány támogatásával megvalósult program keretén belül szerettük volna olyan programokkal színessé tenni a gyermekbibliahetet, illetve zárni ezt a kezdeményezést, melyben a fiatalok tevékenységébe bekapcsolódhatnak a felnőttek […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 16.

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.” – (Máté 7,16-17) A mai napra kijelölt igében Jézus óvva int a hamis prófétáktól. Komolyan kell vennünk a felszólítást, mely szerint sok a farkas, akik báránynak vannak öltözve. Félrevezetni, hazudni, mondani […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 14.

Kérjetek, és adatik nektek… Ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jót azoknak, akik kérnek tőle?” – (Máté 7,7a és 11) Az az érzésünk, hogy Isten valami hallatlan módon tárulkozik ki az ember előtt. Ez utóbbinak pedig mintha nem volna elég mersze, bátorsága ahhoz, hogy kérjen […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 13.

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.  Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” – (Máté 7,1-2) Az ember hajlamos arra, hogy kritikus szemmel nézzen a másik emberre. A kritika jó, ha épít, ha tanulni lehet belőle. A kérdés mindig az, milyen szándékkal mondjuk, milyen érzések vannak mögötte. A rosszindulat mérgez, […]

Bővebben