Velünk az Isten – 2023. szeptember 21.

,,És szóla az Úr Mózesnek, mondván…” – (4 Mózes 5)
A különböző törvényeket nem emberek adták a népnek, közvetett úton Mózes által került a nép elé. Az Úr szolgája hallotta Isten szavát, amelyet egy az egyben átadott a közösségnek, így méltóságossá vált maga a törvény és valaki azt áthágta, Isten ellen vétkezett.  Ma is jó volna ezt tudomásul venni: amennyiben áthágod a törvény Isten ellen is vétkezel.
Ez a fejezet 3 szabályt (törvényt) tartalmaz:
-a tisztátalanokat el kell különíteni a közösség tisztaságának a megőrzése érdekében
-a bűnös ember mutasson be áldozatot, vétke megbocsátása érdekében
-a házasságnak tisztának kell lennie, ha valaki hűtlenség gyanújába esik, azt tisztázza a pap előtt.
Miért fontosak ezek a törvények? Az ember élete csakis a közösségben lehet teljes. Nem vonhatja ki magát a közösségből- nemzetéből, népéből, családjából, gyülekezetéből-, benne él és benne cselekszik. Az elvárás az, hogy a közösségben Isten törvénye szerint  éljen és cselekedjen.
Beépülve a közösségbe,
próbálom élni életem,
 Isten szavát elfogadva,
feladom öntörvényűségemet. Ámen.
Fodor Lajos

Vélemény, hozzászólás?