Új lelkészértekezleti elnöke van a szatmári egyházmegyének

A Szatmári Református Egyházmegye márciusi közigazgatási gyűlésén új egyházmegyei lelkészértekezleti elnököt választott a jelenlevő lelkipásztorok közössége.

Csütörtökön délelőtt 10 órától a Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Gyülekezeti Házban gyűltek össze a lelkipásztorok, ahol Rácz Ervin Szatmár-szigetlankai lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági előadó hirdette Isten Igéjét a Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igeszakasz alapján: „Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” (Jn 13,1) A böjt egy különös aspektusára hívta fel a figyelmet az igehirdető. Amikor tudjuk, hogy szerettünknek napjai vannak hátra, minden megteszünk, hogy a kedvében járjunk. A böjt a szenvedő, és értünk meghaló Krisztus felé vezet bennünket, ebben negyven napban különösen a kedvében kellene járjunk: megbocsátani, szeretni, áldozatot hozni… Ő, az örökkévaló szerette az átmenetit, azaz szerette az övéit, ráadásul mindvégig. Mi is tapasztaljuk néha, milyen végig szeretni, de azt csak jánosi némasággal tudjuk megtenni. Az Úr Jézus az Ő szavával, Igéjével kísér végig földi életünk utolsó pillanatáig, sőt azon is túl. – mondta igehirdetésében a lelkipásztor.

Király Lajos esperes köszönte meg az igehirdetés szolgálatát erőt és vigaszt kérve Istentől, majd az aktuális ügyek áttekintése előtt külön köszöntötte az egyházmegye lelkipásztornőit, illetve női munkatársai a közeledő nőnap alkalmából.

Máthé Róbert vetési lelkipásztor az egyházmegye eddigi lelkészértekezleti elnöke kitöltötte a mandátumát, amit örömmel vállalt és végzett, de már korábban jelezte a lelkipásztorok felé, hogy másban gondolkodjanak az elkövetkezendő ciklusban. A jelenlevő lelkipásztorok egyhangúan megválasztották a következő ciklusra lelkészértekezleti elnöknek Kiss Szabolcs apai lelkipásztort. Isten áldása legyen életén és szolgálatán! A Romániai Református Lelkészértekezleti Szövetség Szabályzata alapján: A lelki egység és a szeretetközösség, a szakmai-teológiai továbbképzés, valamint a támogatás elsődlegesen az egyházmegyei értekezleteken történik. Az egyházmegyei lelkészértekezleti elnök az esperessel együtt összehívja az értekezletet és felkéri az előadókat. Elnököl a lelkészértekezleten. Az egyházmegyében folyó lelkészértekezleti munkáról az egyházmegyei lelkészértekezlet, valamint az egyházmegyei közgyűlés előtt jelentést tesz. Az elnök részt vehet az egyházmegyei tanács nyílt ülésein.

Vélemény, hozzászólás?