Lelkész-szentelő közgyűlés, valamint strand és gyógyfürdő átadása Hegyközszentmiklóson

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészszentelő közgyűlést tartott az Érmelléki Református Egyházmegyébe kebelezett Hegyközszentmiklóson, melynek záróakkordjaként ünnepélyes keretek között adták át az elsőre szokatlannak hangzó egyházi célú épületet: a KRE SPA Strandot és Gyógyfürdőt.

Június 10-én délelőtt 11 órától a hegyközszentmiklósi református templomban Árus Csongor helyi lelkipásztor fogadta a közgyűlés tagjait, Rákosi Jenő házigazda esperes a Józsué könyve 13. részének néhány verse alapján biztatta szolgatársait a továbbimunkálkodásra és áldást kért a felszentelendő ifjú lelkészekre. Forró László egyházkerületi főjegyző vette fel a kilenc lelkész fogadalomtételét: Gál Lídia (Szapáryfalva), Gál Krisztián Rudolf (Nagybodófalva), Gombos Brigitta (Angyalkút), Gombos Gábor (aradi egyházmegyei segédlelkész), Magyar Boglárka (Szilágyszeg), Magyar Norbert (Sülelmed-Szamoscikó),  Szegi Máté (Nagyvárad-Olaszi segédlelkész), Mátyási Gerda-Georgina (Szatmár-Németi segédlelkész) és dr. Fazekas István (Budapest – Erdélyi gyülekezet). Csűry István püspök a napi Ige alapján buzdított: „Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek!” (Ef 5,6-7) Szegi Máté, aki a felszenteltek nevében mondott beszédet pedig arra kérte a lelkipásztori közösséget, hogy az szolgatársként tekintsen rájuk. Az ünnepi istentisztelet közös fényképezkedéssel zárult, majd a Közgyűlés folytatta hivatali ülését.

 

Az ünneplő gyülekezet ezt követően, ragyogó napsütésben, átvonult a hegyközszentmiklósi KRE SPA elnevezésű gyógyfürdőhöz.
Farkas Zsolt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közigazgatási tanácsosa köszöntő beszédében kitért arra, hogy az utóbbi esztendők óvoda-, bölcsőde-, templom- és gyülekezeti ház avatása után a mai átadás egy különleges alkalom, hiszen egy ilyen jellegű beruházás nem megszokott egy egyházkerület részéről. Már az ötlet hallatán többen megfogalmazták azt a véleményt, miszerint a megvalósítás összegét lehetett volna diakóniára, szeretet szolgálatra vagy egyéb hitből fakadó munkára fordítani, ami jobban illeszkedik az egyházi tevékenységbe.

Az előadó tanácsos kihangsúlyozta, hogy a strand és gyógyfürdő forrásteremtő beruházás, ami megléte nélkül nem lehet sem diakóniai, sem misszió munkát folytatni. Így lesz alap, így lesz jövendő, amiért Istent illeti a dicsőség!

Beszédében köszöntötte, majd méltatta Cseke Attila fejlesztési miniszter áldásos munkáját, Kiss-Parciu Péter támogatását, aki a magyarországi regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkáraként nyújtott segítséget a megvalósításban, illetve Béres Csaba székelyhídi polgármester baráti segítségét is megköszönte.

Cseke Attila fejlesztési miniszter beszédében hangot adott örömének, hogy éppen otthonában, az érmelléken valósult meg ez a pályázat. Szintén kihangsúlyozta, hogy a társadalom hagyományos egyház-modelljét újragondolva a szociális, egészségügyi és tanügyi téren vállalt szerepvállalás mellett az egyházkerületnek új területen is vannak kihívásai és megvalósításai.

A 700.000 eurós uniós támogatással felépült épület-komplexum a magyar közösség gazdasági megerősödése mellett a velünk élő többségi társadalom tiszteletét is kivívja, hiszen jól mutatja: mi is képesek vagyunk a régió előmenetelét szolgálni. Végül pedig köszönetet mondott a magyar kormány partneri együttműködéséért.

Kiss-Parciu Péter a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára számára ez volt az első beruházás átadása, ami megfogalmazása szerint kitűnő időben történt. Egyfelől azért, mert a koronavírus járvány utáni időszakban a kereslet megnőtt a hasonló típusú rekreációs lehetőségek iránt, másfelől pedig azért is, mert a nyár elején vagyunk, amikor amúgy is mindenki keresi az üdülési lehetőségeket.

Beszédében kihangsúlyozta, hogy Magyarország Kormányának immár 12 éve prioritás a határon túli magyar közösségek támogatása, de nem Budapestről szándékoznak meghatározni azt, hogy mi kell a helyi magyaroknak. Az új és merész ötletet az anyaországban sem tartották tipikus támogatási lehetőségnek, de ők is jó és támogatandó célnak tartották azt, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fenntarthatóságát anyagilag is segítsék. Különösen úgy, hogy a térség fejlesztését is támogatták azzal, hogy az egyházkerület pályázati önrészét 206 millió forinttal segítették. Viszonozva méltatta és megköszönte a román fél együttműködési hajlandóságát.

Salánki Lóránd, gazdasági előadó tanácsos beszédében elmondta, hogy immár 15 éves az az ötlet, hogy a Hegyközszentmiklósi gyógyfürdőt az egyházkerület bővítse. A göröngyös úton a legnagyobb akadályt a 300.000 eurós önrész jelentette. A strand technikai átadása megtörtént, jelenleg az üzemeltetés elindításának adminisztratív lépései vannak folyamatban, ami után július elején a nagyközönség előtt is megnyílhat a gyógyfürdő. A szálláshelyek és a büfé építése rövidesen befejeződik. Az Európai Uniós pályázat nem tartalmazta a tereprendezés, az áramfejlesztő, a konyha és a termálvízhez csatlakozás költségeit, de a magyar kormánynak köszönhetően ezek is megvalósultak.

A beruházás hármas célja kezdettől fogva az volt, hogy többletforrásként szolgáljon az egyházkerületnek, munkahelyeket teremtsen a szülőföldön maradáshoz és az adóbefizetések révén Székelyhíd városát és az érmelléki térség fejlődését is előmozdítsa.

Köszönetet mondott a tervezőnek, a kivitelezőnek és a sok ügyintézésben nyújtott segítségért mindenkinek, aki csak hozzájárult a megvalósításhoz. Beszéde végén jó feltöltődést kívánt a jövőben itt üdülőknek, és kérte, hogy a KRE SPA strand és gyógyfürdő jó hírét vigyék innen haza!

Az átadás végén Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke áldást kért a strand épületére és az ide látogatók életére, amit a szalagátvágás követett. Az ünnepi alkalmat a 90. zsoltár eléneklésével zárták az egybegyűltek.

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5134776899969075&type=3

Vélemény, hozzászólás?