Kibúcsúzott Varga Tamás Sándor segédlelkipásztor

Augusztus 20-án, a délelőtti istentisztelet keretein belül búcsúzott el a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Gyülekezet segédlelkipásztora. Varga Tamás Sándor 1 év segédlelkipásztori valamint 2 év gyakornok-lelkipásztori szolgálat után, önálló lelkipásztori kinevezést kapott a Túrterebesi Református Egyházközségbe.

 

A Bethlen Gábor téri református templomban Új kenyér és államalapítás ünnepe alkalmából gyűltek egybe a hívek hálát adni Isten kegyelméért, valamint búcsút venni eddigi segédlelkipásztoruktól. Az igehirdetés szolgálatát Varga Tamás Sándor segédlelkipásztor végezte, aki a János írása szerint való szent evangélium 6. részének 22-től, 44-ig terjedő versei alapján hirdette az Úr szent igéjét. Igehirdetésében 6 magyar szólásmondás-közmondás köré építette fel gondolatait: kenyérkereset, egy kenyéren élni, kenyértörés, kölcsön kenyér visszajár, keserű kenyeret enni és kegyelem kenyéren élni. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy: ,,Baj akkor van, amikor a lelki táplálék elé kerül a mi mindennapi kenyérharcunk és mindent képesek vagyunk odaadni érte. Ekkor jelentkezik életünkben a spirituális katasztrófa, amikor azért a kenyérért hazudunk, lopunk, csalunk, barátságokat, testvéri kapcsolatokat rúgunk fel, gyűlölködünk és mindent képesek lennénk eladni érte, még a saját anyánkat is… De miért is? Azért, amitől újra megéhezünk?Miért fontos, hogy élő ez a kenyér. Mert így lehetünk az élő egyház része. Magyar népünk és nemzetünk történelmét és mindennapjait is sokszor lehetett a fent említett mondásokkal jellemezni. Isten azonban mindig megtartotta az Ő magyar népét és hiszem azt, ha az Élő Kenyérbe, Jézus Krisztusba kapaszkodunk, akkor lesz ennek a nemzetnek is jövője. Előre, Krisztussal!” – bátorított az igehirdető.

A gyülekezet kórusa és ifjúsága is köszöntötte a gyülekezetet, valamint a kibúcsúzó segédlelkipásztort. Megható pillanatoknak lehettek tanúi, akik részesei voltak ennek az ünnepi istentiszteletnek. A hallható Ige után jelen volt a látható Ige is, hiszen megterítették az úr szent asztalát. Bogya Kis Mária lelkipásztor ágendai szolgálata után szép számban éltek az úrvacsora sákramentumával.

Az ünnepi istentisztelet utolsó mozzanataként a gyülekezet elöljárói: Bogya Kis Ferenc és Bogya Kis Mária lelkipásztorok, a presbitérium, a nőszövetség és az IKE köszöntötte a szolgálattevő és kibúcsúzó segédlelkipásztort. A köszöntő szavak mellett a gyülekezet hálája ajándékok formájában is kifejeződött. Elhangzott, az évek során a lelkipásztor csapat igazi családdá vált s e búcsú azt is jelenti, hogy egy családtagtól válnak meg mindnyájan. A közös szolgálatot a tisztelet, szeretet és őszinteség jellemezte. Jelen volt az istentiszteleten az igehirdető édesanyja – aki eddig nevelte – és kedves menyasszonya – aki ezután fogja őt nevelni – Isten kegyelméből. Az istentisztelet keresztelővel ért véget, ahol a segédlelkipásztor életében először ikreket keresztelhetett. Hálás lezárása volt ez Szamos-negyedi szolgálatának.

Augusztus 20-án, a délutáni istentiszteleten Bogya Kis Ferenc lelkipásztor szolgálata után az IKE tagjai bemutatták a gyülekezetnek az elmúlt heti IKE tábor tartalmát és tanulságait. Bátran, mosollyal az arcukon és hittel a szívükben tettek tanúbizonyságot a gyülekezet előtt, akiknek énekekkel és versekkel kedveskedtek. Már hagyománnyá vált a Szamos-negyedi ifjak körében, hogy minden esztendőben saját ifjúsági hetet szerveznek. Az idei tábor fő témája az identitás volt. ,,Ki vagyok én?” – erre a kérdésre keresték a választ. Ki vagyok én: a világban, a családban és Isten tervében. A bibilai József történetén keresztül sikerült még jobban megismerni az Urat és egymást.

Az ünnepek és búcsúk sora ezzel még nem ért véget Szamos-negyeden. Augusztus 23-án, szerda este 6 órától a Nőszövetség köszönt el a kibúcsúzó lelkipásztor házaspártól és segédlelkipásztoruktól. Bogya Kis Ferenc igeolvasása után – Máté 5,1-16 – Bogya Kis Mária imádságban adott hálát az Úrnak 31 év szolgálatért, közös munkáért és a Nőszövetségben megtapasztalt áldásokért. A nőszövetségi bibliaóra szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel, nosztalgiázással zárult.

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344441111272397&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344442241272284&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344443361272172&type=3

Vélemény, hozzászólás?