Szendrői reformátusok látogatása Sárközújlakon

Nyolcadik alkalommal találkoztunk 2016 óta magyarországi testvérgyülekezeteink: Szendrő és Szendrő-Lád tagjaival lelkipásztoraik Benke András és Kinga jelenlétében.  A 7 éve kötött testvér gyülekezeti szövetség mára egymást évente kölcsönösen látogató, összeforrott szeretetközösséggé, nagy családdá vált. Barátságok kötődtek, alakultak, mélyültek az évek folyamán, gyermekeink szemünk láttára, nőttek, gyarapodtak – mondta el lapunknak Nagy Erika lelkipásztor.

Idén augusztus 19-20-án töltöttünk 2 feledhetetlen napot együtt. Szombaton   Misztótfaluba, Koltóra kirándultunk Nagybányát is érintve. Első megállónk Misztótfaluban volt, ahol a helység szülöttének, Misztótfalusi Kiss Miklósnak emléket állítva múzeumot rendeztek be a régi református parókián. Itt ismerkedtünk a Bibliát is nyomtató magyar nyomdász életével és munkásságával. Koltón pedig nagy nemzeti költőnk Petőfi Sándor nyomdokain jártuk a történelem ösvényét, ahol Ő, feleségével Szendrey Júliával életének legboldogabb időszakát töltötte. Mindkét helység református templomában hálát adtunk Gondviselő Istenünknek a találkozásért és az együtt töltött alkalmakért, hogy együtt fedezhettük fel nemzetünk vallási, történelmi és kulturális szempontból jelentős helyszíneit.

Vasárnap, Új kenyéri Hálaadó Istentisztelet alkalmával közösen Úrvacsoráztunk. A helybeli és vendég lelkipásztorok közösen végezték az Istentiszteletet, felosztva egymás között a liturgiai elemeket. Az Istentisztelet keretében először úrvacsorázott egy Franciaországból hazaérkező testvérpár: Kató Adrienn és Kató Vivien, akik a Sárközújlaki Egyházközség tagjaiként egy hete tettek vallást hitükről rendkívüli konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt. Az asztali közösség    a nőszövetségi tagok által elkészített finom ebéddel folytatódott, melynek elfogyasztása után vendégeink visszatértek hazájukba, otthonaikba. A mi Gondviselő Atyánk táplált bennünket lelkileg és testileg egyaránt. Vendégeink 25-en érkeztek hozzánk, közöttük 8 gyermek. Találkozásunkkor ott folytattuk a beszélgetést, ahol a tavaly abbahagytuk Szendrőben és bízunk benne, hogy jövőre ugyanígy lesz.

 

A Szendrői Református Egyházközség oldalán a következő szavakkal méltatják a találkozót: ,,Meglátogattuk 2 év után, Isten kegyelméből sárközújlaki testvérgyülekezetünket. Köszönjük az áldozatos szeretetet, amivel fogadtak minket, a közvetlen beszélgetéseket, finom ételeket, és az együtt-szolgálás lehetőségét! Külön öröm volt az úrvacsorai közösség. Várjuk az újabb találkozást nálunk – Deo volente.”

Gyülekezetünk közösségét erősítette, formálta a közös készülődés, vendégfogadás, szeretetvendégségek lebonyolítása, az együtt kirándulás! Külső határok elválaszthatnak, de a belső határok Istenünk segítségével leomlanak, a szeretet leküzdi az akadályokat! Istené legyen a dicsőség az Új kenyér megáldásáért  és a testvérgyülekezetünk jelenlétéért!

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=erika.nagy.370515&set=a.2943892502408472

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067151871348&sk=photos

Vélemény, hozzászólás?