Kibúcsúzott Higyed János lelkipásztor

Higyed János Mátyás református lelkipásztor Szatmár-Kültelek Református Gyülekezetében 30 és fél évet szolgált. Az 1991-ben önállóvá lett gyülekezet első megválasztott lelkipásztora folyóév július 30-án kibúcsúzó istentiszteleten adott hálát a szolgálatban töltött esztendőkért és azokért a megvalósításokért, melyeket Isten segítségével sikerült a lelkipásztor külföldi kapcsolatain keresztül a Gyülekezettel együtt elérni.

A példázatbeli tálentumokat sikerült gyarapítani. Mégsem ez a legnagyobb eredménye az elmúlt közel 31 évnek. A búcsúzó lelkipásztor karrierje legmeghatározóbb hálaadásra késztető ténye a – templomos – gyülekezet. A hosszútávú tapasztalat azt mutatja, hogy a rend és kiszámíthatóság mint forma, a kiapadhatatlan tiszta forrásból merítés stabilan vonzóbb és megtartó, teremtő erő, mint a jövő-menő divatok, Isten Igéje, – ezüsttálcán aranyalma – teremti a gyülekezetet. Ennek a teremtésnek lehetett hálás tanúja, megélője és szolgája a nyugdíjba menő lelkipásztor. A búcsúzó istentiszteleten az éves igehirdetési terv szerint a Hegyi beszéd tanított. Hallottátok. hogy megmondatott a régieknek…. Én pedig azt mondom tinéktek. Jézus tanítása örök, mindig időszerű.  Ő a titka a Benne kijelentett teremtő csodának.

Ugyanekkor lelkipásztor köszönetet mondott kántorának, aki 30 éve kezdte a liturgusi munkát és 25 évet szolgált Kültelek református templomában. Higyed Gyöngyi az elköszönő lelkipásztor hitvese, tökéletes egyensúlyban szolgált a szószéki prédikátorral. A szó és az ének az Ige szolgálatában sokszoros örömforrás lehetett. A lelkészházaspár együtt búcsúzott. „Valamit csak jól csináltak ezek az emberek” – jegyezte meg egy kedves egyháztag, ha ilyen sok fiatal is itt van a templomban!

Az igei végkicsengés egy életfeladat, amihez a lépéseket Jézus tanításából meríthetjük, volt az igehirdetés végkicsengése: Mt. 5, 48. „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes”. 

Az erre való törekvésben presbiterek, nőszövetség, ifjúság, gyülekezet együtt igyekeztek. A búcsúzók hálával és köszönettel láthatták, tapasztalhatták meg az Ige hirdetésének, éneklésének gyümölcstermését.

Augusztus 3-án a havi lelkészértekezleti gyűlésen, lehetőség adódott a lelkipásztor kollégáktól is elköszönni, elbúcsúzni. Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vehettek ezen a felemelő eseményen. A jókívánságok és áldások után kötetlen beszélgetéssel és szeretetvendégséggel ért véget az alkalom. Áldassék tovább érette az Isten! Higyed János Mátyás és családja életére Isten gazdag áldását és boldog nyugdíjas éveket kívánunk szerkesztőségünk és a lelkipásztorkollégák nevében.

 

 

Vélemény, hozzászólás?