Imádság Isten lelket megtisztító és újjászülő erejéért

Istenem te aki velem vagy a jóban és a rosszban,
Örülsz örömömben és vigasztalsz bánatomban,
Hozzád emelem fel most alázattal szívemet,
Hogy meghallgasd buzgó könyörgésemet.
Mivel te jól ismered minden rejtett dolgom,
Ezért teljesen felesleges tőled eltitkolnom,
Inkább megvallom, hogy sokszor hálátlan vagyok,
És nem tudom megköszönni amit kegyelmedből kapok.
Természetesnek veszem, hogy én csak a jót érdemlem,
És eszembe sem jut, hogy bárki csalódhatna bennem,
De ha levetem egy kicsit öntelt mellényem,
És beismerem előtted sok – sok tévedésem,
Akkor hiszem, hogy könnyebb lesz a lelkem,
Mert a te átformáló Lelked munkál bennem,
S ha szeretettel fordulok az engem bántóhoz,
És alázattal borulok majd kegyelmes lábadhoz,
Akkor vigasztaló Lelked nekem is békét hoz,
Hogy ne akarjak hasonulni e bűnös világhoz.
S amikor végtelen szereteted engem is átformál,
S már nem akarok jobb és szebb lenni másoknál,
Amikor már egyedül csak neked akarok tetszeni,
Akkor fogok tudni igazán és szívből szeretni.
Arra kérlek Istenem, hogy ne nézd a sok hibát,
Vagy ha nézed, akkor nézd Jézus szemein át,
Aki kereszten függve értem is imádkozott,
Bűnös lelkem üdvéért drága vért áldozott.
Érette és benne bocsáss meg most nékem,
S golgotai keresztjéért töröld el a vétkem.
Szentlelkeddel tisztíts meg és szülj most újjá engem,
És Jézus Krisztus szent nevében hallgasd meg könyörgésem. Ámen.
2021.11.9. Varga Szilárd Csaba – Imádságok

Vélemény, hozzászólás?