Benne vagy? – SZIKE tábor 2023

Augusztus második hetében megtartották a SZIKE tábort. Lelkészekkel, teológusokkal és segítőkkel együtt százhúszan táboroztak a Nagytarnai Ecosunhomeban az elmúlt héten a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági táborában.

Tolnai János egyházmegyei ifjúsági előadó és felesége Tolnai Zelma kántornő szervezésében az egy hetes táborban egy igencsak fontos kérdésre keresték a választ: „Ki vagyok én?” Illetve ott volt a megszólító kérdés: Benne vagy? A fiatalok identitáskereső időszakában nagyon fontos kérdések ezek, melyre előadásokban és istentiszteleteken, valamint közösségépítő játékokban keresték a válaszokat.

A délelőtti előadások az ószövetségi József történetén keresztül tették mindezt. Hol volt és hol van az Isten az életünk történetében? Felületesen olvasva úgy tűnik, hogy Isten alig van jelen József életében. Igaz, kap valamilyen furcsa álmokat tinikorában, amelyek azonban csak tovább rontják a családi kapcsolatokat. Aztán a testvérek árulása, a rabszolgaélet kiszolgáltatottsága, az igazságtalan vád és a börtön csak fokozzák ezt. Éppen, amikor József a legmélyebben van a társadalmi és erkölcsi életben, amikor még talán esélye sincs tisztázni a nevét és kiszabadulni, akkor történik meg az isteni szabadítás. Kikerül a börtönből egyenesen a fáraó elé, ahol megkapja élete nagy megbízását. Ez pedig lehetőséget ad neki arra, hogy a családjáról is gondoskodjon. József utólag érti meg, amikor újra találkozik a családjával, hogy miért kellett annak a sok nehéz dolognak megtörténnie az életében. A megértéssel együtt megérkezik a megbocsátáshoz is, mert most már nem az a fontos, amit a testvérei tettek vele, hanem az, amit Isten hozott ki ebből a történetből. A keresztyén közösség alapja, hogy mi is lebontva látjuk a válaszfalat Krisztus halálában Isten fele és emberek fele. Ahogyan Ő megbocsát nekünk, ugyanúgy mi is bocsássunk meg másoknak. A megbocsátásban adunk is és kapunk is. A szeretetnek, az Isten jelenlétének a legnagyobb bizonyítéka a megbocsátás. Ez Isten csodálatos története velünk. Ebbe hívjunk mi is másokat!

Az esti áhítatokon jelenlevő teológiai hallgatók a tékozló fiú története alapján prédikáltak. Érdekes volt az ifjak számára a tékozló fiúnak és testvérének a története, és jó volt megtapasztalni az Atya szeretetét.

Játékok, csapatvetélkedők, tájékozódási vetélkedő, túrázás, bibliaismereti vetélkedő és sok más érdekes program színesítette az alkalomsorozatot. Minden nap kiscsoportos megbeszéléseket tartottak, melyek elmélyítették az üzeneteket. Az utolsó estén tábortűz és közös éneklés volt jó hangulatban. A nyitó istentiszteletet Bogdán Szabolcs püspök tartotta, köszöntött dr. Király Lajos esperes, a záró istentiszteleten Kiss József egyházmegyei főjegyző szolgált, úrvacsorai közösségben. A délelőtti előadásokat Rácz Ervin, Kürti Tamás, Keresztúri Sándor Zsolt és Jobb Domokos tartotta. Az esti áhítatokon szolgáló teológusok: Kánya Réka, Kovács Edmond, Valki Gergő, Gáti Gábor, Pop Titus. A kiscsoportok beszélgetéseket vezették és a szervezésben segítettek a fenn említetteken kívül: Nagy Erika, Ilonczai Zsombor, Erdei Árva István, Varga Szilárd Csaba, Gáti Tibor, Kala Noémi, Erdei Árva István, Törő Attila, Mátyási Gerda Georgina, Varga Tamás, Vajda Szabolcs, Szabó Henrietta, Dohi Arnold, Alföldi Lakatos György, Lakatos Nándor, Kótai Levente. A táborlakók egészségére ügyeltek: Katona Réka és Ary Dalma. A SZIKE-tábor dicsőitő csapata az Egri Örömmondók voltak.

A tábor főtámogatói a Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatala. Támogató gyülekezetek: Szárazberek, Szatmárgörbed, Ombod, Kakszentmárton, Patóháza, Szatmár-Németi, Szatmár-Láncos, Szatmár-Szigetlanka, Egri, Szamoskóród, Dobrácsapáti. A konyhában segítettek: Daróczi Irén és Papp Ilonka egri gyülekezeti tagok. További támogatók: Kiss József, Erdei Árva István, Kósa Krisztián, Gábri Zsolt, Sebők Zsolt, Móra Botond, Dohi Arnold, Szilágyi István Róbert.

Népes csapat szervezte tehát a tábort, valóban „benne voltak.” Az ifjak pedig jól érezték magukat, növekedtek és épültek a hitben.

További képek: https://www.facebook.com/refszatmar/photos_albums

Vélemény, hozzászólás?