Vakációs bibliahét Szamos-negyeden

Az idei esztendőben is megszervezték a vakációs bibliahetet a Szamos-negyedi Református Egyházközségben. A Bethlen Gábor téri református templomban augusztus 8-11 között, minden nap színes programokkal, testet és lelket felüdítő alkalmakkal várták a gyermekeket. Naponta mintegy 90 gyermek vett részt az idei evangelizációs alkalmakon.

Bogya Kis Ferenc és Bogya Kis Mária lelkipásztorok vezetésével, valamint a gyülekezet ifjainak hathatós segítségével szervezték meg az idei programot,  mely a ,,HitHős Képző” nevet viseli és amelyben minden nap a Szentírás egy-egy kiemelkedő személyiségével ismerkedhettek meg a gyermekek. Tanultak Mózesről, Sámuelről, Dávid és Jósiás királyokról kiegészülve a napi énekekkel, kézműves foglalkozásokkal. Közben minden nap finomságokkal és teával kedveskedtek a gyermekeknek.

Harcold meg a hit nemes harcát. (1Tim 6,12), zengett a templomban négy napon át az evangelizációs hét gyönyörű vezérigéje. Ebben az évben a “hithősök” álltak a középpontban, pontosabban néhány olyan személy, akik bizonyították elszántságukat a hitben és Isten iránti szeretetüket is. Ezen személyek történetét helyezték el a gyermekek szívébe különböző színdarabok által.

Az első napon a gyermek Mózes történetéről tanulhattak közösen, láthatták Isten gondviselő szeretetét, ami abban nyilvánult meg, hogy Mózes egy kis kosárkába helyezve megmenekült a katonák kezéből. Természetesen a kézimunka is szorosan kapcsolódott a bibliai leckéhez,  kosarakat készítettenk el kartonpapírból, s zsinórral körbetekerték azokat.

A második napot Sámuel története tette színesebbé. Ráébredtek arra, hogy mennyire fontos meghallani Isten hangját, s eleget tenni az Ő parancsainak. A történet elmélyítése érdekében egy képeslapot készítettek, mely egy Sámuelt ábrázoló színezőt tartalmazott, illetve a napi aranymondás is megjelent benne: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. (1Sám 3,10).

A gyermekbibliahét harmadik napja Dávid király felkenetéséről szólt. Ezen a napon megtanulták, hogy Isten nem a külső alapján ítél. Számára a szív a fontos, nem pedig a külsőségek. Ő a szívet vizsgálja. Tekintettel arra, hogy Dávid pásztorként dolgozott, az aznapi kézimunka egy bárányt ábrázolt.

Végezetül a negyedik napon Jósiás király életébe nyerhettek bepillantást. Fontos tanulságot vontak le belőle, mégpedig azt, hogy nem számít az életkor, bármikor lehet Istenhez, a mi Atyánkhoz fordulni. Továbbá ez a történet felhívta a figyelmet arra is, hogy a szabályok nem minden esetben hátráltató eszközök, sőt, azért adattak , hogy megóvjanak  rengeteg káros tényezőtől. Aznapi kézimunka elsősorban egy korona volt, hisz Jósiás király felkenetése állt a középpontban, majd pedig álarcokat is készítettek, mivel a hét végére mindenki igazi hithőssé vált.

Az itt eltöltött időt a heti ének tanulása tette hangulatosabbá, illetve mozgalmasabbá. Kicsik és nagyok énekelték és mutogatták együtt a dalt Isten dicsőségére. Az alkalmat a finom tea és sütik tették még édesebbé, melyet a kézimunkák elkészítése előtt fogyasztottak el közösen. Minden napot aranymondás tanulásával, énekléssel, s közös imádkozással zárták.

,,Úgy gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom el, hogy hálatelt szívvel zártuk le az idei gyermekbibliahetet is. Csodálatos volt ennyi drága, kicsiny gyermeket tanítani, de még nagyobb öröm volt látni elszántságukat és kedves mosolyukat. Köszönetet érdemelnek lelkészeink a rengeteg támogatásért, segítségért, de a sütit és teát biztosító személyek is. Legfőképpen pedig a drága gyermekek, akik bizonyították azt, hogy mennyire nyitottak Isten felé, s rendkívül ügyesnek, aktívnak bizonyultak. Természetesen nagyon hálásak lehetünk a társaim segítségéért is, akik odaadása, türelme, szeretete nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. De a legnagyobb hála és köszönet mindig az Urat illeti, Aki megáldotta ezt a gyönyörű alkalmat jelenlétével.” – mondta lapunknak Tasi Renáta, Szamos-negyedi IKE elnök.

Az idei gyermekbibliahét azért is volt különleges, mert a nyugdíjba vonuló lelkészházaspár itt köszönt el a gyülekezet kicsinyeitől, a vallásórás gyermekektől. Áldott vakációs bibliahéten vannak túl a Szamos-negyediek. Örömmel nyugtázhatták mindenkor érdemes a legkisebbek között szolgálni, hinteni a hit magvait az ártatlan gyermekszívekbe.

 

További képek: https://www.facebook.com/szamosnegyedi.egyhazkozseg/photos_by

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?