Velünk az Isten – 2022. május 19.

“… a törvénynek betöltése a szeretet.” (Róma 13.10b)

Emberi kapcsolataink aranyszabálya. A szeretet szemüvegén át minden megszépül és új értelmet kap. Családtagjainkkal elfogultak vagyunk, sokszor engedékenyek, a szeretet fedezete alatt olyan dolgokat bocsátunk meg, amelyek büntetést érdemelnének. Szeretettel kell feddeni is, a helyes útra vezérelni azokat, akik hajlamosak az eltévelyesedésre.
Nem csak a gyűlölet ellentéte, több ennél: A törvény betöltése. A törvény betöltésének kettős vetülete létezik:  Isten szeretése és a felebarát szeretése. A kettő elválaszthatatlan egymástól,
egyszerre mind a kettőt kell gyakorolni. Jézus is így beszélt róla, sőt ki is egészítette : “E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták”. Isten kijelentése, a prófécia  szeretet nélkül üres beszéd csupán. Bizonyságtételre buzdít: Hirdesd Isten végtelen szeretetét és megbocsátó kegyelmét.
Megrendítő: Isten akkor is szeret téged, ha te megtagadod, vagy hátat fordítasz neki. Lehetőséget teremt, hogy a tékozló fiak haza érkezzenek.
Ne add fel, ha első próbálkozásod süket fülekre talál.
Uram, nem vagyok méltó,
gyarló létemre nem érdem
szerint cselekszel:
Végtelen szereteteddel.
Megszégyenülve hullok eléd,
s ébredezem.
Ámen.
Fodor Lajos

Vélemény, hozzászólás?