Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. június 23.

Velünk az Isten – 2021. június 23.

Érdekek

„Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor előállították, Tertullusz vádolni kezdte: Nagyra becsült Félix, nagy békében van részünk, és helyes intézkedések történnek a nép javára előrelátásod folytán. Ezt minden tekintetben és mindenütt teljes hálával elismerjük. De hogy hosszú ideig fel ne tartsalak, kérlek, jóindulattal hallgass meg minket röviden. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez az ember valóságos pestis, és lázadást szít a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a názáreti felekezet vezetője” (ApCsel 24, 1-5)

Meddig megyünk el az érdekeink érvényesítése érdekében? Egy erőltetett mosolyig, hízelgő beszédig, önmagunk feladásáig, vagy akár Isten megtagadásáig? Anániás főpap próbálta menteni a menthetőt, hiszen Pál bizonyságtételét sok zsidó elfogadta, ezzel pedig gyengült a zsidó vallásosság. Nem bízta a véletlenre a dolgot, ezért ügyvédet fogadott fel, aki hízelgő beszéddel próbálta rávezetni Félix római helytartót, hogy Pál a közös ellenségük. A zsidók nem szerették a rómaiakat, de a megszerzett jogokat sem akarták elveszteni Pál miatt. Abban a helyzetben úgy tűnt, hogy a kisebbik rossz a rómaiakhoz való odasimulás, mert Pál „valóságos pestis” módjára pusztította a világukat.

Pál nem volt rendszerellenes vagy zsidóellenes, csak hirdette azt az igazságot, amit egykor kijelentett neki Jézus a damaszkuszi úton. Hitvitában nem lehetett legyőzni, hiszen a Szentlélektől ihletetten tanított. Képmutatással sem vádolhatták, mert ő valóban az evangélium szerint élt. Végül lázadás gerjesztésével gyanúsították meg, így az ítéletet nem nekik kellett meghozni, hanem a római hatalomnak. Ez a módszer már Jézus esetében is bevált. Anániás védte az érdekeit, s közben észre sem vette, hogy szembefordult Istennel.

Mi sem akarunk magunk ellen cselekedni, ezért igyekszünk az érdekeinket érvényesíteni. Azonban figyeljünk az apostoli intelemre is: „vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak” (Efézus 5,10). Vannak olyan élethelyzetek, amelyben meg kell tagadnunk a saját akaratunk, hogy érvényesüljön az Úré. Kérjünk Istentől bölcsességet, hogy erős akarattal tudjuk őrizni, amit ránk bízott, és elengedni, ami már kárára van a mi életünknek, és az Ő dicsőségének. Ámen.

Erdei Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá