Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. június 22.

Velünk az Isten – 2021. június 22.

“Ezután hívatott két századost, és megparancsolta nekik: Este kilenc órára állítsatok készenlétbe kétszáz katonát, hetven lovast és kétszáz lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma: „Klaudiusz Lisziász a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagytanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy ha panaszuk van ellene, előtted mondják el.” (ApCsel 23,23-30)

Az emberi gondolat és akarat különbözik az istenitől, még a jól megszervezett földi ármánykodásnak vagy biztos kivégzésnek is lehetnek meglepetései, amelyre a gyilkos szándék nem gondol még akkor sem, ha azt Isten nevében kívánja tennni. Az előzőek szerint Pál apostolnak nagyon kevés az esélye a meneküléshez, Isten mégis eszközt talál ahhoz, hogy hű szolgáját megmentse. Erre akár a legelvetemültebb ellenséget is hajlandó felhasználni. Az ezredes idejében és célszerűen intézkedik: éjszaka, Pál biztonságát őrző, kísérettel küldi a legközelebbi felettes hatósághoz. Olyan kíséretről gondoskodik, amely garantálja, hogy az apostolnak az úton semmi bántódása nem lesz, és egészségben megérkezik Félix helytartóhoz. Pál története előképe annak, hogy Isten bizonyságtevőit a világ folyton rossz szemmel nézi. Századunkban egyre intenzívebben üti fel a fejét a keresztyének gyűlölete. Nem is kell már idegen, pogány vagy keresztyénellenes országba mennünk, hiszen az európai ember megfeledkezve gyökereiről üldözi Krisztust és annak polgárait. Mit tegyünk? – kérdezzük sokszor. Csakis azt, amit Jézus elvár tőlünk: bízzunk benne, maradjon meg hitünk és semmilyen helyzetben ne tagadjuk meg Őt! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá