Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. július 30.

Velünk az Isten – 2021. július 30.

„És Asának, a Júda királyának huszonhatodik esztendejében lett királlyá Ela, a Baása fia, az Izráelen Thirsában, két esztendeig. Azonban az ő szolgája Zimri, a szekerek fél részének feje, pártot ütött ellene. És Ela Thirsában volt, és az ital miatt igen megrészegedett az Arsa házában, a ki az ő házának Thirsában gondviselője volt; És eljövén Zimri, megveré és megölé őt, Asának, a Júdabeli királynak huszonhetedik esztendejében, és ő uralkodék helyette. Mikor pedig királlyá lett és trónját elfoglalta, kiirtá Baása egész házát minden rokonságával és barátaival együtt és nem hagyott belőle még csak egy ebet sem. Így veszté ki Zimri a Baása egész házát, az Úrnak beszéde szerint, a melyet Baása ellen szólott Jéhu próféta által.”  (1Kir 16,8-12)

Északon Izraelben Baása a király, délen Júdában Asá. Aztán meghal Baása s fia követi, Ela, az egyik hadi vezető Zimri aki a harcikocsik felét irányítja megdönti a halmát s átveszi az irányítást. Ennyi dióhéjban.

Kicsit hosszabban: A hatalomátvétel csellel és erővel történik meg és nem lesz fájdalom- és veszteségmentes. A hatalomra kerülő Zimri mindenkit lemészároltat a korábbi király családjából, rokonai közül. A szentíró így fogalmaz még egy kutyát se hagyott életbe Baása házából. Hát nem kis vérengzés.

Látni kell, hogy Zimri fellépése előre megjelentett dolog volt a próféták által. Tehát Isten akarta Baása házát leváltani, mert annyira istentelenek voltak. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen… hallatszik távolról valahonnan.

Persze Zimri sem menekedik meg, mindössze hét napig uralkodik, le sem tudja mosni magáról a vért, mert a hadsereg fővezére Omri lerohanja, látva a túlerőt a frissen trónt szerzett királyocska a palotát magára gyújtja s meghal.

Omri persze polgárháborúba keveredik de végül aztán megszerzi és megőrzi a trónt.

Közben Júdában Asá uralkodik és béke van.

Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá