Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. július 21.

Velünk az Isten – 2021. július 21.

„Istened, az ÚR legyen áldott, hogy kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett. Mivel szereti az ÚR Izráelt örökké, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.” (1Kir 10,9)

Különös, amikor olyan ember áldja az Urat, aki nem is ismeri őt. Különös, de lehetséges. Ezt tette Sába királynője, amikor a Salamonnal való találkozása során meggyőződött annak bölcsességéről, jóságáról és gazdagságáról. Salamon gazdagságának, a nép jómódjának és a szolgák megbecsülésének harmóniája arra készteti a királynőt, hogy bizonyságot tegyen Isten Izráel iránti szeretetéről. A királynő nagyon jól tudta, hogy Isten nélkül lehetetlen egy ilyen idilli állapot megvalósítása. A mi Atyánk békés és boldog életet szán nekünk is, csak forduljunk hozzá alázattal.

Újszövetségi emberekként mi is biztosak lehetünk Isten szeretetében. Ennek köszönhetően olyan királyt kaptunk Jézusban, aki nemcsak „jogot és igazságot” szolgáltat, de a megváltásunk érdekében önmagát is feláldozta. Ezek után semmi okunk kételkedni abban, hogy az Úr valóban szeret minket. Ám mindez még nem elég ahhoz, hogy az elégedettség, a kölcsönös megbecsülés, a fizikai és lelki épülés összhangjában éljünk. Isten hiába ölel szeretettel magához, ha mi tehernek érezzük a karjait. Hiába teremti meg az álomélet lehetőségeit, ha mi nem élünk vele. Hiába kínálja készséggel az ajándékait, ha mi nem fogadjuk el tőle. Engedjük, hogy Isten áldó jelenléte változást hozzon az életünkbe.

A fenti ige, figyelmeztetés az elöljáróknak is, függetlenül attól, hogy valaki egyházi, politikai vagy egyéb társadalmi pozíciót tölt be. Minden betöltött tisztség mögött, ott van Istennek a népe iránti szeretete. Tehát azért ruház fel Isten némelyeket a vezetéshez szükséges készségekkel, hogy azokkal az Úr szeretetét munkálják az emberek felé. Ez a felismerés megóv a kapzsi akarnokságtól és a hiú elbizakodottságtól, ugyanakkor bátorít az Isten szerinti elkötelezett szolgálatra. Figyeljünk a mennyei Atya szavára, kérjünk útmutatás tőle az imáinkban és minden nap adjunk hálát a kegyelmének ajándékaiért. Ámen.

Erdei Árva  István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá