Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. július 20.

Velünk az Isten – 2021. július 20.

“Amikor  Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, megjelent az Úr Salamonnak másodszor is úgy, ahogyan Gibeónban megjelent neki. Ezt mondta neki az Úr: Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amelyet elém tártál. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy itt legyen az én nevem mindörökké; itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor! És ha előttem jársz, ahogyan apád, Dávid is tette, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izráelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak: Nem vesznek ki utódaid Izráel trónjáról.” (1Kir 9,1-5)

Isten választ ad mindig az imádkozó ember imádságára. Itt valamivel több történik, mint válasz, hiszen Salamonnak megjelenik Isten, aki igent mond a templomépítésnek, és elfogadja azt a tervet, amit az ember kigondol, sőt az Úr saját terveként tekinti. Isten meghallgatja Salamon könyörgését, elismeri, és megszenteli a templomot, mert ezt már megígérte Dávidnak is. Olykor az ember (még a hívő is) azt gondolja, hogy felesleges imádkozni, mert Isten nem hallja meg, nem válaszol, sőt az embert hagyja sodródni az élet áradatával. Azonban később rájön, hogy van kiút a bajból, van tovább, sőt álmokat és vágyakat lehet szőni, mert útközben olyan dolgok történnek, ami emberileg felfoghatatlan. Ezek mögött látjuk Isten cselekvő szeretetét, amelyben nem hagyja az embert egyedül. Dávid és Salamon hatalmas befektetéshez fognak: megépteni a várost és annak templomát. Nem kis feladat… Ilyesmit egy király sem tud egyedül felvállalni, hiszen rengeteg pénz, emberi erő, tudás, mérnöki munka stb. szükséges. Azt mondja az Úr: mindezen túl még sok mindent adok (“…állandóvá teszem királyi trónodat….”), de ennek van egy feltétele: járj előttem, azaz szeress, tisztelj, képviselj engem. A feladat tehát adott nekünk is, ahhoz, hogy Isten áldásának hordozói legyünk mi és utódaink.  Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá