Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. április 18.

Velünk az Isten – 2021. április 18.

„Tudjátok meg ti mindnyájan és Izráel egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, őáltala áll ez előttetek egészségesen. (Ap.Csel. 4,10)

Kevéssel a pünkösdi események után a tanítványok hasonló helyzetbe kerülnek, akárcsak Jézus a kihallgatása idején. Pétert és Jánost börtönbe vetik a feltámadott Úrért. A tanítványok helyzete nem rózsás, mert elkezdődik a megfélemlítés, keresztyénüldözés.

Beteget gyógyítanak a názáreti Jézus nevében, és ezért börtönbe kerülnek. Vajon nem lenne igaz a mondás: jó tett helyébe jót várj? A tanítványok Szentlélekkel betelve teszik a jót, és tudják, hogy csak ez fogja a másik szívét is megváltoztatni, a többiek véleménye pedig már nem mérvadó. Börtönbe zárják? Már nem fontos, csak az evangélium terjedjen. Vannak, akik ma is kijelentik: nekem ne beszéljen „a pap”, a lelkész, ismerem én a múltját! Jogos a felvetés, ha egyháztörténetünk sötét múltjára gondolunk. Természetes, hogy magunkon kellene elkezdeni az önvizsgálatot.

Péter és János nem esnek kétségbe. A Vigasztaló eszükbe juttatja a Hegyi beszéd gondolatait: Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért (Mt. 5,10).  Péter, Szentlélekkel telve most már bátran tesz hitvallást a názáreti Jézusról: a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, őáltala áll ez előttetek egészségesen. Kicsoda számodra a názáreti Jézus? Ott van-e életedben az Ő neve? A Nagytanács tagjai amikor látták, hogy a meggyógyult ember velük együtt ott áll, semmit sem tudtak ellenük szólni (14. vers). Akik abban a kegyelemben részesülnek, hogy a názáreti Jézusról bizonyságot tesznek, azok megtapasztalják, hogy az ellenség megtorpan, hátralép. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá