Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. április 10.

Velünk az Isten – 2021. április 10.

„akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él: negyven napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük.” (ApCsel 1,3)

Húsvét utáni időszakban vagyunk hálaadással az Urban, hogy szívünkbe zárhattuk az örömüzentet, hogy Jézus Krisztus Urunk feltámadott és él.  Ez az öröm hadd járja át most, ami szívünket amikor a kalauz szerinte egy újabb bibliai könyv tanulmányozásában kezdünk az Apostolok Cselekedeteibe. Rögtön már az első néhány versben egy csodálatos dolgot olvashatunk, hogy Jézus negyven napon át még megmutatkozott különbözőféleképpen ezzel bizonyítva, hogy a próféciák beteljesedtek és Ő él uralkodik.   És ez idő alatt pedig az Isten országának dolgairól szólt. Milyen jó érzés ez Testvéreim, hogy nem vagyunk egyedül, mert a földi vándor utunk alatt mindig velünk van Ő és megfogja kezünk és vezet.  A húsvéti utáni napokban is kérem az Urat, hogy ezt a közelséget tapasztaljuk meg.  Ne szakadjunk el az Urtól hanem kerüljünk még közel hozzá. Kérjük Urunkat ma imádságban, következőképpen:

„Uram, taníts hinni benned, várni új csodára;
Tedd életem hűségessé, s legyen szavam hála.”

Halld meg ma tehát az Úr szavát, aki ma is érkezik és feléd szól. Nyisd meg szívedet Ő előtte, hogy újra és újra megtapasztalt az Úr áldott közelségét. Töltsük igy tehát az elkövetkező időt igy, hogy az Urra figyelünk s az Ő szavaira! Ámen

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá