Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Újraindult az ifjúsági munkatársképző tanfolyam Királyhágómelléken

Újraindult az ifjúsági munkatársképző tanfolyam Királyhágómelléken

Régi-új projekt indult el útjára a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Munkatársképző tanfolyamot tartottak az ifjak számára. Amikor még IKÉ-nek hívták a kerület ifjúsági szervezetét, ez egy sikeres program volt, azóta sok víz lement a Szamoson, Körösön, Krasznán…, 18 éve KRISZ-nek nevezik a szervezetet, és ezen név alatt először került sor erre az áldásos tevékenységre. Az elmúlt hétvégén véget is ért az első tanfolyam.

Jobb Domokos egyházkerületi ifjúsági előadó tanácsos elmondta, hogy szolgatársaival együtt úgy gondolta, jó volna feleleveníteni a régi idők ifjúsági munkatársképző tanfolyamait és az első turnus végén megállapítható: jó ötletnek bizonyult.

A KRISZ (Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség) célja: „Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint; az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.” Még a 2020, február 11-12. én Szatmárnémetiben tartott KRISZ tanácskozáson, a következő CÉL-t fogalmaztuk meg, melyet Isten segítségével és tevékenységének végzésével kíván elérni, megvalósítani, hogy “a református ifjúság életét és gondolkodását az evangélium határozza meg.” Ennek érdekében, az Evangéliumra és a Szentháromság Egy Istenre tekintve a következő munkaköröket jelölték ki: 1. Szolgálni és szolgálni tanítani. 2. Élni és élni tanítani. 3. Örömben élni és örömmel szolgálni. Az első ponthoz tartva magukat, szervezték meg a munkatársképzőt. Céljuk eléréséhez három éven keresztül 20-20 (ha már kettőezerhúsz volt) azaz 60 fiatalt szeretnének az egyházmegyék ifjúságából munkatársnak kiképezni, s a majdani munkát velük együtt végezni. A képzéseket 2020. novemberében kezdték el Sólyomkőváron, négy hosszúhétvégét terveztek a képzésekre. A kiképzett munkatársakat majd a nyári táborokban és egyéb rendezvényeinken vetnék be.

A program tehát sikeresen elindult.  2021. tavaszára, ha nem is 20, de 14 elvégezte az első turnust: 1. Ary Dávid József (Szatmár-Láncos, Szatmári Egyházmegye), 2. Vajda Zsanett (Szatmár Szigetlanka, Szatmári Egyházmegye), 3. Vajda Henrietta (Kiskolcs, Szatmári Egyházmegye), 4. Varga Dalma (Ombod, Szatmári Egyházmegye), 5. Antal Emőke (Hadadnádasd,  Nagykárolyi Egyházmegye), 6. Miskolczi Rebeka (Krasznamihályfalva, Nagykárolyi Egyházmegye), 7. Kovács Nóra (Érmihályfalva, Érmelléki Egyházmegye),  8. Dombi Anna Virág (Nagyvárad-Olaszi, Bihari Egyházmegye), 9. Szilágyi Zsófia  (Szilágybagos, Somlyói Egyházmegye) , 10. Sólyom Csilla (Szilágylompért, Somlyói Egyházmegye), 11. László Andrea (Kispereg, Aradi Egyházmegye), 12. Sáfár Boglárka (Arad-Mosócz, Aradi Egyházmegye) 13. Schifler Patricia   (Arad-Mosócz, Aradi Egyházmegye), 14. Ilyés Szilvia (Magyargoroszló, Zilahi Egyházmegye).

Az ifjak a négy hétvége alatt tanulhattak Isten tervéről, misszióról, megtérésről, önismeretről,  Szentírásról, közösségről, szolgálatról, lelkigondozásról, kommunikációról, dicsőítésről, programszervezésről,  világnézetekről. Hallhatták, hogyan szervezhetnek kreatívan ifjúsági bibiaórát, játékokat, eseményeket. Jobb Domokos lelkipásztor segítségére sietve a tanfolyamon többen beálltak az ügy mellé szervezőként vagy és előadóként: Nagy Tibor, Nagy Anna, Rácz Ervin, Ádám Zsolt, Pap Dénes, Tőtős Emese, Kis Bálint, Szakács Zoltán, Vékony Zsolt, Vékony Dóra, Makai Judit, Kovács Éva, Bántó Tamás Csilla, Bántó Tamás Szilveszter, Lukács István Vilmos, Lukács Csilla, Tussay Szilárd, Mpofo Kitata Szilvia, Acacia Mpofo Kitata, Ilyés Tamás. A négy alkalomból álló turnusra Csűry István püspök áhítata és szignója tette rá a hitelesítő pecsétet.

Néhány résztvevő örömmel osztotta meg gondolatait a képzésről:

„Számomra az MKT egy nagyon jó élmény volt. Jó érzés volt kiszakadni a zsúfolt, nyüzsgéssel teli hétköznapokból, visszatérni egy olyan közösségbe, ahol elfogadnak, meghallgatnak és tényleg bármiről bárkivel el lehet beszélgetni. Egyfajta családias légkör alakult ki, ezáltal pedig szerintem ez a csapat a jövőben is jó kapcsolatot fog ápolni. Minden alkalom után lelkiekben gazdagabbnak és Istenhez közelebbinek éreztem magam, s újult erővel kezdtem az elkövetkezendő heteket. Emellett olyan tudást szereztem, amit nemcsak az ifiken, de a mindennapokban is fel tudok használni.”

„Az MKT alatt megerősítést és fejlődést tapasztaltam. A Heidelbergi káté azt tanítja, hogy az igaz hit két elemből tevődik össze: biztos ismeret és szívbéli bizodalom. Az előadások alatt sokat gyarapodott az ismertem, új szemszögből vizsgálhattam meg önmagamat és a világot amiben élek. Magát a Szentírást is jobban megismerhettem és rácsodálkozhattam annak összetettsége és még inkább a fő üzenetére. A bizalmam is megerősödött, minden alkalom valamilyen szinten próbára tette azt, hogy mennyire merem Istenre bízni a dolgaim. Az események sokszor nem a terveim szerint alakultak, de Isten ennek ellenére hozott ki mindenből jót. Nagy kegyelem volt ez, de még ennél is nagyobb az, amire az MKT-n többször felhívták a figyelmet: Jézus helyettes áldozata, amiért engem Isten felment, amiből tudhatom, hogy szeretve vagyok. A szeretetet megtapasztalhattam a részvevők által is. Megértésre, bátorítására találtam ebben a közösségben. Természetesen a tanultak az ifjúsági munkában való részvételemre is hatással voltak, útmutatással és hasznos tanácsokkal gyarapodtam. A szerzett ismeretek már megkönnyítették egy ifjúsági óra megtervezését és lebonyolítását. Ezzel egy kis magabiztosságra is szert tettem, így jóval lelkesebben várom, hogy újfent gyakorlatba ültethessem a tanultakat és ezáltal tapasztalatot szerezhessek.”

„Számomra az MKT megerősítette az Istenben való hitemet. Arra tanított, hogy rendszerezzem a biblia-olvasásomat és sokkal személyesebben imádkozzak Istenhez. Nagyon megszerettem a csapatot. Őszintén beszélgethettünk bármilyen témáról. Internet nélkül születtek barátságok, de az internet segítségével, remélem, fenntartjuk ezeket. Hálás vagyok azért Istennek, hogy az MKT felé vezette az életemet. Hiszem, hogy nincsenek véletlenek, és mindenki okkal volt a csapat része. Remélem, hogy a következő csoportok is ilyen élményekben fognak gazdagodni.”

A képzést a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. támogatta MKO-RO-1-2020/1-000232 azonosító szám alatt, a részvételi díjakat pedig a küldő egyházmegyék és egyházközségek vállalták be. Köszönet érte! Az esemény végén megtartották a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség éves közgyűlését is.

Szóljon hozzá