Nemzetünkhöz méltó értékrend

Magyarország 2022. április 3-i Országgyűlési Választások elé

„…azt tette, amit én helyesnek látok.” (1Kir.14,8)

   Kedves Testvéreim!

   Magyarország választásra készül, amely hála a történelem Urának a kényszerű határokon kívül rekedteknek is szavazati jogot biztosít állampolgársága révén. Nemcsak jogot nyertünk, hanem kötelességet is, de mindkettőt áldásnak kell tekintenünk. Nemzetünk olyan család lett, amely nem nagyhatalmak által megrajzolt határok között él csonkán, hanem kiegészült a világban szétszóródott nemzetrészekkel. Köszönet jár ezért Orbán Viktor miniszterelnök úr vezette FIDESZ-KDNP kormánynak.

   Isten a kiválasztott népe sorsát úgy irányította, hogy visszatekintett a megtett útra és emlékeztette őket. Ilyen alkalom volt Dávid példaértékű szolgálatának a felmutatása. Emberi tévedései ellenére „azt tette, amit én helyesnek látok.” Isten az értékrendet a zsoltáros ember munkájában határozta meg. Nagy hibát követnénk el, ha nemzetünk sorsának utóbbi néhány évét figyelmen kívül hagynánk. Köszönettel rögzítjük magunk és utódaink emlékezetébe, hogy a mögöttünk eltelt 12 esztendő páratlan eredményeket hozott. Az EP megvesztegetett bürokratáinak támadásai között, baloldalról oldalgó szélhámosok mellett, a magyarságot szerte ebben a világban belső megosztó árulói megfékezésével is küzdő nemzeti és keresztyén kormány győzött. Még a világjárvány sem árthatott annak a nemzetnek, amelynek világhírű tudósai vannak, gazdasági szaktekintélyei és nemzetéért szolgáló politikai elit.

   Sajnálattal és mélységes felháborodással tekintjük azokat, akik nemzetünk életét még mindig kísérleti terepnek gondolják. Kísérleteznek bukott ideológiák és hatalmak visszacsábításával. Elegünk van a bukott kommunizmusból és az új kommunistákból, nem kell több sorscsapás új sorosok hazárd játéka szerint, és márkásnak hazudott zajoknak sem hihetünk. Semmi sem kell, ami nem eredeti nemzeti és megpróbált keresztyén. Különbséget kell tennünk mi az eredeti nemzeti, és mi az, ami annak álcázza magát. Hangzatos elnevezések mögött rejtőzik a nemzetárulás, hízelgő testvéri mosolyok mögött van a nemzeti tudat felszámolása új internacionálé ördögi oltárán.

   A mi feladatunk most csak annyi, és ez nem sok, de annál inkább lényeges, hogy szavazatunkat küldjük el. Regisztráljon az, aki még nem tette, pontosítsa adatait, akinek változott. Állítsuk ki a szavazólapokat helyesen, ha valamit nem tudunk kérdezzük meg akár lelkészeinket is. Nemzetünk ígérete az, hogy előre fog haladni és nem hátra! Ez akkor is így lesz, ha sajnos még mindig maradnak néhányan a hátralépegetők szégyenteljes táborában.

Nagyvárad, 2022.február 5.

A békesség kötelékében!

                                                                                                        Csűry István,

                                                                                                            püspök

Vélemény, hozzászólás?