Kezdőlap / Napi Ige / 2010. december 1.

2010. december 1.

Róm.16,1-16:

… Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei …

A Jézus Krisztusba vetett HIT összekötötte Pál apostolt és a római gyülekezetet, anélkül, hogy Pál járt volna a fővárosban, úgy, hogy a római keresztyének nem az Ő Igehirdetésén keresztül lettek Krisztus követőkké.

A mi Urunk Jézus Krisztusunkba vetett hit bennünket is összeköt, ezáltal lehetünk egymásnak testvérei, szólíthatjuk testvérnek egymást.

A Valódi Hit egyben reménység és vigasztalás is, hiszen Isten ígéretein alapszik s ezek az Ígéretek  a Végső Szabadítás és az  örök Élet reménységét is közvetítik. Ezt az Ígéretet erősíti és újítja meg számunkra a mi Urunk ebben az Adventben is, s ezzel a Hittel élhetünk örökös Adventben, ameddig tart az életünk.

Pálnak is szüksége volt arra, hogy kölcsönösen erősítsék és vigasztalják egymást, a hitbeli tapasztalataikat megosszák egymással.

A személyes hittapasztalatok bensőséges megosztása volt az egyik fő forrása az őskeresztyén gyülekezetek szoros testvéri közösségének, a tagokat összekapcsoló szeretetnek. Személyesen, név szerint számon tartották egymást és saját hitüket nem tartották magasabb rendűnek másokénál, imádkoztak egymásért.

Fontosnak tartották, hogy köszöntsék egymást és megköszönték a másikat, kapcsolatot tartottak egymással a gyülekezetek és segítették egymást, hiszen tudták Istennek mindenki fontos, név szerint számon tartja minden teremtményét: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy.” (Ézs.43,1.) és azt, hogy nevek fel vannak írva az Élet Könyvében. (Jel.3,5.)

Mindenki fontos abban a szolgálatban, amit Rábízott az Úr, ezért szeretnék köszönteni mindenkit ismerve és ismeretlenül, megköszönni az esztendei szolgálatát.

Amikor ebben az Adventben, Karácsony előtt útra indítjuk leveleinket köszöntsük egymást és köszönjük meg egymást, mert megtehetjük, hiszen Isten Szeretetével átölelte az egész világot Jézus Krisztusban.

Nagy Erika – Sárközújlak

Szóljon hozzá