Kezdőlap / Református hírek / Ünnepélyes alakuló közgyűlés Nagyváradon

Ünnepélyes alakuló közgyűlés Nagyváradon

Forrás: REFORMÁTUS.HU

Szombaton tartják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését, ahol a tisztújítási folyamat záró mozzanataként az újonnan megválasztott tisztségviselők eskütételére is sor kerül.

alt

Az egyházkerületi székház dísztermében délelőtt 10 órakor kezdődő közgyűlés napirendjén egyebek mellett az igazgatótanács és az egyházkerületi szakbizottságok tagjainak megválasztása, valamint a 2011. évi költségvetés elfogadása szerepel.

Az alkalom délután 4 órakor a nagyvárad-újvárosi református templomban folytatódik. A közgyűlés ünnepi részén tesznek esküt az újonnan megválasztott tisztségviselők és ekkor kerül sor a lelkészszentelésre is. A délutáni alkalom keretében adják át a Pro Ecclesia és a Pro Partium Díjakat. Igét hirdet Csűry István püspök.

Az idei év cikluszáró esztendő volt a partiumi egyházkerületben. A tisztújítási folyamat a presbiteri választással már tavaly ősszel megkezdődött. Augusztus végén a kerület kilenc egyházmegyéjében voltak választások. Ennek eredményeként hat egyházmegyében új esperes kezdhette meg a szolgálatot.

Az egyházkerületi választói közgyűlést október 22-én tartották, ahol hat évre ismét Csűry Istvánt választották püspökké a küldöttek. A főgondnok Varga Attila, a lelkészi főjegyző (püspök helyettes) Forró László közigazgatási előadó-tanácsos, a világi főjegyző pedig Tolnay István tanügyi előadó-tanácsos lett.

Cz.A.

Szóljon hozzá