Királygómellék segítségnyújtása

Forró László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője az alábbiakról tájékoztatott a segítségnyújtás módját illetően.

  1. Élelmiszerek és tisztálkodási szerek

A gyors segítség kétszeres értéke ismerős. Az ukrán határon gyors segítségnyújtásra kivonultak a Szatmári Diakónia, a Halmi és Máramarosszigeti Református Egyházközségek tagjai.

Ezért az adományok célba juttatása legegyszerűbben úgy történhet meg, hogy az egyházmegyékhez begyűlt adományokat a Szatmári Diakóniához juttatjuk el.

Azon gyülekezetek, vagy egyházmegyék, ahol legalább egy mikrobusznyi adomány összegyűlt, kérem vegyék fel a kapcsolatot Kiss József szatmári főjegyzővel (0745-360629), és vele egyeztetve juttassák el adományaikat Szatmárnémetibe. Nekik van lehetőségük raktározni, illetve tovább szállítani.

    Elek Arnold halmi kollégánk (0745-284049) szintén a határon van szolgálatban, ellenben nem tud raktározni, ezért ők Kiss Józseffel egyeztetve juttatják el az adományokat. Jelenleg éppen takarókat gyűjtenek. Adományainkat Halmiba is el lehet vinni, viszont a kérés az, hogy át is kell juttatni a határon. Elek Arnold intézi azt, hogy a segélyszállítmány soron kívül is átjuthasson, de ami lényeges, hogy visszafelé is soron kívül jöhessenek.

Máramarossziget és Hosszúmező egy kissé másképpen jár el. Kovács Péter kollégánk (0766-773793) azon igyekszik, hogy a kárpátaljai gyülekezetekbe juttassa el az adományokat. Ugyanis a kárpátaljai települések kvóta szerint kell befogadjanak menekülteket. Kovács Peti elmondta, hogy Salánk 80 személyt kapott, ellenben tartalékaik nincsenek a menekültek ellátásához. Őt szintén lehet hívni, és az adományainkat át lehet vinni Kárpátaljára. Jelenleg a Caritasszal egyeztet, ugyanis nekik van nemzetközi jogosítványuk, s így a Caritastól kapott fejléces papírral lehet gyülekezetből gyülekezetbe szállítani.

A továbbiakra nézve:

– Szükség a gyors segítség.

– Aki szállítani tud (egyházmegye, gyülekezet, magánszemély), az vállalja egészében (kocsifutás költségestől, sofőröstől).

– Ahol nem tudják vállalni az elszállítást, azt Szilágyi Zoltánnal megoldjuk.

  1. Pénzbeli adományok

Marad minden a régiben, azaz gyülekezeti összesítésben az egyházmegyék átutalják az egyházkerületi számlára, majd az egész egy összegben kerül a Kárpátaljai Egyházkerülethez. Erre igen nagy szükség lesz, hisz a háborús gazdasági válságban kell fenntartani az intézményeket, de a lelkészi állásokat is.

  1. Szálláshelyek

Eddig szálláshelyet ajánlottak: Nagyszalonta, Tenke, Nagyvárad-Őssi, Csokaly, Kémer, Máramarossziget, Tiszahosszúmező, Koltó, Hagymáslápos, Magyarberkesz, Magyarlápos, Sülelmed, Rév, Albis, Bihardiószeg, Székelyhíd, Szalárd, Feketegyarmat, Nagyzerind, Krasznamihályfalva, Micske. Összesen 21 gyülekezet, SDG!

Mindenekelőtt tudni kell, hogy a magyar menekültek és a módosabb ukránok már átjöttek. A magyar menekültek igazából Magyarország felé mentek és mennek. Elenyésző számban jönnek Románia felé. A módosabbnak nevezett ukránok pedig a vámtól a szatmári reptérig, vagy vonatállomásig akarnak eljutni, hogy Bukarestből repülhessenek az Egyesült Államokba, Kanadába, Nyugat-Európába.

Akik most érkeznek azok a szegény donyecki és luhanszki ukránok. Csakis ukránul beszélnek, és ők is igyekeznek tovább menni. Mégis vannak akik néhány napot, de akár huzamosabb időre is maradni kényszerülnek. Eddig az önkormányzatok tudtak elegendő ellátást, szállást és tolmácsot biztosítani. A továbbiakban a helyzet bármilyen irányba változhat, még nem tudjuk mennyien fognak érkezni, de főleg azt nem, hogy az önkormányzatok lehetősége mire elég.

A továbbiakra nézve:

– Elsősorban a szállást igénylő magyar menekülteket irányítják a gyülekezeteinkbe (Kiss József, Elek Arnold, Kovács Péter).

– A szálláshelyek koordinációját Kánya Zsolt Attila aljegyző (0769-629199) önkéntesen elvállalta. Ezért a további fogadókészséget neki jelezzétek. Ő egyeztet a határon lévő kollégáinkkal, illetve a gyülekezetekkel (hányat és mennyi időre fogadnak).

– Valószínűsíthető, hogy nem kell menekülteket fogadnunk, ellenben – mivel a bajban lévőnek nincs nemzetisége – kérlek, hogy jelezzétek, illetve erősítsétek meg, hogy ukrán anyanyelvű menekülteket is fogadtok. Itt már jól meg kell gondolni, hogy az fogadjon, aki gondoskodni tud – akár huzamosabban – az elesett, csakis ukránul beszélő felebarátainkon.

Isten segítsen mindnyájunkat!

Vélemény, hozzászólás?