Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Iszonyat mindenütt

Iszonyat mindenütt

„Durván ráncigálva tartóztattak le egy 71 éves lelkészt London egyik külvárosi részén, miután a klasszikus családmodellről, illetve a férfi és nő közötti házasságról beszélt egy utcai rendezvényen. A hatóságokhoz érkezett bejelentések szerint a lelkész prédikációja „gyűlöletbeszédet és homofób kijelentéseket” tartalmazott. Ezt követően rendőrségi fogdába hurcolták, majd eljárást indítottak ellene – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.”

Olvasom a fent idézett hírt, amely bár megjelenik néhány lapban, de többnyire el sem éri a média ingerküszöbét és elhallgatásra kerül számtalan hasonlóval. Nem divatos, sőt ítéletes a kortárs egyház üldözéséről, a klérus tagjainak bántalmazásáról írni. Sőt, még elviselhetetlenebb a libertinus elemeknek a klasszikus házasságról, a férfi és nő egészséges kapcsolatáról megszólalni. Manapság a beteges hajlam leleplezése lesz a beteges és az egészséges ügyek védelmezése lesz az egészségtelen. A törvénytelen törvényesítésének, a bűnözők kárpótlásos felmentésének, a kárvallottak veszteségét visszatéríteni képtelen hatalmak idejét éljük, vagy inkább szenvedjük.

Korcseszmék és fattyú gondolkodók alakította világunkban, ahol a rendfenntartók békés tömegekbe lőnek, aggastyán szónokokra bilincset csatolnak, józan államférfiakat gyaláznak, nem szabad szótlanul tűrni az őrületüket. Lélekben ott kell lenni a gumilövedékek sebesültjei mellett, és az akkori gulyás-kommunista utódokat évtizedek után is emlékeztetnünk kell gyilkos szándékú tetteikre. Lelkészek nevei vannak szívünkben, akiknek nevét leírni sem volt szabad, de akiknek szolgálata bizonyította, hogy az evangéliumot nem lehet béklyóba verni. Vannak tiszta lelkű nemzetet védelmező ország-építők, haza- és otthon-teremtők, akik állandó támadás között, mint Nehémiás idején (Neh4,12) küzdelemre készek, éberen minden bástyán.

Az örömhírt is olvasom. Jeremiás próféta drámai szenvedés után együtt vallhatja a kiválasztott nemzettel: „… kiragadja a szegény ember életét a gonoszok hatalmából.”(Jer20,13) Jeremiás által közvetített örömhír előzménye ugyancsak tanulságos. Szembe találja magát a jeruzsálemi templom főpap-felügyelőjével Pashúrral, akinek neve „jólét.” A legfájdalmasabb találkozás, amikor a kiválasztott üti a kiválasztottat. Magyar-magyar konfliktus, ha aktualizálva nézzük a kérdést. Jeremiás figyelmeztető próféciája szólt Jeruzsálem bukásáról és a babiloni fogság elkerülhetetlenségéről. Erre Pashúr megkorbácsoltatja, majd a templom szomszédságában lévő kalodába záratja a prófétát. Szabadulásakor más nevet kap Pashúr, azaz a „jólét” helyet „iszonyat mindenütt.”

Pashúr büntetése, amely a babiloni fogságban az ő és népes hozzátartozóinak halálával járt, a hamis és hazug prófétálása miatt történt. (Jer 20,6) Elveszett Jeruzsálem. A kiválasztott nép megint fogságra jutott. A nemzet tragédiája azzal kezdődött, hogy eltávolodtak Istentől, az ember bálványként került előtérbe, vele együtt a hazugság is, amely a mennyei üzenetet cserélte fel. Európában önmagukra büszke népek cserélik fel Istent a sátánra, az igazságot a hazugságra, a természetest a természetellenesre. A modern ember gőgösségéből nem képes felismerni, hogy öngyilkos merényletet hajt végre, amelynek áldozatai között rengeteg ártatlan van.

Elég eddig! Elég az ámokfutásból. Elég az arcátlan hazudozásból. Elég a törvénytelenségből. Minden elembertelenítő manőverből elég. Önvédelem jogán is kötelességünk nemzetünk és keresztyénségünk értékeinkért küzdenünk, és ha kell életünket is adnunk.

Nagyvárad, 2021.május 3.                                                                                         Csűry István

Szóljon hozzá