Velünk az Isten – 2021. május 4.

“Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel. 9,1-4)

Saul módszeres keresztyénüldöző, akit nem hat meg István vagy más vértanú ártatlansága, sőt megjobban üldözi a Krisztus követőit, amikor látja, hogy van fogás rajtuk, vádolni és kivégezni lehet őket. “Tevékenységi” területe Jeruzsálem és környéke, amivel nem elégszik meg, hiszen engedélyt kér a főpapoktól, hogy a damaszkuszi keresztyéneket is üldözze, akik a Jeruzsálemből elmenekültek bizonysága nyomán alapítottak ott egyházat. Ezeket is bíróság elé kell állítani, ezért Saul társaival az “öldökléstől lihegve” elindulnak. Az út nem volt rövid, hiszen közel 300 kilométert (7-8 nap gyalogszerrel) kellett megtenniük a kedvezőtlen időjárásban, de akit hajt a bosszú és a gyűlölet, az sok mindenre képes, és sok mindent kész feláldozni. Azonban Isten útja és terve mindig kiszámíthatatlan, olykor az ellentéte megy végbe, mint, amit az ember elvár. Itt pontosan ez történik, hiszen néhány óra leforgása alatt Saulban megváltozik a lélek, a gondolkodás, az Istenről alkotott kép. Mindaz, amit addig hallott Jézusról, az egyszerre válik életének részévé, legfontosabb küldetéssé, amit haláláig hírdet. Többé Sault már nem lehet félrevezetni, nem lehet robotként irányítani, mint amiképpen ma nagyon sok embert, ha a világhatalom szándékát vesszük alapul, amelyik a maga kegyetlen eszközeivel elnémítani és üldözni kívánja Krisztust és tanítványait. Ebben a helyzetben nekünk ismernünk kell küldetésünk célját, és mindig reménykedni Abban, akit Krisztusként ismertünk egykor meg, aki ma is képes csodákra, emberek megváltoztatására, amelyhez legtöbbször bizony minket használ fel. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Vélemény, hozzászólás?