Imah t lesz Szamosdob reform tus templom ban

Megb k l s – Krisztus szeretete szorongat minket (2Kor 5,14-20) mott alatt, a reform ci 500. esztendej ben, 2017-ben, az evangeliz ci s imah t m rcius 20-26. k z tt lesz megtartva. Isten ig j t hirdetik, a k vetkez lelkip sztorok:

  • H tf n: Dezs Attila, a Ricsei Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora /Magyarorsz g/
  • Kedden: M sz ros Mih ly Imm nuel, rszentkir ly s Kir lydar c reform tus lelkip sztora
  • Szerd n: Kir ly Lajos esperes, a Batizi Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora
  • Cs t rt k: Balog Enik Kismajt nyi Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztorn je
  • P ntek: Simon Attila, a Szarm rudvari Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora
  • Szombat: Erd s Csaba, a Kaplonyi Reform tus Egyh zk zs g lelkip sztora
  • Vas rnap: M sz ros Mih ly helybeli lelkip sztor hirdeti az ig t s rvacsor t oszt.

Az igehirdet sek d lut n 18 rakor kezd dnek. A n sz vets gi k rus, a gyerekek, ifjak nekei, versek, bizonys gt telek s hangos szabad im ds g ltal t reksz nk Isten nket dics rni egym st lelkileg gazdag tani. Mindenkit szeretettel h vunk s v runk. M rcius a term szet bred s nek s meg jul s nak az id szaka, im dkozunk rte s rem lj k, hogy az emberi sz vekben is, az bred s, a meg jul s alkalma lesz az kumenikus imah t ideje. SOLI DEO GLORIA – fogalmazott megh v j ban M sz ros Mih ly lelkip sztor.

Vélemény, hozzászólás?